50 năm thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh (1969 - 2019) - Tầm vóc vĩ đại của tác phẩm bất hủ

Tổ quốc trên hết - dân tộc trên hết

08:05 | 26/08/2019
Yêu nước, thương dân, tất cả vì dân vì nước là suy nghĩ thường trực trong tư tưởng, tình cảm của Chủ tịch Hồ Chí Minh. Điều đó đã trở thành lý tưởng, hoài bão, ước mơ cao quý nhất trong suốt sự nghiệp cách mạng của Người. Di chúc Người để lại vì thế cũng trăn trở về con đường phụng sự Tổ quốc, phục vụ cách mạng, phục vụ nhân dân. Đó cũng là thông điệp, là ngọn cờ chiến đấu và mục tiêu suốt đời hy sinh, cống hiến của Người.

“Điều mong ước cuối cùng” của Bác

Chủ tịch Hồ Chí Minh viết Di chúc trong hoàn cảnh cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước của nhân dân ta đang trong giai đoạn cam go, gian khổ nhất. Nhưng với niềm tin vào sức mạnh của dân tộc, của chính nghĩa, Người chỉ dành hai đoạn ngắn nói về cuộc kháng chiến này: “Cuộc chống Mỹ, cứu nước của nhân dân ta dù phải kinh qua gian khổ, hy sinh nhiều hơn nữa, song nhất định thắng lợi hoàn toàn. Đó là một điều chắc chắn” và “… dù sao, chúng ta phải quyết tâm đánh giặc Mỹ đến thắng lợi hoàn toàn”. Đoạn cuối của Di chúc, Người viết: “Điều mong muốn cuối cùng của tôi là: Toàn Đảng, toàn dân ta đoàn kết phấn đấu, xây dựng một nước Việt Nam hòa bình, thống nhất, độc lập, dân chủ và giàu mạnh, và góp phần xứng đáng vào sự nghiệp cách mạng thế giới”. Với những căn dặn, chỉ huấn này, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã xác định rõ, đầy đủ nhiệm vụ của Đảng, nhân dân cũng như mục tiêu, đích đến của cách mạng Việt Nam là: Hòa bình, thống nhất, độc lập, dân chủ, giàu mạnh.


Chủ tịch Hồ Chí Minh với thiêu niên nhi đồng Nguồn: Tư liệu

PGS. TS. Ngô Văn Thạo, Thư ký khoa học Hội đồng Lý luận Trung ương, cho rằng, mục tiêu “5 việc, mười từ” này trong Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh đã bao quát đầy đủ tư tưởng của Người về cách mạng Việt Nam, các nhiệm vụ giành và bảo vệ nền độc lập dân tộc, xây dựng xã hội mới, xây dựng một nước Việt Nam dân chủ và giàu mạnh.

Rõ ràng, xây dựng một nước Việt Nam độc lập, dân chủ và giàu mạnh là mục đích cao nhất của Hồ Chí Minh. Mục đích ấy đều vì dân, vì nước, xuất phát từ tình yêu thương vô bờ bến của Người. Chủ tịch Hồ Chí Minh từng nói: “Tôi chỉ có một ham muốn, ham muốn tột bậc là nước ta được hoàn toàn độc lập, dân ta được tự do, đồng bào ta ai cũng có cơm ăn áo mặc, ai cũng được học hành”. Trong quan hệ giữa độc lập dân tộc và bảo đảm đời sống nhân dân, dân giàu, nước mạnh, Người cho rằng: “Nước độc lập rồi mà dân vẫn đói khổ, không có tự do thì độc lập đó cũng chẳng để làm gì”… “Như thế, mục tiêu “hòa bình, thống nhất, độc lập, dân chủ và giàu mạnh” là mong muốn cuối cùng của Hồ Chí Minh, cũng chính là mục tiêu cao nhất của sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam. Nó chứa đựng nội dung cốt lõi nhất trong sự phát triển của dân tộc là hòa bình, phát triển, độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội”, PGS.TS. Ngô Văn Thạo nhận định.

