CHÍNH TRỊ
Cập nhật 20:57 | 04/06/2020 (GMT+7)
.

Phó chủ tịch QH Nguyễn Thị Kim Ngân dự Hội nghị giao ban các tỉnh Tây Nguyên về Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh

18:39 | 04/11/2012
Ngày 4.11, tại Gia Lai đã diễn ra Hội nghị giao ban các tỉnh khu vực Tây Nguyên về việc thực hiện Chỉ thị 03-CT/TW của Bộ Chính trị về Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh.

Bí thư Trung ương Đảng, Phó chủ tịch QH Nguyễn Thị Kim Ngân dự và chủ trì hội nghị.

Phát biểu tại Hội nghị, Phó chủ tịch QH Nguyễn Thị Kim Ngân đánh giá cao các địa phương trong khu vực Tây Nguyên đã tổ chức triển khai, thực hiện Chỉ thị 03 của Bộ Chính trị một cách nghiêm túc và trách nhiệm, theo đúng tinh thần các văn bản của TW đã hướng dẫn, chủ động sáng tạo trong việc triển khai thực hiện bằng nhiều hình thức phong phú và đa dạng, phù hợp với từng vùng, miền; công tác kiểm tra, đôn đốc các cấp ủy cũng đã có nhiều cố gắng và đi vào chiều sâu, hướng việc kiểm tra chủ yếu gắn với việc quán triệt Nghị quyết TW 4, Khóa XI về “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay”. Phó chủ tịch QH Nguyễn Thị Kim Ngân chỉ rõ: bên cạnh những việc thực hiện Chỉ thị 03 của Bộ Chính trị có kết quả, các tỉnh ở khu vực Tây Nguyên vẫn còn một số hạn chế nhất định và cần có những giải pháp sớm khắc phục, đó là khâu triển khai còn chậm, có lúc có nơi còn mang tính hình thức và chưa thực sự đi vào chiều sâu, chưa năng động, sáng tạo trong khâu tổ chức thực hiện, nhận thức của một số cán bộ, đảng viên còn chung chung, chưa xác định được nội dung, tiêu chuẩn một cách rõ ràng, cụ thể…

Phó chủ tịch QH Nguyễn Thị Kim Ngân nhấn mạnh, Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh là việc làm thường xuyên của cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân, có tính chất quyết định đến sự phát triển nền kinh tế - xã hội của đất nước. Do vậy, khu vực Tây Nguyên cần có những giải pháp tích cực và bằng những việc làm cụ thể, để thực hiện có kết quả Chỉ thị 03 của Bộ Chính trị trong thời gian tới.

Tại Hội nghị, các đại biểu đã tập trung thảo luận xung quanh 3 nội dung chính, đó là: đánh giá việc tổ chức triển khai thực hiện Chỉ thị 03 của Bộ Chính trị về việc Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh trong hơn 1 năm qua; công tác kiểm tra, đôn đốc của việc học tập và làm theo gắn với tình hình phát triển kinh tế - xã hội và an ninh quốc phòng, quy chuẩn đạo đức của cán bộ, đảng viên và những điều đảng viên không được làm; đồng thời nêu lên những kiến nghị, đề xuất thiết thực nhằm bảo đảm cho việc thực hiện có sức lan tỏa mạnh và rộng rãi đến các tầng lớp nhân dân.

Xem tin theo ngày:
Quay trở lại đầu trang