CHÍNH TRỊ
Cập nhật 16:24 | 21/01/2020 (GMT+7)
.

Công đoàn Việt Nam - 90 năm xây dựng và phát triển

17:10 | 24/07/2019
Sáng 24.7, tại Hà Nội, Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam phối hợp với Ban Tuyên giáo Trung ương, Hội đồng Lý luận Trung ương và Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh tổ chức Hội thảo khoa học cấp quốc gia: Công đoàn Việt Nam - 90 năm xây dựng và phát triển. Đây là hoạt động thiết thực Kỷ niệm 90 năm ngày thành lập Công đoàn Việt Nam (28.7.1929 - 28.7.2019).

Tham dự Hội thảo có: Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương Võ Văn Thưởng; Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương, Giám đốc Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh, GS.TS Nguyễn Xuân Thắng...

Phát biểu khai mạc hội thảo, Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch Tổng liên đoàn Lao động Việt Nam Bùi Văn Cường cho biết, đã tròn 90 năm kể từ sự kiện thành lập Tổng Công hội Đỏ Bắc Kỳ - tiền thân của tổ chức Công đoàn Việt Nam ngày nay, trong suốt quá trình đấu tranh cách mạng, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, Công đoàn Việt Nam đã thực hiện tốt vai trò là tổ chức chính trị - xã hội rộng lớn của giai cấp công nhân và người lao động, tập hợp đông đảo công nhân, viên chức, lao động thực hiện đường lối của Đảng, tạo cơ sở chính trị - xã hội vững chắc của Đảng, Nhà nước.


Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam Bùi Văn Cường phát biểu khai mạc hội thảo

Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam lưu ý, trong bối cảnh tình hình thế giới diễn biến nhanh, phức tạp, khó lường; cuộc cách mạng công nghiệp 4.0 có tác động sâu sắc đến các lĩnh vực của đời sống, mở ra nhiều cơ hội nhưng cũng đặt ra nhiều thách thức đối với các quốc gia. Điều này, đòi hỏi tổ chức Công đoàn Việt Nam phải tiếp tục phát huy những kinh nghiệm và lợi thế đang có, khắc phục những tồn tại, hạn chế, bất cập, tập trung đổi mới đồng bộ cả về tổ chức, nội dung và phương thức hoạt động công đoàn để hoàn thành tốt vai trò tổ chức đại diện cho giai cấp công nhân và người lao động đồng thời là thành viên tích cực trong hệ thống chính trị Việt Nam.

Phát biểu đề dẫn hội thảo, nhìn lại chặng đường 90 năm qua, Giám đốc Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh Nguyễn Xuân Thắng khẳng định sự vinh dự và tự hào bởi những đóng góp và thành tựu phát triển to lớn của Tổ chức Công đoàn Việt Nam. Đó là, sự ra đời của các hiệp hội công nhân và tổ chức công đoàn vào đầu thế kỷ XX là một tất yếu khách quan, đáp ứng nhu cầu của phong trào công nhân và cách mạng Việt Nam. Cùng với phong trào yêu nước của các tầng lớp nhân dân, sự phát triển của phong trào công nhân và hoạt động của tổ chức Công đoàn là một trong các nhân tố quyết định cho sự ra đời của Đảng Cộng sản Việt Nam. Phong trào công nhân và hoạt động của tổ chức Công đoàn là một trong những nhân tố quyết định thắng lợi của cuộc Cách mạng tháng Tám năm 1945. Tổ chức công đoàn và phong trào công nhân là nguồn sức mạnh to lớn của dân tộc, có vai trò quyết định đối với thắng lợi của cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp và đế quốc Mỹ xâm lược. Công đoàn Việt Nam là tổ chức chính trị - xã hội của hệ thống chính trị Việt Nam dưới sự lãnh đạo của Đảng, tham gia tích cực vào quá trình xây dựng, phát triển giai cấp công nhân, đi đầu trong sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước.


Toàn cảnh Hội thảo

Với truyền thống 90 xây dựng và trưởng thành, Giám đốc Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh tin tưởng, giai cấp công nhân Việt Nam, Công đoàn Việt Nam và Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam sẽ tiếp tục có những đóng góp to lớn hơn nữa cho sự nghiệp cách mạng của Đảng và của dân tộc, mãi mãi xứng đáng là chỗ dựa tin cậy của Đảng, là nhân tố tham gia làm nên sức mạnh, ý chí và khát vọng của dân tộc để chiến thắng đói nghèo, lạc hậu, xây dựng thành công một nước Việt Nam dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh…

Các đại biểu dự hội thảo đã tập trung làm rõ vị trí, vai trò, chức năng, nhiệm vụ và những vấn đề lý luận cơ bản về tổ chức công đoàn Việt Nam; đóng góp xuất sắc của tổ chức Công đoàn Việt Nam trong 90 năm xây dựng và phát triển; thời cơ, thách thức và những định hướng lớn đổi mới tổ chức và hoạt động Công đoàn Việt Nam, đáp ứng yêu cầu của tình hình mới.

Các đại biểu cũng thẳng thắn nhìn nhận, bên cạnh những kết quả đạt được, chức năng, nhiệm vụ, sắp xếp tổ chức, bộ máy ở từng cấp công đoàn còn chậm so với yêu cầu đổi mới nói chung, nhất là những mô hình tổ chức mới. Tổ chức của cấp công đoàn cơ sở tại các cấp tập đoàn, tổng công ty của các doanh nghiệp ngoài khu vực nhà nước đóng trên địa bàn tỉnh, thành phố còn lúng túng…

Trước sự hội nhập quốc tế sâu rộng, các ý kiến cho rằng, đây vừa là thời cơ, vừa là thách thức đòi hỏi các tổ chức công đoàn phải tiếp tục đổi mới, tiếp tục nâng cao công tác tuyên truyền, giáo dục, vận động công nhân; tạo động lực cho công nhân phát huy đầy đủ vai trò nòng cốt của khối liên minh giai cấp công nhân, giai cấp nông dân và đội ngũ trí thức. Đồng thời, đổi mới hình thức tổ chức và phương thức hoạt động của công đoàn để nâng cao sức hấp dẫn đoàn kết, vận động, tập hợp công nhân, mở rộng đối tượng lao động thuộc mọi thành phần kinh tế, cả khu vực kinh tế chính thức và phi chính thức. Đặc biệt, cần tập trung nâng cao hiệu quả hoạt động công tác xây dựng chính sách, pháp luật để thích ứng với tình hình mới, trong đó có các chính sách, pháp luật liên quan trực tiếp đến quyền lợi của người lao động, như Bộ luật Lao động, Luật Công đoàn…

Tin và ảnh: Hà An
Xem tin theo ngày:
Quay trở lại đầu trang