CHÍNH TRỊ
Cập nhật 13:41 | 20/01/2020 (GMT+7)
.
Ngày làm việc thứ mười sáu, Kỳ họp thứ Sáu, Quốc hội Khóa XIV:

Thảo luận lần hai về dự án Luật sửa đổi, bổ sung các Luật có quy định liên quan đến quy hoạch

17:33 | 09/11/2018
Chiều 9.11, tiếp tục chương trình làm việc tại Kỳ họp thứ Sáu, dưới sự điều hành của Phó Chủ tịch Quốc hội Phùng Quốc Hiển, QH đã biểu quyết thông qua dự thảo Nghị quyết về dự toán ngân sách nhà nước năm 2019 với 86,19% tổng số ĐBQH có mặt tán thành.

Tổng thu ngân sách nhà nước dự kiến 1.411.300 tỷ đồng

Theo Nghị quyết, QH thông qua dự toán ngân sách nhà nước năm 2019 với tổng số thu ngân sách nhà nước là 1.411.300 tỷ đồng. Tổng số chi ngân sách nhà nước là 1.633.300 tỷ đồng. Mức bội chi ngân sách nhà nước là 222.000 tỷ đồng, tương đương 3,6% tổng sản phẩm trong nước (GDP), gồm: Bội chi ngân sách Trung ương là 209.500 tỷ đồng, tương đương 3,4%GDP; Bội chi ngân sách địa phương là 12.500 tỷ đồng, tương đương 0,2%GDP. Tổng mức vay của ngân sách nhà nước là 425.252 tỷ đồng.

QH cho phép sử dụng 10.380 tỷ đồng kinh phí còn lại của ngân sách Trung ương năm 2017 để xử lý cho các nhiệm vụ: bù giảm thu cân đối ngân sách trung ương là 5.894 tỷ đồng; hỗ trợ bù giảm thu cân đối ngân sách địa phương là 2.815 tỷ đồng; hỗ trợ một số địa phương thiếu nguồn thực hiện chính sách tiền lương là 1.671 tỷ đồng. Số kinh phí này quyết toán vào chi ngân sách nhà nước năm 2017. Giao Chính phủ rà soát khoản kinh phí 12.254,9 tỷ đồng theo Tờ trình số 45/TTr-CP ngày 18.10.2018 của Chính phủ để sử dụng đến hết niên độ ngân sách năm 2018 và quyết toán vào ngân sách nhà nước năm 2018. Trường hợp không giải ngân hết, thực hiện hủy dự toán theo quy định.

Cần giải thích rõ khái niệm vùng huyện, vùng tỉnh

Tiếp đó, QH đã nghe Ủy viên UBTVQH, Chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế Vũ Hồng Thanh trình bày Báo cáo giải trình, tiếp thu, chỉnh lý dự án Luật sửa đổi, bổ sung các Luật có quy định liên quan đến quy hoạch. Tiếp thu ý kiến của các ĐBQH, UBTVQH đã thể hiện lại tên gọi của dự luật là “Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của 37 luật có liên quan đến quy hoạch” để làm rõ phạm vi điều chỉnh và dễ dẫn chiếu, dễ phân biệt.

Về nội dung sửa đổi, bổ sung một số điều của Bộ luật Hàng hải quy định tại Điều 2, có ý kiến đề nghị bổ sung nội dung quy hoạch có tính chất kỹ thuật, chuyên ngành. UBTVQH đề nghị tiếp thu, bổ sung Khoản 2, Điều 82a quy định quy hoạch chi tiết nhóm cảng, bến cảng; Khoản 3, Điều 82a quy định quy hoạch phát triển vùng đất, vùng nước cảng và bổ sung Khoản 2, Điều 102 quy định nội dung quy hoạch phát triển hệ thống cảng cạn. Có ý kiến đề nghị bổ sung sửa đổi Điều 108 Bộ luật Hàng hải cho thống nhất với Luật Quy hoạch. UBTVQH đã tiếp thu, bổ sung, sửa đổi khoản 2, Điều 108 Bộ luật Hàng hải vào dự thảo Luật.

