CHÍNH TRỊ
Cập nhật 19:59 | 30/03/2020 (GMT+7)
.

THÔNG CÁO BÁO CHÍ
VỀ DỰ KIẾN CHƯƠNG TRÌNH PHIÊN HỌP THỨ 33 CỦA UỶ BAN THƯỜNG VỤ QUỐC HỘI

14:00 | 09/04/2019
Từ ngày 10 - 18.4.2019, Phiên họp thứ 33 của UBTVQH sẽ diễn ra tại Nhà QH, Thủ đô Hà Nội. Chủ tịch QH Nguyễn Thị Kim Ngân khai mạc phiên họp và cùng với các Phó Chủ tịch QH thay phiên điều hành các nội dung phiên họp.

Theo chương trình dự kiến, tại phiên họp này UBTVQH sẽ tiến hành xem xét, cho ý kiến về những nội dung sau đây:

1. Về công tác xây dựng pháp luật: UBTVQH cho ý kiến về dự kiến Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2020 của QH và cho ý kiến về 9 dự án Luật sau: Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Kinh doanh bảo hiểm và Luật Sở hữu trí tuệ; Luật Chứng khoán (sửa đổi); Luật Lực lượng dự bị động viên; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Cán bộ, công chức và Luật Viên chức; Luật Xuất cảnh, nhập cảnh của công dân Việt Nam; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương; nghe Chính phủ báo cáo một số vấn đề về dự án Bộ luật Lao động (sửa đổi); cho ý kiến về việc tiếp thu, chỉnh lý dự án Luật Phòng, chống tác hại của rượu, bia; cho ý kiến (lần 2) về dự án Luật Thư viện.

2. Về công tác giám sát: Tại phiên họp này, UBTVQH cho ý kiến về dự kiến Chương trình giám sát của QH, UBTVQH năm 2020; cho ý kiến về Báo cáo kết quả giám sát chuyên đề “Việc thực hiện chính sách, pháp luật về quy hoạch, quản lý, sử dụng đất đai tại đô thị từ khi Luật Đất đai năm 2013 có hiệu lực đến hết năm 2018”.

3. Ngoài ra, tại phiên họp này, UBTVQH xem xét, quyết định việc điều chỉnh địa giới hành chính 5 xã và giải thể 1 xã của huyện Long Thành, tỉnh Đồng Nai; thành lập 5 phường thuộc thị xã Long Khánh và thành lập thành phố Long Khánh thuộc tỉnh Đồng Nai; xem xét, quyết định danh mục dự án sử dụng dự phòng kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016 - 2020 nguồn ngân sách trung ương, việc bổ sung danh mục mới vào kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016-2020; cho ý kiến về Báo cáo của Chính phủ về việc thực hành tiết kiệm, chống lãng phí năm 2018; cho ý kiến về việc chuẩn bị Kỳ họp thứ Bảy của QH.

Xem tin theo ngày:
Quay trở lại đầu trang