CHÍNH TRỊ
Cập nhật 14:14 | 06/06/2020 (GMT+7)
.

Giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống văn hóa cho thế hệ trẻ theo di chúc Chủ tịch Hồ Chí Minh

17:45 | 18/05/2019
Chiều 18.5, tại Hà Nội, Ban Tuyên giáo Trung ương, Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh phối hợp tổ chức Hội thảo chuyên đề “Giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống văn hóa cho thế hệ trẻ theo di chúc Chủ tịch Hồ Chí Minh”.

PGS.TS Nguyễn Duy Bắc, Phó Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh; Phó Bí thư Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương Lại Xuân Lâm; Bí thư Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh Nguyễn Ngọc Lương chủ trì hội thảo.

Phát biểu đề dẫn hội thảo, Bí thư Trung ương Đoàn Nguyễn Ngọc Lương nhấn mạnh, Hội thảo nhằm làm rõ cơ sở lý luận, thực tiễn và những nội dung chính trong tư tưởng Hồ Chí Minh về bồi dưỡng thế hệ cách mạng cho đời sau. Từ đó, giúp thế hệ trẻ nhận thức đầy đủ hơn về giá trị cốt lõi của bản di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh, trong đó có vấn đề giáo dục đạo đức, lý tưởng cách mạng cho đời sau; sự quan tâm của các cấp ủy đảng, chính quyền trong công tác chăm lo, bồi dưỡng thế hệ trẻ; tổng kết, đánh giá thực tiễn triển khai của Đoàn Thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh trong thực hiện Di chúc của Người; đề ra các giải pháp bồi dưỡng lý tưởng cách mạng cho thế hệ trẻ trong thời gian tới. 


PGS.TS Nguyễn Duy Bắc, Phó Giám đốc Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh phát biểu tại Hội thảo
Bí thư Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh đề nghị các nhà khoa học, các đại biểu tập trung trao đổi, luận giải toàn diện hơn giá trị, ý nghĩa lịch sử của Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh, nhất là những vấn đề liên quan đến giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống, văn hóa cho thế hệ trẻ; đánh giá những kết quả đạt được trong thực hiện Di chúc của Người, những mô hình hay cách làm sáng tạo, những mô hình hay; sự quan tâm của các cấp ủy đảng, chính quyền trong công tác đào tạo, bồi dưỡng thế hệ trẻ, những vấn đề cần khắc phục trong thời gian tới. Bí thư Trung ương Đoàn cũng mong muốn các đại biểu sẽ đề xuất các nhiệm vụ, giải pháp, kiến nghị với Đảng, Nhà nước, hệ thống chính trị nhằm thực hiện tốt hơn nữa công tác đào tạo, bồi dưỡng, giáo dục thế hệ trẻ.

Tại Hội thảo, PGS.TS Nguyễn Duy Bắc, Phó Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh nêu rõ, trong suốt cuộc đời cách mạng vẻ vang của mình, Chủ tịch Hồ Chí Minh luôn coi trọng vai trò, vị trí của thanh niên và đặc biệt quan tâm chăm lo, đào tạo, bồi dưỡng thế hệ trẻ. Thực hiện di huấn của Người Đảng, Nhà nước luôn đặt niềm tin vững chắc vào thanh niên trong các giai đoạn của cuộc cách mạng giải phóng dân tộc, thống nhất Tổ quốc, trong xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa. Trong sự nghiệp đổi mới toàn diện đất nước, hội nhập quốc tế, công tác thanh niên cũng như yêu cầu chăm lo, bồi dưỡng, huy vai trò, sức mạnh của thanh niên càng trở nên quan trọng và cấp thiết hơn.


Toàn cảnh Hội thảo

Các đại biểu đã tập trung làm rõ một số vấn đề: Những vấn đề lý luận, thực tiễn và nội dung chính của Tư tưởng Hồ Chí Minh trong bồi dưỡng, giáo dục đạo đức, lối sống và lý tưởng cách mạng cho thế hệ trẻ nhằm khơi dậy tinh thần yêu nước theo Di chúc của Người; những bài học thực tiễn và giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả công tác bồi dưỡng, giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống văn hóa cho tuổi trẻ Việt Nam theo Di chúc Chủ tịch Hồ Chí Minh trong giai đoạn hiện nay.

Các ý kiến tại hội thảo đều khẳng định: Đoàn thanh niên do Đảng cộng sản lãnh đạo, Đoàn thanh niên phải lấy mục tiêu, lý tưởng của Đảng làm tôn chỉ hoạt động của tổ chức mình, nhưng Đoàn thanh niên phải hoàn toàn chủ động trong việc đề ra kế hoạch, chương trình hành động và triển khai thực hiện một cách hiệu quả tới thanh thiếu niên. Giáo dục đạo đức cách mạng cho thanh niên, để thanh niên kế thừa lý tưởng của các thế hệ cha anh, biến lý tưởng cách mạng thành ý chí cách mạng, thành động lực tinh thần mạnh mẽ, đánh bại âm mưu tuyên truyền kích động của thế lực thù địch; tích cực học tập, lao động sáng tạo, chiến thắng nghèo nàn, lạc hậu, hoàn thành sự nghiệp công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước, đưa Việt Nam trở thành quốc gia công nghiệp phát triển trên thế giới.

Các ý kiến cũng thẳng thắn chỉ ra một số khó khăn: đó là tình trạng một số địa phương, đơn vị còn xem nhẹ giáo dục đạo đức, lý tưởng sống, đạo đức chuyên môn nghề nghiệp cho thế hệ trẻ. Nội dung giáo dục kiến thức văn hóa, khoa học kỹ thuật còn nặng tính hình thức, chưa phù hợp với đòi hỏi của thực tế cuộc sống, một bộ phận thanh niên lười biếng, thích hưởng thụ, suy thoái về đạo đức, sa vào tệ nạn xã hội. Do đó, việc thực hiện tốt Di chúc Chủ tịch Hồ Chí Minh về “bồi dưỡng thế hệ cách mạng cho đời sau” càng trở nên quan trọng và vô cùng cần thiết.

Để nâng cao hiệu quả giáo dục lý tưởng cách mạng cho đoàn viên, thanh niên, các ý kiến cho rằng, cần đổi mới, đa dạng hóa phương thức tiếp cận công tác giáo dục lý tưởng cách mạng trong thanh thiếu niên; đa dạng hóa các kênh truyền thông qua việc tận dụng công cụ mạng xã hội; linh động nắm bắt và tận dụng các trào lưu mới của giới trẻ…

Tin và ảnh: Hà An
Xem tin theo ngày:
Quay trở lại đầu trang