CHÍNH TRỊ
Cập nhật 21:44 | 19/02/2020 (GMT+7)
.

Phát động Cuộc vận động “Doanh nghiệp, doanh nhân đóng góp ý kiến hoàn thiện cơ chế, chính sách phát triển kinh tế”

16:49 | 03/09/2019
* Trưởng ban Kinh tế Trung ương Nguyễn Văn Bình, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Trần Thanh Mẫn và Phó Chủ tịch Quốc hội Phùng Quốc Hiển dự

Chiều 3.9, tại Hà Nội, Ban Kinh tế Trung ương phối hợp với các cơ quan liên quan tổ chức Lễ phát động Cuộc vận động “Doanh nghiệp, doanh nhân đóng góp ý kiến hoàn thiện cơ chế, chính sách phát triển kinh tế”.

Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Kinh tế Trung ương Nguyễn Văn Bình - Trưởng ban Chỉ đạo Cuộc vận động dự và phát biểu.

Cùng dự có: Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Trần Thanh Mẫn - Phó Trưởng ban Thường trực Ban Chỉ đạo; Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch QH Phùng Quốc Hiển - Phó Trưởng ban Chỉ đạo; đại diện các ban, bộ, ngành Trung ương, các tổ chức chính trị xã hội, các hiệp hội ngành nghề, các doanh nghiệp…

Phát biểu tại Lễ phát động, Trưởng ban Kinh tế Trung ương Nguyễn Văn Bình - Trưởng ban Chỉ đạo Cuộc vận động nhấn mạnh, tư tưởng của Đảng luôn xác định và thực hiện quan điểm nhất quán phát triển kinh tế là nhiệm vụ trung tâm, đồng thời đã ban hành nhiều chủ trương quan trọng về đổi mới và phát triển kinh tế, từ đó đem lại thành tựu phát triển kinh tế to lớn. Gần đây nhất, Hội nghị Trung ương 5 Khóa XII đã ban hành 3 Nghị quyết về: Hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa; Tiếp tục cơ cấu lại, đổi mới và nâng cao hiệu quả doanh nghiệp nhà nước; Phát triển kinh tế tư nhân trở thành một động lực quan trọng của nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa. Đây là những nghị quyết có ý nghĩa then chốt và mang tính nền tảng đối với quá trình phát triển nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa trong tình hình mới.


Trưởng Ban Kinh tế Trung ương Nguyễn Văn Bình, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Trần Thanh Mẫn, Phó Chủ tịch Quốc hội Phùng Quốc Hiển và các đại biểu bấm nút khai trương website của cuộc vận động

Doanh nghiệp, doanh nhân là lực lượng nòng cốt, tiên phong trong phát triển kinh tế, trong việc thực hiện chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng và Nhà nước. Doanh nhân, doanh nghiệp hiểu hơn ai hết họ cần gì, cơ chế, chính sách nào để có thể hoạt động tốt nhất và đóng góp thiết thực, hiệu quả nhất cho phát triển kinh tế đất nước. Nhấn mạnh điều này, Trưởng ban Kinh tế Trung ương Nguyễn Văn Bình nêu rõ, cuộc vận động khẳng định sự coi trọng của Đảng và Nhà nước đối với vai trò, vị trí của doanh nghiệp, doanh nhân trong sự nghiệp đổi mới và phát triển đất nước nhằm phát huy trí tuệ, dân chủ, lòng tự hào, tự tôn dân tộc và tinh thần trách nhiệm, tự lực, tự cường, đổi mới sáng tạo của cộng đồng doanh nghiệp, doanh nhân trong việc hoàn thiện cơ chế, chính sách phát triển kinh tế; tăng cường sự gắn kết chặt chẽ giữa Đảng, Nhà nước với cộng đồng doanh nghiệp, doanh nhân trên tinh thần doanh nghiệp, doanh nhân hết lòng vì Đảng, Nhà nước và phụng sự Tổ quốc, nhân dân.

Đảng và Nhà nước trân trọng lắng nghe các ý kiến góp ý, tiếp thu các đề xuất, sáng kiến xác đáng của doanh nghiệp, doanh nhân để đổi mới hoàn thiện cơ chế, chính sách lãnh đạo, điều hành đất nước phát triển nhanh và bền vững. Với tinh thần này, Trưởng ban Kinh tế Trung ương đề nghị, cộng đồng doanh nghiệp, doanh nhân phát huy trí tuệ, tinh thần trách nhiệm với quốc gia, dân tộc, nhiệt tình hưởng ứng và tích cực tham gia cuộc vận động, phải coi đây là hành động thiết thực của doanh nghiệp, doanh nhân học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Tại Lễ phát động, Ban Tổ chức đã công bố Thể lệ cuộc vận động, theo đó, các góp ý, đề xuất của doanh nghiệp, doanh nhân nhằm nhận diện, phản ánh về các vấn đề lớn, quan trọng cần giải quyết; những khó khăn, cản trở trong thực tiễn phát triển kinh tế và hoạt động sản xuất, kinh doanh của người dân, doanh nghiệp, đồng thời góp ý, đề xuất cơ chế, chính sách, biện pháp xử lý, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, cải thiện môi trường kinh doanh, thúc đẩy phát triển kinh tế, nâng cao vai trò lãnh đạo của Đảng và hiệu lực, hiệu quả quản lý Nhà nước.

Lâm Hiển
Xem tin theo ngày:
Quay trở lại đầu trang