Về nội dung sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Đường sắt (Điều 3, dự thảo Luật), một số ý kiến đề nghị bổ sung nội dung quy hoạch tuyến đường sắt, ga đường sắt, UBTVQH đã tiếp thu, bổ sung Khoản 2, Điều 7a quy định về nội dung quy hoạch tuyến đường sắt, ga đường sắt. Có ý kiến đề nghị bỏ quy định liên quan đến việc quy định quy trình và thẩm quyền quy hoạch tại Khoản 3, Điều 7 do các nội dung này đã được quy định tại Luật Quy hoạch; đề nghị làm rõ điểm b, Khoản 2, Điều 7 quy hoạch mạng lưới đường sắt phải quy định cụ thể tác động tiêu cực là như thế nào? UBTVQH xin tiếp thu, chỉnh lý điểm b, Khoản 2 và Khoản 4, Điều 7 Luật Đường sắt. Đồng thời, xin giữ nguyên quy định tại Khoản 3, Điều 7 để bảo đảm tính hệ thống của quy hoạch mạng lưới đường sắt, quy định rõ trách nhiệm của Bộ Giao thông Vận tải, phù hợp với quy định của Luật Quy hoạch về trách nhiệm quản lý nhà nước của Chính phủ, Bộ, cơ quan ngang bộ.

ĐBQH Trương Trọng Nghĩa (TP Hồ Chí Minh) phát biểu tại hội trường  Ảnh: Lâm Hiển

Thống nhất cao với Báo cáo giải trình, tiếp thu, chỉnh lý dự án Luật sửa đổi, bổ sung các Luật có quy định liên quan đến quy hoạch, tuy nhiên một số ĐBQH cũng băn khoăn vì phạm vi sửa đổi của dự án luật quá rộng, cần phải được rà soát rất thận trọng. ĐBQH Trương Trọng Nghĩa (TP Hồ Chí Minh) lưu ý, nội dung sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Đất đai (Điều 6, dự thảo Luật), ngoài quy định về bảo vệ nghiêm ngặt đất trồng lúa, đất rừng phòng hộ, đất rừng đặc dụng, cần quy định bảo vệ nghiêm ngặt đất đáy biển và ven biển, đất đáy sông, ven sông, đất mặt nông nghiệp (có tình trạng nhiều nơi cào đất mặt nông nghiệp đem đi bán, khai thác cát bừa bãi)… Về thời kỳ quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất là 10 năm, đại biểu Trương Trọng Nghĩa cho rằng, quy hoạch là để ổn định, cho nên thời kỳ quy hoạch đất, kế hoạch sử đất nên quy định ít nhất là 10 năm, thể hiện tính lâu dài trong quy hoạch. Chú ý bổ sung quy hoạch đất dự trữ, đây là đất cho tương lai phòng khi phát sinh, thay vì mới quy định quy hoạch đất chưa sử dụng.

ĐBQH Nguyễn Lâm Thành (Lạng Sơn) phát biểu tại hội trường  Ảnh: Lâm Hiển

ĐBQH Nguyễn Lâm Thành (Lạng Sơn) băn khoăn về nội dung sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xây dựng (Điều 29, dự thảo Luật) và Luật Quy hoạch đô thị (Điều 30, dự thảo Luật), theo đó quy hoạch xây dựng là quy hoạch mang tính kỹ thuật, là một bộ phận của quy hoạch chung, tuy nhiên, Điều 13 của quy hoạch xây dựng có đến 6 loại quy hoạch khác nhau là quy hoạch đô thị, quy hoạch nông thôn, quy hoạch xây dựng tỉnh, quy hoạch xây dựng khu chức năng, quy hoạch xây dựng vùng liên huyện, quy hoạch xây dựng vùng huyện. Cho rằng, 6 loại quy hoạch này còn chồng lấn, đại biểu đề nghị, cần làm rõ nội hàm và mối quan hệ giữa quy hoạch tỉnh và quy hoạch xây dựng tỉnh; làm rõ nội hàm và mối quan hệ giữa quy hoạch nông thôn với quy hoạch vùng huyện, vùng liên huyện; quy hoạch vùng huyện, liên huyện với quy hoạch xây dựng tỉnh. Đồng thời, làm rõ quy mô vùng huyện, liên huyện nằm trong ranh giới một tỉnh hay tỉnh này với các tỉnh liền kề. Hay nội hàm quy hoạch đô thị, quy hoạch nông thôn và mối quan hệ giữa quy hoạch xây dựng tỉnh. Quy hoạch xây dựng khu chức năng ở quy mô nào? Đặc biệt giải thích rõ khái niệm vùng huyện, vùng tỉnh.

Hoàng Ngọc
Xem tin theo ngày:
Quay trở lại đầu trang