CHÍNH TRỊ
Cập nhật 10:32 | 19/02/2020 (GMT+7)
.

Kinh phí thực hiện quyền trẻ em chưa đáp ứng nhu cầu

15:56 | 09/08/2019
Tuy có nhiều chương trình, đề án dành cho trẻ em nhưng nguồn kinh phí bố trí rất thấp. Chưa có nguồn ngân sách để giải quyết những vấn đề nóng (bạo lực, xâm hại tình dục, đuối nước). Nhiều địa phương chưa quan tâm bố trí kinh phí để thực hiện các chương trình, đề án dành cho trẻ em; bố trí ngân sách chi thường xuyên ở mức thấp cho công tác bảo vệ trẻ em...

Đó là nội dung dự thảo Báo cáo Kết quả thực hiện Luật Trẻ em do Thường trực Ủy ban Quốc gia về trẻ em đưa ra tại buổi làm việc với Đoàn khảo sát tình hình thực hiện Luật Trẻ em của Ủy ban Văn hóa, Giáo dục, TN, TN và NĐ, sáng 9.8.


Phó Chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa, Giáo dục, Thanh niên, Thiếu niên và Nhi đồng Ngô Thị Minh là Trưởng Đoàn khảo sát

Ủy ban Quốc gia về trẻ em đã có Công văn số 419/CV-UBQGVTE ngày 22.1.2019 gửi các bộ, ngành, tổ chức, thành viên Ủy ban, các địa phương đề nghị báo cáo kết quả thực hiện Luật Trẻ em năm 2017 - 2018. Tính đến tháng 6.2019, Cơ quan thường trực của Ủy ban đã nhận được báo cáo của 14/18 bộ, ngành, tổ chức ở cấp Trung ương và 38/63 địa phương, trong đó có 22 địa phương do cấp tỉnh ký báo cáo và 16 địa phương do cấp Sở ký báo cáo. Theo đánh giá chung, thời gian qua, công tác quản lý nhà nước về trẻ em tiếp tục được tăng cường. Các quy định về trách nhiệm tại Luật Trẻ em đã được các bộ, ngành quan tâm thực hiện. Việc thực hiện quyền trẻ em được thực hiện thông qua việc lồng ghép với các chương trình mục tiêu quốc gia, chương trình mục tiêu do các bộ, ngành quản lý. Các chính sách, chương trình, kế hoạch, dự án bảo vệ, chăm sóc và giáo dục trẻ em, thúc đẩy quyền tham gia của trẻ em được một số địa phương chỉ đạo, bố trí ngân sách thực hiện. Các hoạt động sự nghiệp, dịch vụ công bảo vệ trẻ em được tăng cường...

Tuy nhiên, một số vấn đề nóng về trẻ em vẫn trong xu hướng gia tăng và diễn biến phức tạp, như tình trạng xâm hại, bạo lực trẻ em, tai nạn thương tích trẻ em và tử vong do tai nạn thương tích, lao động trẻ em...


Thứ trưởng Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội, Ủy viên Thường trực Ủy ban Quốc gia về trẻ em Nguyễn Thị Hà phát biểu tại buổi làm việc

Trong khi đó, việc tiếp cận giáo dục và dịch vụ chăm sóc sức khỏe có chất lượng và công bằng của một bộ phận trẻ em, nhất là trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt vẫn là một thách thức. Nhận thức, năng lực của các cấp chính quyền, cơ quan, tổ chức, giáo viên, cha mẹ, học sinh, các thành viên trong xã hội về trách nhiệm bảo đảm thực hiện quyền, bổn phận của trẻ em còn hạn chế và thiếu cập nhật; đặc biệt kiến thức, kỹ năng về phòng ngừa, xử lý bạo lực, xâm hại tình dục trẻ em. Do đó, việc lên tiếng tố cáo, kiến nghị, xử lý các hành vi bạo lực, xâm hại tình dục trẻ em còn chậm. Thiếu sự hỗ trợ, phối hợp giữa các cơ quan, tổ chức, dịch vụ và cá nhân có trách nhiệm bảo vệ trẻ em. Hệ thống pháp luật liên quan đến trẻ em nói chung, bảo vệ trẻ em nói riêng vẫn còn các khoảng trống: Thiếu quy trình tư pháp thân thiện và bảo vệ trẻ em kịp thời (điều tra, giám định pháp y); việc nhận diện những vấn đề mới về trẻ em trong pháp luật (xâm hại tình dục, dâm ô đối với trẻ em, lao động trẻ em) thiếu cụ thể. Công tác xây dựng chính sách đối với các đối tượng trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt chậm, thiếu đồng bộ.. Nhân lực làm công tác trẻ em, nhất là cấp xã còn quá ít và phần lớn kiêm nhiệm, thường xuyên biến động, lại hạn chế về kiến thức, kỹ năng bảo vệ, chăm sóc trẻ em, do vậy ảnh hưởng đến việc tổ chức hoạt động bảo vệ trẻ em...

Tại buổi làm việc, ghi nhận kết quả đạt được của Ủy ban Quốc gia về trẻ em trong thời gian qua, tuy nhiên, các thành viên Đoàn khảo sát cũng quan tâm tới khó khăn, vướng mắc của Ủy ban trong thực hiện các nhiệm vụ được phân công; cơ chế điều phối liên ngành ở các cấp để thực hiện Luật Trẻ em; công tác tuyên truyền đúng đối tượng, có điểm nhấn vào các nội dung về quyền trẻ em và bảo vệ trẻ em; việc quan tâm bố trí ngân sách của các địa phương để thực hiện công tác trẻ em... Phó Chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa, Giáo dục, TN, TN và NĐ Ngô Thị Minh đề nghị Ủy ban Quốc gia về trẻ em đôn đốc các bộ, ngành có liên quan gửi báo cáo để thấy toàn diện kết quả thực hiện Luật Trẻ em, làm rõ những kết quả đạt được, cũng như vướng mắc, kiến nghị để thực hiện cơ chế liên ngành ở địa phương, tháo gỡ khó khăn cho cơ sở trong thực hiện Luật Trẻ em...

Tin và ảnh: Ng. Phương
Xem tin theo ngày:
Quay trở lại đầu trang