CHÍNH TRỊ
Cập nhật 15:36 | 02/06/2020 (GMT+7)
.

Phó Chủ tịch Quốc hội Uông Chu Lưu dự Lễ mít tinh kỷ niệm Ngày Dân số thế giới

15:53 | 11/07/2019
Sáng 11.7, tại Hà Nội, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch QH Uông Chu Lưu đã tới dự và phát biểu tại Lễ mít tinh kỷ niệm Ngày Dân số Thế giới 2019 do Tổng cục Dân số - Kế hoạch hóa gia đình, Bộ Y tế phối hợp với Quỹ Dân số Liên Hợp quốc (UNFPA) tổ chức.

Với chủ đề “25 năm thực hiện Chương trình hành động Hội nghị Quốc tế về Dân số và Phát triển”, đại diện Lãnh đạo Bộ Y tế và UNFPA tại Việt Nam đã tái khẳng định sự cam kết nhằm thúc đẩy tiến độ trong việc đạt được những nội dung đã cam kết tại Hội nghị Quốc tế về Dân số và Phát triển (ICPD) tổ chức tại Cairo, Ai Cập năm 1994.

Phát biểu tại Lễ mít tinh, Phó Chủ tịch QH Uông Chu Lưu khẳng định, với sự quan tâm của các cấp ủy Đảng và chính quyền cả về lãnh đạo, chỉ đạo cũng như đầu tư nguồn lực, tăng cường tổ chức bộ máy, cùng sự nỗ lực, phối hợp hành động của các cấp, các ngành, và đội ngũ cán bộ làm công tác dân số từ Trung ương đến địa phương, sự hưởng ứng của các tầng lớp nhân dân, Việt Nam đã sớm đạt được tất cả các mục tiêu đề ra trong Chương trình hành động của Hội nghị Dân số và Phát triển năm 1994.


Mức sinh giảm mạnh và đạt mức sinh thay thế (bình quân mỗi cặp vợ chồng trong độ tuổi sinh đẻ có 2,1 con) vào năm 2006, sớm hơn 10 năm so với mục tiêu và được duy trì cho đến nay. Tốc độ gia tăng dân số quá nhanh đã được khống chế thành công; cơ cấu dân số có những chuyển biến tích cực; dân số Việt Nam đã bước vào thời kỳ cơ cấu dân số vàng, tạo cơ hội cho phát triển nhanh kinh tế - xã hội; sức khỏe bà mẹ, trẻ em được cải thiện rõ rệt; tuổi thọ bình quân tăng nhanh và đạt 73,5 tuổi; chất lượng dân số được cải thiện về nhiều mặt; chỉ số phát triển con người tăng nhanh và đạt mức trung bình trong các nước trên thế giới.

Những thành tựu đạt được trong lĩnh vực dân số thời gian qua đã góp phần quan trọng vào sự nghiệp phát triển kinh tế - xã hội, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, xóa đói giảm nghèo và nâng cao chất lượng cuộc sống của các tầng lớp nhân dân. Đặc biệt là góp phần quan trọng vào việc thực hiện thành công các Mục tiêu Phát triển Thiên niên kỷ, được Liên Hợp quốc ghi nhận, đánh giá cao và trao tặng Giải thưởng Dân số.

Tuy nhiên, Phó Chủ tịch QH cũng thẳng thắn chỉ ra những thách thức ngành dân số cần vượt qua. Đó là tốc độ gia tăng quy mô dân số quá nhanh, tuy đã được khống chế, song mức sinh còn chênh lệch lớn giữa các khu vực và đã xuất hiện tình trạng mức sinh giảm quá mức ở một số khu vực. Tỷ số giới tính khi sinh tăng nhanh và đã ở mức nghiêm trọng sẽ dẫn tới nguy cơ mất cân bằng giới trong tương lai. Những lợi thế của cơ cấu dân số vàng mang lại chưa được khai thác tốt. Già hóa dân số và nhu cầu chăm sóc người cao tuổi tăng nhanh, nhưng chưa có chiến lược thích ứng. Việc phân bổ dân số chưa hợp lý, quản lý dân cư phân tán, lạc hậu. Chất lượng dân số còn nhiều hạn chế…

Phó Chủ tịch QH nêu rõ, nhận thức đầy đủ và sâu sắc những thách thức và yêu cầu đặt ra đối với công tác dân số, Hội nghị Trung ương 6, Khóa XII đã có Nghị quyết số 21 về công tác dân số trong tình hình mới, Chính phủ cũng đã có Nghị quyết số 137 ban hành Chương trình hành động của Chính phủ.

Mục tiêu, nhiệm vụ của công tác dân số trong thời gian tới hết sức nặng nề. Để thực hiện thành công Nghị quyết 21, đạt được các mục tiêu đề ra, Phó Chủ tịchQH yêu cầu, các cấp ủy Đảng, chính quyền cần quan tâm hơn tới việc lãnh đạo, chỉ đạo, đầu tư cho công tác dân số. Quán triệt sâu sắc Nghị quyết 21 và Nghị quyết 137, đề ra các chủ trương, kế hoạch thực hiện phù hợp với tình hình cụ thể của ngành, địa phương; thường xuyên đôn đốc, kiểm tra quá trình thực hiện.

Trước mắt, cần khẩn trương xây dựng ban hành hoặc trình cấp có thẩm quyền ban hành các đề án đã được phân công trong chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết 21 và Nghị quyết 137. Đối với Bộ Y tế, Tổng cục Dân số - đơn vị có chức năng quản lý và tổ chức thực hiện công tác dân số, cần nhanh chóng củng cố, kiện toàn tổ chức bộ máy và cán bộ làm công tác dân số từ Trung ương đến địa phương theo hướng tinh gọn, hiệu lực, hiệu quả. Tích cực tham mưu, đề xuất các chính sách, chiến lược, kế hoạch về công tác dân số. Tổ chức thực hiện tốt các chiến lược, kế hoạch và chính sách nhằm đưa nội dung của Nghị quyết 21 thành thực tế sinh động. Bộ Y tế, Tổng cục Dân số nhanh chóng hoàn thiện dự thảo, báo cáo Chính phủ cho ý kiến hoàn thiện dự thảo Luật Dân số trình QH.

Tin và ảnh:Lan Chi
Xem tin theo ngày:
Quay trở lại đầu trang