CHÍNH TRỊ
Cập nhật 23:03 | 31/05/2020 (GMT+7)
.
Phiên họp thứ 37 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội:

Thống nhất chi 77.490 triệu đồng vốn viện trợ của Chính phủ Ireland cho 5 địa phương

18:42 | 16/09/2019
Chiều 16.9, dưới sự điều khiển của Phó chủ tịch QH Phùng Quốc Hiển, UBTVQH đã cho ý kiến về việc bổ sung dự toán ngân sách nhà nước năm 2019 vốn viện trợ không hoàn lại của Chính phủ Ireland cho các xã đặc biệt khó khăn thuộc Chương trình 135.

Thực hiện đúng thỏa thuận giữa hai chính phủ: Việt Nam và Ireland

Trình bày Tờ trình về việc bổ sung dự toán ngân sách nhà nước (NSNN) năm 2019 vốn viện trợ không hoàn lại của Chính phủ Ireland cho các xã đặc biệt khó khăn thuộc Chương trình 135, Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư Nguyễn Chí Dũng nêu rõ, dự án “Hỗ trợ các xã đặc biệt khó khăn thuộc Chương trình 135” sử dụng vốn viện trợ không hoàn lại của Chính phủ Ireland đã được Thủ tướng Chính phủ quyết định chủ trương đầu tư tại Quyết định số 1788/QĐ-TTg ngày 13.11.2017, trong đó giao Ủy ban Dân tộc là cơ quan chủ quản dự án, các xã thuộc Chương trình 135 của 5 tỉnh bao gồm Hà Giang, Hòa Bình, Quảng Trị, Kon Tum và Trà Vinh là đơn vị thụ hưởng dự án.


 Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư Nguyễn Chí Dũng phát biểu

Theo Thỏa thuận tài trợ đã được đại diện cấp có thẩm quyền giữa Ủy ban Dân tộc và Đại sứ quán Ireland ký kết ngày 15.11.2017, Chính phủ Ireland cam kết sẽ viện trợ không hoàn lại tối đa 12 triệu Euro (tương đương khoảng 318.354 triệu đồng) cho dự án “Hỗ trợ các xã đặc biệt khó khăn thuộc Chương trình 135” trong 4 năm tài khóa từ 2017 - 2020.

Năm 2018, trên cơ sở thỏa thuận cam kết của Chính phủ Ireland, căn cứ ý kiến của UBTVQH tại Thông báo số 2165/TB-TKQH ngày 16.8.2018 và Nghị quyết số 70/2018/QH14 ngày 9.11.2018 của QH về dự toán ngân sách nhà nước năm 2019,  5 tỉnh Hà Giang, Hòa Bình, Quảng Trị, Kon Tum và Trà Vinh được giao dự toán chi đầu tư từ nguồn vốn viện trợ không hoàn lại năm 2018 là 79,854 tỷ đồng để thực hiện dự án “Hỗ trợ các xã đặc biệt khó khăn thuộc Chương trình 135”.

Qua báo cáo của các địa phương và kết quả kiểm tra, đánh giá của Đoàn Công tác do Ủy ban Dân tộc phối hợp với các bộ, cơ quan trung ương liên quan thành lập, đến ngày 30.6.2019 cơ bản các công trình xây dựng cơ sở hạ tầng tại các xã thuộc Chương trình 135 của 5 địa phương nêu trên đã hoàn thành, bàn giao đưa vào sử dụng, tỷ lệ giải ngân đạt 89% kế hoạch, đáp ứng yêu cầu quy định tại Thỏa thuận tài trợ. Vì vậy, ngày 5.6.2019, Đại sứ quán Ireland đã có Công thư gửi Ủy ban Dân tộc cho phép tiếp tục phân bổ nguồn vốn viện trợ không hoàn lại 77,49 tỷ đồng (ngày 7.12.2018 Chính phủ Ireland đã chuyển 3 triệu Euro (tương đương 77.490 triệu đồng vào ngân sách nhà nước) cho 5 tỉnh Hà Giang, Hòa Bình, Quảng Trị, Kon Tum và Trà Vinh.

Bộ trưởng Nguyễn Chí Dũng đề nghị, để tạo điều kiện cho các địa phương tiếp tục triển khai dự án, đáp ứng tiến độ giải ngân theo yêu cầu của Nhà tài trợ (trước ngày 30.9.2019 các địa phương nhận được thông báo vốn để triển khai dự án), Chính phủ trình UBTVQH thống nhất phương án phân bổ vốn viện trợ không hoàn lại năm 2019 của Chính phủ Ireland là 77,49 tỷ đồng cho 5 địa phương, gồm: Hà Giang 18 tỷ đồng, Hòa Bình 20,9 tỷ đồng, Quảng Trị 9,49 tỷ đồng, Kon Tum 19,2 tỷ đồng và Trà Vinh 9,9 tỷ đồng. Đồng thời, giao Chính phủ thông báo số vốn viện trợ nêu trên cho các địa phương để triển khai, giải ngân theo tiến độ của dự án và cam kết với Nhà tài trợ bảo đảm thực hiện đúng thỏa thuận giữa Chính phủ Việt Nam và Chính phủ Ireland.

Không ảnh hưởng đến nợ công và bội chi ngân sách nhà nước


Chủ nhiệm Ủy ban Tài chính - Ngân sách Nguyễn Đức Hải phát biểu

Báo cáo thẩm tra nội dung này, Chủ nhiệm Ủy ban Tài chính - Ngân sách Nguyễn Đức Hải cho biết, đây là khoản viện trợ ODA không hoàn lại, có tính cấp bách, hỗ trợ các xã đặc biệt khó khăn thuộc Chương trình 135, nhà tài trợ đã chuyển tiền vào ngân sách nhà nước theo đúng cam kết nên việc bổ sung phần vốn này không ảnh hưởng đến nợ công và bội chi ngân sách nhà nước đã được QH quyết định. Đồng thời, cũng để đáp ứng tiến độ giải ngân theo yêu cầu của nhà tài trợ, căn cứ quy định Khoản 3 Điều 51, Luật Ngân sách Nhà nước năm 2015, để tận dụng tối đa nguồn lực tài trợ trong bối cảnh ngân sách nhà nước còn nhiều khó khăn và phù hợp với tình hình thực tế, Thường trực Ủy ban Tài chính - Ngân sách nhất trí trình UBTVQH cho phép Chính phủ giải ngân theo tiến độ của dự án và đề nghị Chính phủ báo cáo QH nội dung này tại Kỳ họp thứ Tám theo đúng quy định của pháp luật. Chính phủ cần chủ động làm việc với nhà tài trợ về kế hoạch sử dụng số vốn còn lại để đưa vào dự toán NSNN những năm sau, tránh lặp lại việc xử lý phát sinh.

Sau khi nghe Tờ trình và báo cáo thẩm tra, UBTVQH đã biểu quyết và thống nhất chi 77.490 triệu đồng cho 5 tỉnh là Hà Giang, Hòa Bình, Quảng Trị, Kon Tum và Trà Vinh.

Tin: H. Ngọc
Ảnh: Quang Khánh
Xem tin theo ngày:
Quay trở lại đầu trang