CHÍNH TRỊ
Cập nhật 21:44 | 19/02/2020 (GMT+7)
.
Phiên họp thứ 37 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội:

Khiếu nại về đất đai tăng 5,9% so với 2018

15:43 | 11/09/2019
Chiều 11.9, dưới sự điều khiển của Phó Chủ tịch QH Uông Chu Lưu, UBTVQH cho ý kiến về báo cáo của Chính phủ về công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo năm 2019.

Trình bày báo cáo của Chính phủ về công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo năm 2019, Tổng Thanh tra Chính phủ Lê Minh Khái cho biết, năm 2019, tình hình khiếu nại, tố cáo của công dân vẫn diễn biến phức tạp, trong đó trên một số lĩnh vực tiềm ẩn nguy cơ trở thành điểm nóng về khiếu nại, tố cáo, đó là: lĩnh vực môi trường; liên quan đến đất nông - lâm trường; liên quan đến quyền của người mua nhà ở một số dự án sai phép, nhà ở trong các khu nghỉ dưỡng….


Tổng Thanh tra Chính phủ Lê Minh Khái trình bày báo cáo của Chính phủ về công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo năm 2019

Đáng chú ý là một số vụ việc khiếu nại, tố cáo liên quan đến đất đai, đầu tư xây dựng khu đô thị, khu công nghiệp có quy mô lớn nhưng việc xem xét, giải quyết quyền lợi của người bị thu hồi đất chưa thấu đáo, kịp thời nên tiếp tục diễn ra rất gay gắt (điển hình là khiếu nại, tố cáo của công dân Khu đô thị Thủ thiêm, TP Hồ Chí Minh).

Về khiếu nại, so với năm 2018 giảm 5,5% số đơn và giảm 6,8% số vụ việc thuộc thẩm quyền. Số đơn khiếu nại về lĩnh vực đất đai tiếp tục chiếm đa số trong tổng số đơn khiếu nại (67,7% tăng 5,9% so với năm 2018). Về tố cáo, so với năm 2018 giảm 11,3% số đơn nhưng tăng 6,6% số vụ việc thuộc thẩm quyền. Nội dung tố cáo trong lĩnh vực hành chính chiếm 66,5% (tăng 1,2% so với năm 2018). Tỷ lệ giải quyết khiếu nại, tố cáo đạt cao (85,4%, so với mục tiêu đề ra là 85%), nhiều đơn vị có tỷ lệ giải quyết cao (trên 90%). Công tác đối thoại trong giải quyết khiếu nại được quan tâm, tiến hành công khai, dân chủ.

Bên cạnh đó, vẫn còn địa phương, đơn vị (nhất là ở cấp sở, ngành thuộc UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương) chưa thực hiện tốt việc tiếp công dân định kỳ của lãnh đạo, nhất là của người đứng đầu theo quy định của Luật Tiếp công dân, đặc biệt là trong các vụ việc phức tạp, khiếu nại đông người, vẫn còn địa phương chưa chú trọng đúng mức tới công tác đối thoại…

Báo cáo thẩm tra nội dung này do Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật Nguyễn Khắc Định trình bày cho biết: báo cáo của Chính phủ đã phản ánh được những cố gắng, quyết tâm của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ trong chỉ đạo, điều hành; những nỗ lực, cố gắng của các Bộ, ngành, địa phương trong công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo, đề cao trách nhiệm của người đứng đầu.


Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật Nguyễn Khắc Định Báo cáo thẩm tra

Bên cạnh những kết quả nêu trên, Thường trực Ủy ban Pháp luật nhận thấy, việc ban hành văn bản quy định chi tiết thi hành Luật Tố cáo vẫn còn chưa kịp thời; kết luận, kiến nghị giám sát của UBTVQH về việc sửa đổi Nghị định số 75/2012/NĐ-CP vẫn chưa được thực hiện. Báo cáo của Chính phủ chưa nêu rõ sự chậm chễ này tác động như thế nào tới việc thi hành Luật Khiếu nại, Luật Tố cáo năm 2018 cũng như tình hình khiếu nại, tố cáo và công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo, do đó đề nghị bổ sung làm rõ nội dung này trong Báo cáo trình QH.

Một số ý kiến đề nghị Báo cáo cần làm rõ thêm tình hình khiếu nại có diễn biến phức tạp tại một số địa phương liên quan đến vi phạm trong lĩnh vực môi trường, tranh chấp đất đai có nguồn gốc do nông, lâm trường quản lý, việc chuyển đổi mô hình chợ truyền thống, việc thu phí tại các trạm BOT, vấn đề mua bán và quản lý nhà chung cư; đặc biệt nổi lên là một số vụ việc khiếu nại, tố cáo liên quan đến việc xem xét, giải quyết quyền lợi của người bị thu hồi đất đầu tư xây dựng khu đô thị, khu công nghiệp có quy mô lớn (như Khu đô thị Thủ Thiêm, TP Hồ Chí Minh…

Để nâng cao hiệu quả giải quyết khiếu nại tố cáo, Ủy ban Pháp luật đề nghị: Chính phủ tiếp tục tổ chức thực hiện nghiêm các Chỉ thị của Đảng và Nghị quyết của QH liên quan đến công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo, nhất là đề xuất cụ thể đối với việc sửa đổi, bổ sung các quy định của pháp luật về đất đai. Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra đối với công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo, nhất là trách nhiệm của người đứng đầu. Đối với việc xử lý đơn thư khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh gửi đến Chính phủ, QH, các cơ quan của QH, để khắc phục tình trạng lòng vòng, thiếu thống nhất trong xử lý, chuyển đơn thư, đề nghị nghiên cứu việc giao Thanh tra Chính phủ làm đầu mối giúp xử lý đơn thư gửi đến Chính phủ, lãnh đạo Chính phủ; Ban Dân nguyện làm đầu mối giúp xử lý đơn thư gửi đến QH, UBTVQH và các cơ quan của QH. 

Tin: Hà An
Ảnh: Quang Khánh
Xem tin theo ngày:
Quay trở lại đầu trang