Vì lợi ích quốc gia, dân tộc

Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh không chỉ thể hiện sâu sắc tinh thần yêu nước, thương dân, suốt đời chăm lo cho hạnh phúc nhân dân của một vị Lãnh tụ lập quốc vĩ đại, mà còn tỏa sáng lòng bao dung, nhân ái của một vị Lãnh tụ đối với tất cả con người. Theo Phó Giám đốc Khu di tích Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Phủ Chủ tịch Đỗ Hoàng Linh, trong suốt cuộc đời cống hiến cho Tổ quốc, cho nhân dân của mình, Chủ tịch Hồ Chí Minh chỉ có một đích đến duy nhất, đó là giải phóng dân tộc, giải phóng giai cấp, giải phóng con người, để nhân dân có quyền làm chủ đất nước. Bởi thế, trong những lời cuối cùng để lại, Người quan tâm từng chi tiết tới người dân của các tầng lớp xã hội. Đó không chỉ là niềm tin vững chắc, sự khẳng định tới thắng lợi cuối cùng của một dân tộc anh hùng đấu tranh vì chính nghĩa, mà còn là tấm lòng đôn hậu, bao dung, tình yêu thương con người, bao trùm tất cả là tình yêu với Tổ quốc. 

Dân tộc Việt Nam có quyền tự hào khẳng định Chủ tịch Hồ Chí Minh đã “làm rạng rỡ non sông, đất nước Việt Nam”. Người đã làm thay đổi và viết nên những trang sử vàng của dân tộc Việt Nam và đồng thời cũng đã tác động mạnh mẽ tới dòng chảy lịch sử của nhân loại trong giai đoạn lịch sử cận hiện đại. Phó Chủ tịch Hội Di sản Việt Nam, PGS. TS. Đặng Văn Bài cho biết, mục đích, tình yêu, lý tưởng của Người xét cho cùng đều từ nhân dân, vì đất nước. Tư tưởng “Không có gì quý hơn độc lập, tự do” mà Người hướng tới là di sản văn hóa phi vật thể quý giá không chỉ của nhân dân Việt Nam, mà còn là chân lý của thời đại, là khát vọng thiết tha của từng cá nhân cũng như của tất cả quốc gia dân tộc trên toàn thế giới.

Theo PGS. TS. Đặng Văn Bài, một khi mất độc lập và theo đó là không có tự do thì khả năng sáng tạo văn hóa của từng cá nhân sẽ bị kiềm tỏa, hạn chế, thậm chí có thể bị thui chột và hậu quả là sức mạnh mềm - sức mạnh nội lực văn hóa của từng quốc gia bị hạn chế và nhân loại không thể phát triển theo hướng tiến bộ, vì mục tiêu cao đẹp và nhân văn là tự do - bình đẳng - bác ái. “Có thể coi đây là cống hiến to lớn về mặt triết học của Chủ tịch Hồ Chí Minh vào kho tàng di sản văn hóa của toàn thế giới vì nó hàm chứa các giá trị phổ quát toàn nhân loại”, PGS. TS. Đặng Văn Bài nhấn mạnh.

Ở Việt Nam, tư tưởng Tổ quốc trên hết - dân tộc trên hết của Chủ tịch Hồ Chí Minh đã thấm nhuần vào đời sống xã hội và trở thành nền tảng tinh thần để toàn Đảng, toàn dân ta cùng nhau đoàn kết, thực sự hòa hợp, đồng lòng góp sức xây dựng đất nước Việt Nam “dân giàu nước mạnh, xã hội dân chủ, công bằng và văn minh”. Đó chính là hạt nhân văn hóa tạo nên sức mạnh của chủ nghĩa yêu nước, chủ nghĩa dân tộc chân chính và hiện đại của Việt Nam với tinh thần “Nước Việt Nam là một, dân tộc Việt Nam là một. Sông có thể cạn, núi có thể mòn, song chân lý đó không bao giờ thay đổi”.

Ngẫm lại cuộc đời Hồ Chí Minh chúng ta thấy, tất cả tư tưởng cũng như hành động cách mạng đầu tiên đến cuối cùng của Người đều vì dân, vì nước. Cái đáng trân quý nhất ở đây là Người đã thực hiện những điều này với tình cảm, trí tuệ và tinh thần trách nhiệm cao nhất để mang lại hiệu quả tối đa nhất. Do đó, 50 năm hay thời gian lâu hơn nữa, càng đọc “mấy lời” Chủ tịch Hồ Chí Minh để lại cho đồng bào cả nước và đồng chí trong Đảng trước lúc đi xa vốn được Người suy nghĩ, cân nhắc, sửa đi sửa lại từng câu, từng chữ, chúng ta càng nhận ra sự kết tinh tư duy của cả một cuộc đời hoạt động, hy sinh vì lợi ích quốc gia, dân tộc của Người.

Hương Sen
Quay trở lại đầu trang