CHÍNH TRỊ
Cập nhật 16:50 | 30/03/2020 (GMT+7)
.

Đoàn giám sát của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về giảm nghèo vùng dân tộc thiểu số, miền núi họp phiên thứ ba

18:17 | 02/08/2019
Chiều 2.8, tại Nhà Quốc hội, Đoàn giám sát của UBTVQH về việc thực hiện chính sách, pháp luật về thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững trên địa bàn vùng dân tộc thiểu số, miền núi giai đoạn 2012 – 2018 đã họp Phiên thứ ba dưới sự chủ trì của Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch Hội đồng Dân tộc, Trưởng đoàn giám sát Hà Ngọc Chiến.

Ngày 11.7.2019, tại TP Đà Nẵng, Đoàn giám sát của UBTVQH đã tổ chức Hội thảo đóng góp ý kiến vào dự thảo Báo cáo giám sát về việc thực hiện chính sách, pháp luật về thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững trên địa bàn vùng dân tộc thiểu số, miền núi giai đoạn 2012 – 2018. Trên cơ sở ý kiến tại hội thảo, tổ giúp việc cho Đoàn giám sát của UBTVQH đã tiếp tục hoàn chỉnh dự thảo báo cáo.


Chủ tịch Hội đồng Dân tộc, Trưởng đoàn giám sát Hà Ngọc Chiến phát biểu

Phó Chủ tịch Hội đồng Dân tộc Cao Thị Xuân nêu rõ, dự thảo báo cáo lần 2 (Dự thảo – PV) đã nêu rõ hơn về điều kiện tự nhiên theo vùng dân tộc thiểu số, nêu tên cụ thể các dân tộc rất ít người, cũng như số liệu mới nhất về dân tộc thiểu số. Bổ sung đánh giá thu nhập bình quân đầu người trong giai đoạn 2012 – 2015; đánh giá một số chương trình, dự án cụ thể thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững. Dự thảo cũng chỉ rõ một số vấn đề bức xúc của đồng bào dân tộc thiểu số, miền núi chậm được giải quyết, hiệu quả chưa cao như nhiều chương trình, dự án quy hoạch, xây dựng tập trung dân cư vùng dân tộc thiểu số, miền núi chưa được triển khai hoặc thực hiện dở dang; vấn đề giải quyết đất ở, đất sản xuất cho đồng bào là người dân tộc thiểu số chưa được giải quyết triệt để; tình trạng di cư tự do gia tăng ở các tỉnh Tây Bắc, Tây Nguyên; các chỉ số mức độ thiếu hụt cao theo tiêu chí nghèo đa chiều của đồng bào dân tộc thiểu số, miền núi chưa được giải quyết triệt để, chưa có giải pháp và bảo đảm nguồn lực thực hiện (trình độ giáo dục; chất lượng nhà ở, nguồn nước sinh hoạt, nhà tiêu hợp vệ sinh). Đặc biệt, Dự thảo đã nêu rõ trách nhiệm của tập thể, cá nhân có liên quan, làm rõ văn bản nào còn chậm ban hành; đề ra nhóm giải pháp về nhận thức, cơ chế chính sách, giải pháp về phát triển sản xuất gắn với giảm nghèo bền vững và thay đổi tập quán sản xuất, sinh hoạt của người dân; nhóm giải pháp về tổ chức thực hiện.


Toàn cảnh buổi làm việc

Tại phiên họp, các đại biểu đánh giá, Dự thảo đã được chuẩn bị công phu, chi tiết với nhiều số liệu, biểu mẫu sát với thực tế, có tính thuyết phục cao. Trưởng đoàn giám sát của UBTVQH Hà Ngọc Chiến ghi nhận, đây là sự cố gắng lớn của Tổ giúp việc Đoàn giám sát; đồng thời nêu rõ, trên cơ sở các ý kiến đóng góp về bổ sung đánh giá về việc tham gia ý kiến người dân, địa phương trong việc hoạch định chính sách, quy trình xây dựng chính sách; bổ sung các kiến nghị phù hợp với thực tế, đưa chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới và chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững thành một chương trình mục tiêu quốc gia chung về phát triển KT – XH vùng dân tộc thiểu số… Đoàn giám sát sẽ tiếp thu và có giải trình đầy đủ tại phiên họp thứ tư.

Tin và ảnh: Hoàng Ngọc
Xem tin theo ngày:
Quay trở lại đầu trang