CÔNG NGHỆ - MÔI TRƯỜNG
Cập nhật 12:53 | 21/01/2020 (GMT+7)
.
Tọa đàm “Phát triển bền vững tài nguyên nước – vai trò của các tổ chức xã hội”

Tận dụng nguồn trí tuệ của các nhà khoa học để bảo vệ nguồn nước

16:52 | 27/07/2019
Nước là một phần rất quan trọng và là một trong các yếu tố quyết định thịnh suy của Tổ quốc. Thế hệ chúng ta và các thế hệ đi trước rất coi trọng vai trò của nước. Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam gồm các nhà khoa học với nguồn trí tuệ rất lớn cần phải tận dụng.


Ảnh: Duy Thông

Vai trò tư vấn, giám định, phản biện của Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam và các tổ chức thành viên đã được thể chế hóa, chính thức hóa trong các văn kiện của Đảng và Chính phủ. Những năm gần đây, Quốc hội cũng đã quan tâm đến những đóng góp của Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam. Về tài nguyên nước, hệ thống của Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam đã hơn 10 hội thành viên trong đó có hội thủy lợi, hội tưới tiêu.

Hiện nay các tổ chức thuộc Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam hoạt động khắp nơi, các hội thành viên chủ yếu hoạt động ở các thành phố lớn nhưng có mối quan hệ với các địa phương, các đơn vị nghiên cứu khoa học công nghệ và phát triển công nghệ hoạt động rộng khắp trên lãnh thổ đất nước. Là người tiếp cận gần nhất đối với người dân, chúng tôi rất mong phía nhà nước quan tâm lấy ý kiến của các tổ chức ấy. Hàng năm, chúng tôi vẫn tổ chức hội nghị thường niên, trong ấy nêu rất nhiều vấn đề như bảo vệ nguồn nước, bảo vệ môi trường.

PGS. TS Hồ Uy Liêm, Chủ tịch Hội đồng quản lý Trung tâm Thông tin Tổ chức Phi Chính phủ
Xem tin theo ngày:
Quay trở lại đầu trang