CHÍNH TRỊ
Cập nhật 23:46 | 05/06/2020 (GMT+7)
.

Thông cáo số 6, Kỳ họp thứ Hai, Quốc hội Khóa XIII

20:59 | 27/10/2011
Ngày 27.10.2011, Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân điều khiển phiên họp.

Quốc hội họp phiên toàn thể ở hội trường, thảo luận về kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2011 - 2015; tình hình thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2011 và kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2012.

Trong buổi làm việc đã có 50 đại biểu Quốc hội của 50 tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương phát biểu. Các ý kiến thảo luận tập trung vào những nội dung sau:

1. Về kết quả thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2006 - 2010 và kết quả thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2011: Những kết quả đạt được và những hạn chế, yếu kém cần khắc phục, nhất là trong việc thực hiện mục tiêu kiềm chế lạm phát, ổn định kinh tế vĩ mô, bảo đảm an sinh xã hội; những bài học kinh nghiệm rút ra:

+ Tình hình kinh tế thế giới và những tác động đến kinh tế trong nước;

+ Xu hướng nợ xấu trong tín dụng tăng, lãi suất ngân hàng cao;

+ Những khó khăn của các doanh nghiệp trong việc tiếp cận nguồn vốn vay từ các ngân hàng thương mại và các tổ chức tài chính;

+ Chính sách đầu tư cho các khu vực kinh tế trọng điểm;

+ Chương trình giảm nghèo nhanh và bền vững theo Nghị quyết 30a của Chính phủ;

+ Những bất cập về chế độ đối với cán bộ công chức cấp xã, phường, thị trấn theo Nghị định 92 của Chính phủ…

2. Về kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2011 - 2015 và kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội năm 2012:

+ Tái cơ cấu nền kinh tế gắn với đổi mới mô hình tăng trưởng, các đột phá chiến lược về thể chế kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa, phát triển nhanh nguồn lực, nhất là nguồn nhân lực chất lượng cao và xây dựng kết cấu hạ tầng đồng bộ; giải quyết quyết liệt các vấn đề xã hội và môi trường bức xúc.

+ Sự đồng bộ giữa chính sách tài khóa và chính sách tiền tệ;

+ Xây dựng và điều chỉnh quy hoạch phát triển kinh tế vùng, các loại hình doanh nghiệp gắn với phát triển sản xuất, giải quyết việc làm, đảm bảo an sinh xã hội, góp phần thu ngân sách; đầu tư xây dựng các khu hợp tác kinh tế biên giới;

+ Chính sách đầu tư cho vùng miền núi và dân tộc;

+ Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới;

+ Chính sách cải cách tiền lương;

+ Chính sách khuyến khích xã hội hóa đầu tư, trong đó tập trung cho lĩnh vực y tế và giáo dục…

Phiên họp đã được Đài truyền hình Việt Nam, Đài tiếng nói Việt Nam tường thuật trực tiếp và các phương tiện thông tin đại chúng khác đưa tin để cử tri và đồng bào cả nước cùng theo dõi.

Thứ sáu, ngày 28.10.2011, Quốc hội họp phiên toàn thể ở hội trường; buổi sáng, tiếp tục thảo luận về kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2011 - 2015, tình hình thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội năm 2011 và kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2012; buổi chiều, thảo luận ở hội trường về tình hình thực hiện dự toán ngân sách nhà nước năm 2011, dự toán ngân sách nhà nước và phương án phân bổ ngân sách trung ương năm 2012.

Xem tin theo ngày:
Quay trở lại đầu trang