CHÍNH TRỊ
Cập nhật 21:44 | 19/02/2020 (GMT+7)
.
Phiên họp thứ 37 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội:

Viện kiểm sát nhân dân tối cao xử lý, giải quyết 61 vụ việc các cơ quan của Quốc hội

18:59 | 11/09/2019
Viện trưởng Viện Kiểm sát nhân dân Tối cao Lê Minh Trí cho biết: năm 2019, toàn ngành thụ lý 25.054 đơn/13.028 việc khiếu nại, tố cáo, đề nghị, kiến nghị trong hoạt động tư pháp; đã giải quyết 12.397 đơn/7.486 việc, đạt 57,46%, phần lớn là đơn đề nghị kháng nghị giám đốc, tái thẩm (chiếm 79,5% số đơn và 68,3% số việc thuộc thẩm quyền). Trong đó, các cơ quan của QH chuyển đến Viện Kiểm sát nhân dân tối cao 103 đơn (vụ việc), phần lớn là đơn đề nghị kháng nghị giám đốc thẩm, tái thẩm; đã xử lý, giải quyết 61 vụ việc (31 vụ việc đã có kết quả giải quyết).
Viện trưởng Viện Kiểm sát nhân dân Tối cao Lê Minh Trí phát biểu tại Phiên họp chiều 11.9 
Ảnh: Quang Khánh

Ông Trí cũng cho biết: năm 2019, Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao các cấp đã tiếp 17.274 lượt công dân. Công tác tiếp công dân của Viện kiểm sát nhân dân được gắn với giải quyết khiếu nại, tố cáo thuộc thẩm quyền. Viện Kiểm sát nhân dân tối cao và Viện kiểm sát nhân dân cấp tỉnh thụ lý kiểm tra 146 vụ, việc đã có quyết định giải quyết khiếu nại trong tố tụng hình sự có hiệu lực pháp luật; đã kết luận kiểm tra 130 vụ việc. Qua đó, hủy 11 quyết định không khởi tố vụ án hình sự để giải quyết lại tin báo, tố giác tội phạm vì thiếu căn cứ…

Trình bày báo cáo thẩm tra về nội dung này, Chủ nhiệm Ủy ban Tư pháp Lê Thị Nga cho biết, Ủy ban Tư pháp nhận thấy, Viện Kiểm sát nhân dân các cấp đã triển khai nhiều biện pháp nâng cao hiệu quả công tác tiếp công dân, tiếp nhận, giải quyết khiếu nại, tố cáo và đã đạt được những kết quả đáng ghi nhận. Việc tiếp nhận và xử lý đơn nhìn chung đúng pháp luật, quy trình giải quyết cơ bản khách quan, chặt chẽ, tỷ lệ giải quyết tăng 1,3% . Công tác giải quyết đơn khiếu nại, tố cáo trong hoạt động tư pháp được Viện kiểm sát nhân dân các cấp quan tâm, tỷ lệ giải quyết đạt cao, qua đó đã kịp thời hủy bỏ nhiều quyết định giải quyết khiếu nại thiếu căn cứ, trái pháp luật. Công tác giải quyết đơn đề nghị giám đốc thẩm, tái thẩm được lãnh đạo Viện Kiểm sát nhân dân tối cao quan tâm, tỷ lệ giải quyết tăng 4% .

Bên cạnh những kết quả đạt được nêu trên, công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo của Viện kiểm sát nhân dân các cấp vẫn còn một số hạn chế: chất lượng giải quyết đơn trong một số trường hợp chưa cao, vẫn còn 17 quyết định giải quyết khiếu nại đã có hiệu lực pháp luật nhưng bị hủy do thiếu căn cứ, trái pháp luật, ảnh hưởng đến quyền và lợi ích hợp pháp của người khiếu nại. Tỷ lệ giải quyết đơn đề nghị giám đốc thẩm, tái thẩm có chuyển biến so với năm 2018 nhưng vẫn chưa đạt 50% tính trên số đơn đã thụ lý, vẫn còn 10.684 đơn chưa được giải quyết, cho thấy, các giải pháp của Viện kiểm sát nhân dân trong năm 2019 chưa thật sự phát huy hiệu quả tích cực và chưa tạo được chuyển biến rõ nét.

Nhận định về các nguyên nhân, Ủy ban Tư pháp cho rằng, các nguyên nhân này đã được nêu trong báo cáo của Viện Kiểm sát nhân dân tối cao nhiều năm gần đây nhưng chậm được khắc phục. Báo cáo thẩm tra cũng chỉ rõ, cùng với sự lãnh đạo, chỉ đạo quyết liệt của lãnh đạo Viện kiểm sát nhân dân nhân dân tối cao và cố gắng của viện kiểm sát nhân dân các cấp, để nâng cao hiệu quả công tác này thì một số Viện kiểm sát nhân dân chưa thực sự quan tâm, một số cán bộ nghiệp vụ chưa đủ tinh thần trách nhiệm phải được chỉ ra cụ thể để rút kinh nghiệm; trường hợp không làm tròn trách nhiệm thì cần có biện pháp xử lý. Mặt khác, cần xác định chế độ trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan, đơn vị trong việc giải quyết khiếu nại, tố cáo của công dân.

Các ý kiến cơ bản đồng tình với các báo cáo, ghi nhận những nỗ lực và kết quả đạt được của Chính phủ, Viện kiểm sát nhân dân tối cao, Tòa án nhân dân tối cao trong giải quyết khiếu nại tố cáo thời gian qua. Chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa, Giáo dục, TN, TN và NĐ Phan Thanh Bình cho rằng, vẫn còn nhiều vấn đề phức tạp, vấn đề “nóng” đặt ra. Do đó, trong báo cáo cần phân tích số liệu, trong số đơn khiếu nại thì tỉ lệ các lĩnh vực là bao nhiêu, theo địa phương, bộ ngành là bao nhiêu? Nhìn vào thống kê này thì thấy vấn đề nào đang nổi lên, địa phương nào phức tạp. Sau đó xem tỉ lệ giải quyết các địa phương, bộ ngành thế nào, từ đó, có bức tranh toàn diện về vấn đề này.

Bên cạnh những kết quả đạt được, các ý kiến cũng chỉ rõ, vụ việc các ĐBQH chuyển đến các cơ quan tỉ lệ giải quyết, trả lời vẫn thấp. Có những nơi, việc tiếp công dân của người đứng đầu chưa đạt yêu cầu quy định pháp luật. Để nâng cao hiệu quả tiếp công dân cũng như giải quyết khiếu nại tố cáo các ý kiến cho rằng, cần quan tâm đến công tác tiếp công dân của người đứng đầu, đặc biệt là tăng cường công tác hòa giải ngay từ cơ sở. Cùng với đó, quan tâm tới công tác bồi dưỡng, tập huấn về công tác tiếp công dân, trong đó bố trí cán bộ tiếp công dân bảo đảm chất lượng yêu cầu đặt ra.

Hà An
Xem tin theo ngày:
Quay trở lại đầu trang