CHÍNH TRỊ
Cập nhật 15:36 | 06/06/2020 (GMT+7)
.

Hội thảo khoa học về định hướng xây dựng, hoàn thiện hệ thống pháp luật đến năm 2030, tầm nhìn 2045

16:28 | 04/09/2019
* Phó Chủ tịch Quốc hội Uông Chu Lưu dự và chủ trì hội thảo

Sáng 4.9, tại Nhà Quốc hội, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch Quốc hội Uông Chu Lưu đã dự và chủ trì Hội thảo khoa học Định hướng xây dựng và hoàn thiện hệ thống pháp luật Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn 2045.

Tham dự hội thảo có: Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật Nguyễn Khắc Định; đại diện Thường trực Hội đồng Dân tộc, Ủy ban Pháp luật, Ủy ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường; các chuyên gia, nhà khoa học…

Hội thảo do Viện Nghiên cứu lập pháp của UBTVQH tổ chức nhằm thực hiện kế hoạch của Ban Chỉ đạo xây dựng Đề án tổng kết Nghị quyết 48-NQ/TW của Bộ Chính trị về chiến lược xây dựng và hoàn thiện hệ thống pháp luật Việt Nam đến năm 2010, định hướng đến năm 2020.


Phó Chủ tịch Quốc hội Uông Chu Lưu Phát biểu khai mạc hội thảo

Phát biểu khai mạc hội thảo, Phó Chủ tịch QH Uông Chu Lưu nhấn mạnh, Chiến lược hoàn thiện hệ thống pháp luật Việt Nam đến năm 2010, tầm nhìn đến năm 2020 được ban hành kèm theo Nghị quyết số 48-NQ/TW là chiến lược đầu tiên mang tính toàn diện và dài hạn về hoàn thiện hệ thống pháp luật ở nước ta. Việc đẩy mạnh công tác xây dựng hệ thống pháp luật và thi hành pháp luật trên tất cả các lĩnh vực theo các yêu cầu, định hướng, giải pháp do Nghị quyết 48 đề ra đã có những đóng góp quan trọng cho các thành tựu to lớn nước ta đạt được trong gần 15 năm qua.

Phó Chủ tịch QH lưu ý, trong bối cảnh đã hoàn thành cơ bản mục tiêu về xây dựng pháp luật, hệ thống pháp luật Việt Nam đang chuyển sang một giai đoạn phát triển mới - giai đoạn hoàn thiện nâng cao chất lượng hệ thống pháp luật. Ngoài ra, với những biến động, diễn biến phức tạp của tình hình trong nước và quốc tế, nhất là xu thế toàn cầu hóa đang phát triển cả về bề rộng lẫn chiều sâu, cạnh tranh quốc tế ngày càng khốc liệt hơn đặt ra yêu cầu phải tiếp tục đổi mới cả trong nhận thức và thực tiễn xây dựng, hoàn thiện hệ thống chính trị, nhà nước pháp quyền, phát huy dân chủ xã hội chủ nghĩa và đổi mới cơ chế hoạch định và thực thi chính sách, pháp luật. Trong đó, tiếp tục xây dựng và hoàn thiện hệ thống pháp luật để đáp ứng yêu cầu của công cuộc công nghiệp hóa – hiện đại hóa, xây dựng đất nước dân chủ, văn minh, giàu mạnh là hết sức quan trọng. Đây cũng là nhiệm vụ trọng tâm đặt ra đối với QH trong thời gian tới.

Tại hội thảo, nhiều chuyên gia cho rằng, thời gian qua, cùng với đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng, công tác xây dựng pháp luật đã có những bước tiến quan trọng. Hệ thống pháp luật được ban hành tương đối đầy đủ, liên tục được hoàn thiện, điều chỉnh hầu hết các lĩnh vực quan trọng của đời sống xã hội. Vai trò của pháp luật trong tổ chức và hoạt động của Nhà nước, trong quản lý xã hội ngày càng được đề cao. Cơ chế phân công, phối hợp và kiểm soát quyền lực trong tổ chức, hoạt động của bộ máy nhà nước được xác định rõ hơn, có những bước tiến nhất định trong thực hiện.

Nhiều chuyên gia cũng chỉ rõ, phần lớn những định hướng và giải pháp về xây dựng, hoàn thiện pháp luật về tổ chức và hoạt động của QH, các cơ quan hành chính nhà nước, Toà án, Viện Kiểm sát... đã được thể chế hóa thành các quy định pháp luật. Trong đó, những quy định nhằm đổi mới quy trình lập pháp của QH đã được thực hiện và phát huy hiệu quả như: quy định và đưa vào thực hiện phương thức một luật sửa nhiều luật; xác định rõ các hình thức nội luật hóa các điều ước quốc tế; áp dụng việc đánh giá tác động của chính sách trong các dự thảo văn bản quy phạm pháp luật; giảm việc ban hành pháp lệnh; đổi mới hình thức thảo luận về các dự án luật, pháp lệnh…

Các chuyên gia cũng nhấn mạnh, đất nước đứng trước yêu cầu chuyển mạnh sang mô hình phát triển theo chiều sâu, dựa vào nguồn nhân lực chất lượng cao, dựa chủ yếu vào đổi mới, sáng tạo, khoa học, công nghệ, đón nhận cuộc cách mạng công nghiệp 4.0. Bối cảnh này đang đặt ra yêu cầu, nhiệm vụ xây dựng và hoàn thiện thể chế phát triển, trong đó có nhiệm vụ quan trọng là xây dựng, hoàn thiện hệ thống pháp luật vừa bảo đảm sự ổn định, vừa tạo cơ sở pháp lý thúc đẩy phát triển nhanh, thích ứng kịp thời những thay đổi nhanh của tình hình thế giới và trong nước. Để thực hiện yêu cầu này, một số ý kiến cho rằng, cần đặc biệt coi trọng công tác nghiên cứu lý luận gắn với tổng kết thực tiễn trong xây dựng pháp luật; nghiên cứu thấu đáo, đồng bộ các phương diện pháp lý, kinh tế, chính trị, văn hóa, xã hội, môi trường… trong xây dựng pháp luật nhằm bảo đảm tính khoa học, thực tiễn và khả thi của quy định pháp luật. Thậm chí, cần phân các chế định trong luật pháp làm 4 cấp độ gồm: quy định “cứng”; cho một phạm vi tự chủ nhất định; cho phép có quyền tự chủ cao (không trái với Hiến pháp, pháp luật hiện hành) và thực hiện thí điểm chính sách, mô hình mới trong một phạm vi, thời gian nhất định…

Các đại biểu Quốc hội, chuyên gia, nhà nghiên cứu cũng đã tập trung đánh giá về thực hiện những định hướng của Nghị quyết 48 đối với xây dựng và hoàn thiện pháp luật về bảo đảm quyền con người, quyền tự do, dân chủ của công dân; hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa. Hội thảo diễn ra trong 1,5 ngày.

Tin và ảnh: Phương Thủy
Xem tin theo ngày:
Quay trở lại đầu trang