CHÍNH TRỊ
Cập nhật 20:57 | 04/06/2020 (GMT+7)
.

Thường trực Ủy ban Pháp luật thẩm tra sơ bộ công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo năm 2019

20:13 | 03/09/2019
Chiều 3.9, tại Nhà Quốc hội, Thường trực Ủy ban Pháp luật đã họp, thẩm tra sơ bộ Báo cáo của Chính phủ về công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo năm 2019. Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật Nguyễn Khắc Định chủ trì phiên họp.

Toàn cảnh phiên họp của Thường trực Ủy ban Pháp luật

Phó Tổng Thanh tra Chính phủ Nguyễn Văn Thanh cho biết, năm 2019, tình hình khiếu nại, tố cáo giảm so với năm 2018 ở hầu hết ở các tiêu chí cơ bản. Lịch tiếp công dân được niêm yết công khai tại nơi tiếp dân, nhiều nơi đăng công khai trên Cổng thông tin điện tử của cơ quan và các phương tiện thông tin đại chúng của địa phương, có sự đầu tư đồng bộ các điều kiện phục vụ công tác tiếp dân, xử lý đơn thư. Các bộ, ngành, địa phương đã cơ bản đưa Hệ thống Cơ sở dữ liệu quốc gia về khiếu nại, tố cáo vào sử dụng.

Tuy nhiên, công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo vẫn còn một số tồn tại hạn chế. Vẫn có địa phương, đơn vị chưa thực hiện tốt việc tiếp công dân định kỳ của lãnh đạo hoặc ngại tiếp công dân nhất là các vụ việc phức tạp, đông người. Trong quá trình giải quyết, vẫn còn địa phương chưa chú trọng đúng mức tới công tác đối thoại. Việc triển khai thực hiện một số nhiệm vụ, giải pháp của Chính phủ đề ra và kết luận, chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ liên quan đến công tác khiếu nại, tố cáo của một số đơn vị còn chậm so với yêu cầu. Một số bộ, ngành, địa phương chưa quan tâm đúng mức đến việc xem xét, xử lý, giải quyết và thông báo kết quả giải quyết các vụ việc khiếu nại, tố cáo do ĐBQH, Đoàn ĐBQH và các cơ quan của QH chuyển đến.

Nhiều ý kiến trong Thường trực Ủy ban Pháp luật ghi nhận Báo cáo của Chính phủ đã tiếp tục có sự đổi mới, nêu rõ kết quả đạt được cũng như những tồn tại hạn chế, có địa chỉ rõ ràng; đồng thời cũng đánh giá thẳng thắn những mặt chưa làm được. Dù vậy, một số ý kiến cho rằng, Báo cáo của Chính phủ chưa cung cấp được số liệu đầy đủ về công tác tiếp công dân, tiếp nhận đơn thư, giải quyết khiếu nại, tố cáo và xử lý công tác này của các bộ, ngành, địa phương để có cơ sở xem xét, đánh giá mức độ chuyển biến giữa các năm ở từng cơ quan, từng địa phương. Bên cạnh đó, Báo cáo cũng chưa phân tích sâu về tình hình khiếu nại, tố cáo năm 2019, nhất là những biến động lớn về số liệu so với các năm trước đây; chưa phân tách được số liệu vụ việc khiếu nại, tố cáo phát sinh mới trong năm nay, số việc còn tồn đọng chưa giải quyết xong.

Ngoài các nhiệm vụ, giải pháp mà Chính phủ đề xuất, một số ý kiến trong Thường trực Ủy ban Pháp luật cũng đề nghị Chính phủ, các bộ, ngành, địa phương xác định rõ nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm, then chốt cần tập trung thực hiện trong từng giai đoạn, phù hợp với điều kiện, hoàn cảnh, yêu cầu thực tế của công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo. Thực hiện nghiêm chỉnh các quy định của pháp luật về tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo; tăng cường đối thoại, chú trọng giải thích chính sách, pháp luật cho công dân nhằm giảm tình trạng khiếu nại, kéo dài, đơn thư không được giải quyết dứt điểm, qua đó hạn chế mức thấp nhất nguyên nhân làm phát sinh khiếu nại, tố cáo.

PV
Xem tin theo ngày:
Quay trở lại đầu trang