CHÍNH TRỊ
Cập nhật 12:53 | 21/01/2020 (GMT+7)
.

Công bằng nhưng không cào bằng

16:31 | 06/08/2019
Nguyễn Thúy Anh Chủ nhiệm Ủy ban Về các vấn đề xã hội

Các hạn chế, bất cập trong thực hiện chính sách bảo trợ xã hội đối với người cao tuổi, người khuyết tật chủ yếu là do một số bộ ngành, đặc biệt là vai trò chủ trì của Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội (LĐ, TB - XH), chính quyền địa phương chưa quyết liệt, chưa thực hiện đầy đủ chức năng quản lý nhà nước, nhất là công tác tham mưu, đề xuất chính sách, thanh tra, kiểm tra, chậm giải quyết theo thẩm quyền hoặc trình cơ quan có thẩm quyền giải quyết các bất cập, kiến nghị…


Chủ nhiệm Ủy ban Về các vấn đề xã hội phát biểu tại Phiên giải trình về trách nhiệm quản lý nhà nước trong trợ giúp xã hội đối với người cao tuổi, người khuyết tật

Còn nhiều bất cập

Các hoạt động trợ giúp xã hội đã khẳng định quan điểm, đường lối đúng đắn của Đảng Nhà nước trong việc chuyển từ cách tiếp cận nhân đạo, từ thiện sang trách nhiệm của Nhà nước, gia đình và xã hội trong bảo đảm quyền và cơ hội bình đẳng của người cao tuổi, người khuyết tật (NCT, NKT). Tuy nhiên, việc thực hiện chính sách, pháp trong lĩnh vực trợ giúp xã hội với NCT, NKT còn một số hạn chế, bất cập. Một số chính sách và mục tiêu trợ giúp NCT, NKT chưa được thực hiện có hiệu quả. Một số quy định còn chưa phù hợp với thực tiễn và còn có sự chênh lệch giữa các vùng miền. Công tác thông tin tuyên truyền chưa được thực hiện tốt. Còn tình trạng kỳ thị phân biệt đối xử nhất là đối với người khuyết tật. Một số nơi nhận thức của chính quyền địa phương còn hạn chế, coi công tác trợ giúp NCT, NKT là hoạt động nhân đạo, từ thiện, là nhiệm vụ riêng của ngành LĐ, TB và XH và các tổ chức hội; thiếu sâu sắc trong việc chỉ đạo, đôn đốc thực hiện các kế hoạch, chương trình mục tiêu trợ giúp NCT, NKT.

Mức trợ cấp hàng tháng cho NCT, NKT thuộc diện bảo trợ xã hội còn thấp và chậm được điều chỉnh, chưa bảo đảm mức sống tối thiểu trong tương quan với chuẩn nghèo. Nguồn kinh phí và nhân lực triển khai chính sách sự trợ giúp xã hội đối với NCT, NKT ở địa phương và cơ sở chưa được quan tâm đúng mức. Việc bố trí và huy động nguồn lực trợ giúp xã hội ở một số địa phương còn hạn chế, đặc biệt là đối với một số tỉnh khó khăn, vùng đồng bào dân tộc thiểu số, vùng miền núi. Đời sống một bộ phận NCT, NKT và gia đình họ còn thuộc hộ nghèo, khó khăn.

Việc thực hiện giảm giá vé và dịch vụ chưa được thực hiện nhất quán, đồng bộ trong khu vực tư nhân. Còn nhiều rào cản đối với người khuyết tật còn khả năng học tập, làm việc tiếp cận với giáo dục, y tế, dạy nghề, tạo việc làm, vay vốn tín dụng ưu đãi. Việc thực hiện chính sách bảo đảm tiếp cận nhà chung cư, công trình công cộng đối với người khuyết tật chưa được quan tâm chỉ đạo sát sao, khó bảo đảm mục tiêu của Luật Người khuyết tật.

Công tác xã hội hóa, huy động tối đa nguồn lực, khuyến khích các tổ chức, cá nhân tham gia chăm sóc NCT, NKT còn hạn chế; chưa có chính sách đột phá khuyến khích thu hút các tổ chức, cá nhân đầu tư vào lĩnh vực chăm sóc, phát huy vai trò người cao tuổi, tạo sinh kế, việc làm bền vững cho người cao tuổi. Công tác kiểm tra, thanh tra giám sát việc triển khai thực hiện các quy định của pháp luật NCT, NKT chưa thường xuyên, nghiêm túc, chưa bảo đảm quyền tiếp cận của NCT, NKT đầy đủ và triệt để, có nơi có lúc còn xảy ra tình trạng vi phạm trục lợi chính sách.

