CHÍNH TRỊ
Cập nhật 15:21 | 06/06/2020 (GMT+7)
.
Dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Kinh doanh bảo hiểm và Luật Sở hữu trí tuệ

Có ba "cánh cửa" nhưng mới sử dụng một

18:48 | 31/05/2019
Theo một số ĐBQH, Hiệp định CPTPP quy định nhãn hiệu được nhận diện bằng ba yếu tố, song Luật Sở hữu trí tuệ hiện hành chỉ công nhận nhận diện bằng một yếu tố. Tuy nhiên, tại dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Kinh doanh bảo hiểm và Luật Sở hữu trí tuệ không sửa đổi quy định về nhận diện nhãn hiệu. Nói cách khác, chúng ta mở cả ba cánh cửa, nhưng trên thực tế chỉ sử dụng được một cánh cửa đối với nhận diện nhãn hiệu đã đăng ký.
Phó Chủ tịch Quốc hội Uông Chu Lưu điểu khiển Phiên họp chiều 31.5  Ảnh: Lâm Hiển

Chiều 31.5, tiếp tục chương trình Kỳ họp thứ Bảy, QH Khóa XIV, dưới sự điều khiển của Phó Chủ tịch QH Uông Chu Lưu, QH đã thảo luận tại hội trường cho ý kiến với dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Kinh doanh bảo hiểm và Luật Sở hữu trí tuệ.

Nên quy định chi tiết về chi phí thuê luật sư?

Tại dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Kinh doanh bảo hiểm và Luật Sở hữu trí tuệ đã bổ sung khoản 4, khoản 5, Điều 198, Luật Sở hữu trí tuệ. Theo đó, khoản 4 quy định tổ chức, cá nhân là bị đơn được Tòa án kết luận không thực hiện hành vi xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ có quyền yêu cầu Tòa án buộc bên nguyên đơn thanh toán chi phí hợp lý để thuê luật sư. Khoản 5 quy định tổ chức, cá nhân bị thiệt hại do hành vi lạm dụng thủ tục bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ có quyền yêu cầu Tòa án buộc bên lạm dụng phải bồi thường thiệt hại do việc lạm dụng gây ra, trong đó có thể gồm chi phí hợp lý để thuê luật sư.

ĐBQH Nguyễn Thanh Xuân (Cần Thơ) phát biểu  Ảnh: Lâm Hiển

Trên cơ sở tiếp thu ý kiến ĐBQH tại Tổ về dự án Luật này, Bộ Công thương đã có Báo cáo giải trình và tiếp thu, hoàn thiện dự thảo Luật theo hướng bổ sung quy định mang tính nguyên tắc về lạm dụng thủ tục bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ vào dự thảo luật. Tuy nhiên, ĐBQH Nguyễn Thanh Xuân (Cần Thơ) cho rằng, không nên quy định chi tiết về chi phí thuê luật sư vì khi phát sinh tranh chấp gây thiệt hại, cơ quan có thẩm quyền giải quyết sẽ quyết định theo quy định chung của pháp luật. Đây là hình thức tranh chấp về dân sự, nếu quy định cụ thể sẽ không đảm bảo tính thống nhất chung và thể hiện sự phân biệt không bình đẳng với các nội dung tranh chấp dân sự khác.

Về nội dung này, ĐBQH Trần Văn Minh (Quảng Ninh) cho rằng, việc điều chỉnh khoản 5, Điều 198 theo hướng số tiền bồi thường do lạm dụng sở hữu trí tuệ “có thể bao gồm chi phí hợp lý để thuê luật sư” là chưa hợp lý. Theo ĐB Trần Văn Minh, đây là cách quy định tùy nghi, không rõ ràng và hoàn toàn có thể dẫn đến các cách thực hiện khác nhau, không phù hợp với yêu cầu sửa đổi Luật Sở hữu trí tuệ hiện hành.

Khẳng định việc bồi thường chi phí hợp lý để thuê luật sự bên bị hại là hoàn toàn hợp lý, song ĐB Trần Văn Minh đề nghị, cần bỏ cụm từ “có thể” trong quy địn tại khoản 5, Điều 198. Do vậy, khoản 5, Điều 198 nên quy định: Tổ chức, cá nhân lạm dụng thủ tục bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ theo cách thức vượt quá phạm vi hoặc mục tiêu thủ tục này gây thiệt hại cho tổ chức, cá nhân khác thì tổ chức, cá nhân bị thiệt hại có quyền yêu cầu Tòa án buộc bên lạm dụng thủ tục đó phải bồi thường cho những thiệt hại do việc lạm dụng gây ra, trong đó có chi phí hợp lý để thuê luật sư.

Chưa tương thích với quy định của CPTPP

Về tên gọi không được bảo hộ chỉ dẫn địa lý, khoản 1, Điều 80 dự thảo Luật, ĐBQH Dương Minh Tuấn (Bà Rịa – Vũng Tàu) quan tâm đến quy định áp dụng tên gọi không được bảo hộ chỉ dẫn địa lý khi đã thành tên gọi chung của hàng hóa theo nhận thức chung người tiêu dùng có liên quan ở Việt Nam. Đối chiếu với Hiệp định Đối tác Toàn diện và Tiến bộ xuyên Thái Bình Dương (CPTPP), ĐB Dương Minh Tuấn nhận thấy, tại Chương 18 của CPTPP quy định về nội dung này đều sử dụng cụm từ “trong lãnh thổ”.  Điều 80 của Luật Sở hữu trí tuệ hiện hành cũng quy định chỉ tên gọi đã trở thành tên gọi chung của hàng hóa ở Việt Nam mới không được bảo hộ chỉ dẫn địa lý. Do vậy, ĐB Dương Minh Tuấn đề nghị, Ban soạn thảo cần giải thích rõ vì sao không sử dụng từ “ở Việt Nam” như hiện quy định hiện hành, vì có vẻ đang phù hợp hơn với quy định tương ứng tại CPTPP.

Qua nghiên cứu CPTPP, ĐB Dương Minh Tuấn nhấn mạnh, một số vấn đề tại Luật Sở hữu trí tuệ doanh nghiệp đang cần được điều chỉnh, thậm chí quy định liên quan trong luật hiện hành và CPTPP còn chưa tương thích với nhau, bên quy định rộng, bên quy định hẹp. Tại khoản 18.18 Hiệp định CPTPP quy định nhãn hiệu được bảo hộ bao gồm dạng nhìn thấy được, nhãn hiệu bằng âm thanh, nhãn hiệu bằng mùi hương. Trong khi, Điều 72 Luật hiện hành quy định chỉ bảo hộ nhãn hiệu dưới dạng nhìn thấy được dưới dạng chữ cái, từ ngữ, hình vẽ, hình ảnh… Tuy nhiên, dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Kinh doanh bảo hiểm và Luật Sở hữu trí tuệ không sửa đổi, bổ sung đối với Điều 72 của Luật hiện hành. ĐB Dương Minh Tuấn ví von “có ba cánh cửa nhưng chúng ta mới sử dụng một cánh cửa”, và đề nghị, Ban soạn thảo cần lý giải vì sao chưa có quy định điều chỉnh vấn đề này tại dự thảo Luật.

Phương Thủy
Xem tin theo ngày:
Quay trở lại đầu trang