CHÍNH TRỊ
Cập nhật 15:36 | 02/06/2020 (GMT+7)
.

Công bố 15 Nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội

23:00 | 09/08/2019
Thực hiện quy định tại Khoản 2, Điều 80 của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2015, ngày 9.8, Tổng Thư ký Quốc hội có Văn bản số 3005/TTKQH-TT về việc công bố các nghị quyết vừa được UBTVQH thông qua.

Các Nghị quyết được công bố lần này, gồm: Nghị quyết số 730/NQ-UBTVQH14 ngày 25.7.2019 về việc phê chuẩn kết quả bầu Phó Trưởng đoàn ĐBQH chuyên trách Khóa XIV tỉnh Trà Vinh. Nghị quyết số 731/NQ-UBTVQH14 ngày 26.7.2019 về việc phê chuẩn kết quả miễn nhiệm Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Quảng Bình Khóa XVII, nhiệm kỳ 2016 - 2021.

Nghị quyết số 732/NQ-UBTVQH14 ngày 26.7.2019 về việc phê chuẩn kết quả bầu Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Quảng Bình Khóa XVII, nhiệm kỳ 2016 - 2021. Nghị quyết số 733/NQ-UBTVQH14 ngày 29.7.2019 về việc phê chuẩn kết quả bầu Phó Chủ tịch HĐND TP Hồ Chí Minh Khóa IX, nhiệm kỳ 2016 -2021. Nghị quyết số 734/NQ-UBTVQH14 ngày 29.7.2019 về việc phê chuẩn kết quả miễn nhiệm Chủ tịch HĐND tỉnh Quảng Nam Khóa IX, nhiệm kỳ 2016 - 2021. Nghị quyết số 735/NQ-UBTVQH14 ngày 29.7.2019 về việc phê chuẩn kết quả bầu Chủ tịch HĐND tỉnh Quảng Nam Khóa IX, nhiệm kỳ 2016 - 2021. Nghị quyết số 736/NQ-UBTVQH14 ngày 29.7.2019 về việc điều động, phê chuẩn Ủy viên Thường trực Ủy ban Đối ngoại của QH Khóa XIV. Nghị quyết số 737/NQ-UBTVQH14 ngày 29.7.2019 về việc chuyển sinh hoạt Đoàn ĐBQH đối với ông Đặng Quốc Khánh. Nghị quyết số 738/NQ-UBTVQH14 ngày 30.7.2019 về Chương trình giám sát của UBTVQH năm 2020. Nghị quyết số 739/NQ-UBTVQH14 ngày 30.7.2019 về việc phê chuẩn kết quả miễn nhiệm Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Trà Vinh Khóa IX, nhiệm kỳ 2016 - 2021. Nghị quyết số 740/NQ-UBTVQH14 ngày 30.7.2019 về việc phê chuẩn kết quả bầu Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Trà Vinh Khóa IX, nhiệm kỳ 2016 - 2021. Nghị quyết số 741/NQ-UBTVQH14 ngày 30.7.2019 về việc phê chuẩn kết quả bầu Phó Trưởng Đoàn ĐBQH chuyên trách Khóa XIV tỉnh Bình Phước. Nghị quyết số 742/NQ-UBTVQH14 ngày 31.7.2019 về việc phê chuẩn kết quả miễn nhiệm Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Bạc Liêu Khóa IX, nhiệm kỳ 2016 - 2021. Nghị quyết số 747/NQ-UBTVQH14 ngày 6.8.2019 về việc phê chuẩn kết quả miễn nhiệm Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Bình Thuận Khóa X, nhiệm kỳ 2016 - 2021. Nghị quyết số 748/NQ-UBTVQH14 ngày 6.8.2019 về việc phê chuẩn kết quả bầu Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Bình Thuận Khóa X, nhiệm kỳ 2016 - 2021.

Theo các Nghị quyết nêu trên, UBTVQH phê chuẩn kết quả bầu ông Thạch Phước Bình, Tỉnh ủy viên, ĐBQH chuyên trách tỉnh Trà Vinh giữ chức vụ Phó Trưởng đoàn ĐBQH chuyên trách Khóa XIV tỉnh Trà Vinh, kể từ ngày 15.7.2019.

Phê chuẩn kết quả bầu bà Điểu Huỳnh Sang, Tỉnh ủy viên, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Dân vận Tỉnh ủy Bình Phước giữ chức vụ Phó Trưởng đoàn ĐBQH chuyên trách Khóa XIV tỉnh Bình Phước, kể từ ngày 1.8.2019.

Phê chuẩn kết quả miễn nhiệm Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Quảng Bình Khóa XVII, nhiệm kỳ 2016 - 2021, đối với ông Trương An Ninh, kể từ ngày 10.7.2019.

Phê chuẩn kết quả bầu Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Quảng Bình Khóa XVII, nhiệm kỳ 2016 - 2021, đối với ông Nguyễn Lương Bình, kể từ ngày 10.7.2019.

Phê chuẩn kết quả bầu Phó Chủ tịch HĐND TP Hồ Chí Minh Khóa IX, nhiệm kỳ 2016 - 2021, đối với bà Phan Thị Thắng, kể từ ngày 12.7.2019.

Phê chuẩn kết quả miễn nhiệm Chủ tịch HĐND tỉnh Quảng Nam Khóa IX, nhiệm kỳ 2016 - 2021, đối với ông Nguyễn Ngọc Quang, kể từ ngày 10.7.2019.

Phê chuẩn kết quả bầu Chủ tịch HĐND tỉnh Quảng Nam Khóa IX, nhiệm kỳ 2016 - 2021, đối với ông Phan Việt Cường, kể từ ngày 10.7.2019.

Phê chuẩn kết quả miễn nhiệm Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Trà Vinh Khóa IX, nhiệm kỳ 2016 - 2021, đối với ông Nguyễn Thành Tâm,  kể từ ngày 12.7.2019.

Phê chuẩn kết quả bầu Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Trà Vinh Khóa IX, nhiệm kỳ 2016 - 2021, đối với bà Dương Thị Ngọc Thơ, kể từ ngày 12.7.2019.

Phê chuẩn kết quả miễn nhiệm Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Bạc Liêu Khóa IX, nhiệm kỳ 2016 - 2021, đối với ông Hồ Thanh Thủy, kể từ ngày 12.7.2019.

Phê chuẩn kết quả miễn nhiệm Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Bình Thuận Khóa X, nhiệm kỳ 2016 - 2021, đối với ông Trương Quang Hai kể từ ngày 25.7.2019.

Phê chuẩn kết quả bầu Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Bình Thuận Khóa X, nhiệm kỳ 2016 - 2021, đối với ông Nguyễn Hoài Anh, kể từ ngày 25.7.2019.

UBTVQH cũng quyết nghị: Điều động ông Đôn Tuấn Phong, Phó Chủ tịch kiêm Tổng Thư ký Liên hiệp Các tổ chức hữu nghị Việt Nam, ĐBQH Khóa XIV, về công tác tại Ủy ban Đối ngoại của QH và phê chuẩn giữ chức vụ Ủy viên Thường trực Ủy ban Đối ngoại của QH Khóa XIV, kể từ ngày 1.8.2019. Ông Đặng Quốc Khánh chuyển sinh hoạt từ Đoàn ĐBQH tỉnh Hà Tĩnh đến Đoàn ĐBQH tỉnh Hà Giang.

Nội dung các Nghị quyết được đăng toàn văn trên Báo điện tử Đại biểu nhân dân: http//www.daibieunhandan.vn.

Nguyễn Vũ
Xem tin theo ngày:
Quay trở lại đầu trang