Xây dựng mức trợ cấp xã hội tương quan với chuẩn nghèo

Trên cơ sở kết quả phiên giải trình, Ủy ban Về các vấn đề xã hội kiến nghị:

Với các cơ quan của QH, các ĐBQH: Cần tiếp tục quan tâm hoàn thiện hệ thống chính sách, pháp luật về NCT, NKT nhằm đáp ứng với thực trạng già hóa dân số đang gia tăng số lượng người khuyết tật và xuất hiện các dạng tật mới. Quan tâm hơn nữa trong việc quyết định phân bổ ngân sách nhà nước hàng năm dành cho việc thực hiện công tác NCT, NKT. Tiếp tục đẩy mạnh công tác giám sát việc thực hiện chính sách, pháp luật về NCT, NKT.

Với Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ: Cần chỉ đạo việc rà soát văn bản, bổ sung các quy định còn thiếu, sửa đổi những quy định bất cập, mâu thuẫn trong hệ thống văn bản quy phạm pháp luật để tháo gỡ khó khăn trong quá trình thực hiện. Sớm chỉ đạo tổng kết, đánh giá tình hình thực hiện Luật Người cao tuổi, Luật Người khuyết tật để kịp thời kiến nghị QH xem xét, điều chỉnh chính sách cần thiết nhằm khắc phục những hạn chế, bất cập; đề xuất việc giảm tuổi hưởng trợ cấp người cao tuổi phù hợp với tình hình ngân sách nhà nước.

Trong năm 2020, chỉ đạo đánh giá, tổng kết khách quan, thực chất kết quả thực hiện các chương trình, đề án trợ giúp NCT, NKT để nghiên cứu, xây dựng chương trình trợ giúp trong giai đoạn tới theo hướng tích hợp, có tính khả thi, phù hợp với khả năng ngân sách và tiềm lực kinh tế đất nước.

Chỉ đạo nghiên cứu xây dựng mức trợ cấp xã hội trong mối tương quan với chuẩn nghèo, đồng bộ với quá trình thực hiện cải cách chính sách tiền lương và bảo hiểm xã hội. Sớm nâng mức trợ cấp xã hội hàng tháng đối với NCT, NKT thuộc diện bảo trợ xã hội phù hợp với khả năng ngân sách nhà nước và đời sống của đối tượng, công bằng nhưng không cao bằng.

Tăng cường chỉ đạo, bảo đảm thực hiện nghiêm túc các tiêu chuẩn, quy chuẩn trong xây dựng và cải tạo nhà chung cư, công trình công cộng bảo đảm tiếp cận đối với người khuyết tật, tạo điều kiện cho NCT, NKT trong quá trình phát triển. Nghiên cứu, ban hành chính sách phù hợp, tạo điều kiện để các tổ chức hội của NCT, NKT phát huy vai trò trợ giúp NCT, NKT.

Với Bộ LĐ, TB và XH: Cần chủ động rà soát, nghiên cứu sửa đổi, bổ sung hoặc trình cơ quan nhà nước có thẩm quyền ban hành văn bản khắc phục kịp thời những vướng mắc bất cập của hệ thống văn bản quy phạm pháp luật về trợ giúp xã hội đối với NCT, NKT. Có cơ chế, giải pháp phù hợp để hỗ trợ dạy nghề, tạo việc làm nhằm phát huy năng lực của người cao tuổi còn khả năng, nhu cầu làm việc và tạo điều kiện cho người khuyết tật hòa nhập cộng đồng, tham gia hệ thống an sinh xã hội. Tăng cường công tác phối hợp với các bộ ngành địa phương trong việc đổi mới công tác quản lý nhà nước và điều hành tổ chức triển khai thực hiện công tác NCT, NKT. Tập trung các giải pháp thúc đẩy mạnh mẽ xã hội hóa hoạt động trợ giúp xã hội; khuyến khích thu hút khu vực tư nhân tham gia đầu tư phát triển và nâng cao chất lượng dịch vụ trợ giúp xã hội. Có cơ chế tạo điều kiện cho hội người cao tuổi, các tổ chức của người khuyết tật, các tổ chức đoàn thể tham gia thực hiện các dịch vụ trợ giúp NCT, NKT theo đặt hàng của cơ quan quản lý nhà nước.

Nguyễn Bình lược ghi
Xem tin theo ngày:
Quay trở lại đầu trang