Tiếp tục tổ chức tập huấn về báo chí

08:30 | 22/03/2019
Báo Đại biểu Nhân dân đã thông tin kịp thời hoạt động của đại biểu dân cử, các cơ quan dân cử. Nhất là những khó khăn, vướng mắc cần sớm được tháo gỡ; những cách làm hay, sáng tạo của các địa phương khi triển khai thi hành Luật Tổ chức chính quyền địa phương. Thời gian tới, rất mong Báo tiếp tục tổ chức các hội nghị tập huấn về công tác báo chí cho công chức Văn phòng HĐND các tỉnh, để tăng cường tuyên truyền hiệu quả hơn về các hoạt động của HĐND ở địa phương.

Thực tế, thông tin báo chí có vai trò rất lớn trong định hướng xã hội, phản ánh chính nguyện vọng của cử tri, xây dựng và đưa chính sách, pháp luật vào cuộc sống. Xuất phát từ nhận thức như vậy, hoạt động HĐND tỉnh Điện Biên nhiệm kỳ 2016 - 2021 đã tích cực tăng cường công tác tuyên truyền các hoạt động của mình, cụ thể như:

Trong hoạt động giám sát, khảo sát: Từ việc lựa chọn nội dung giám sát, khảo sát đều trên cơ sở những vấn đề nổi cộm được cử tri, dư luận quan tâm và phản ánh trên các phương tiện thông tin đại chúng. Trong quá trình giám sát đều mời các cơ quan thông tấn báo, đài tham gia để đưa tin về các hoạt động của đoàn giám sát; báo cáo kết quả giám sát được đăng nên cổng thông tin điện tử, gửi đến các cơ quan truyền thông để người dân theo rõi giám sát việc giải quyết, thực hiện các kết luận của đoàn giám sát.

Tại các cuộc TXCT của các Tổ đại biểu HĐND, ngoài các thành phần bắt buộc tham dự thì mời các cơ quan thông tin báo, đài tham dự để đưa tin kịp thời truyền tải những ý kiến, nguyện vọng của cử tri nên các phương tiện thông tin đại chúng; việc trả lời giải quyết ý kiến, kiến nghị của cử tri được đăng nên cổng thông tin điện tử, gửi đến các cơ quan truyền thông để người dân theo dõi giám sát việc giải quyết, thực hiện các ý kiến, kiến nghị cử tri của các cơ quan chức năng.


Ảnh: Thái Bình

Các kỳ họp của HĐND tỉnh, ngoài việc tổ chức họp thông báo dự kiến nội dung, chương trình kỳ họp theo quy định của pháp luật, tại các kỳ họp của HĐND tỉnh còn tổ chức phát thanh, truyền hình trực tiếp phiên khai mạc, bế mạc kỳ họp và chất vấn, trả lời chất vấn đến đông đảo cử tri và các tầng lớp Nhân dân trong tỉnh. Tại các phiên giải trình của Thường trực HĐND tỉnh được truyền hình trực tuyến đến 10/10 huyện, thị xã, thành phố để đại biểu HĐND tỉnh ứng cử tại các địa phương, Thường trực HĐND các huyện, thị xã, thành phố chất vấn các đối tượng giải trình; kết thúc phiên giải trình thường trực HĐND tỉnh có Thông báo  kết luận gửi đến đại biểu và đăng trên cổng thông tin điện tử để đại biểu, cử tri theo dõi giám sát việc giải quyết, thực hiện các cam kết của các sở, ngành và UBND tỉnh.

Việc lấy phiếu tính nhiệm đối với người giữ chức vụ do HĐND tỉnh bầu được tổ chức họp báo và cung cấp các thông tin liên quan đến việc lấy phiếu tín nhiệm cho các cơ quan báo trí để tăng cường công tác tuyên truyền đến cử tri và nhân dân; quá trình lấy phiếu tín nhiệm, kết quả lấy phiếu được tiến hành nghiêm túc, trách nhiệm, khách quan và được truyền hình trực tiếp trên các phương tiện thông tin đại chúng đến cử tri và nhân dân các dân tộc trong tỉnh...

Từ các hoạt động thực tiễn của HĐND tỉnh Điện Biên trong thời gian vừa qua, có thể khẳng định vai trò của công tác truyền thông trong việc phản ánh kịp thời hoạt động của cơ quan dân cử, đại biểu dân cử, trong việc thúc đẩy sự phát triển kinh tế - xã hội, giữ vững an ninh - quốc phòng, thể hiện vai trò chỉ đạo, điều hành trực tiếp của UBND và hoạt động HĐND các cấp. Qua đó, phát hiện những vấn đề “nóng”, bức xúc trong xã hội, kịp thời truyền tải đến đại biểu dân cử, cơ quan dân cử, kỳ họp HĐND để thảo luận, quyết định các giải pháp, góp phần thúc đẩy chính sách phát triển kinh tế - xã hội ở địa phương.

Báo Đại biểu Nhân dân với vị trí là tiếng nói của QH, diễn đàn của ĐBQH, HĐND và cử tri cả nước trong thời gian vừa qua đã thông tin kịp thời hoạt động của đại biểu dân cử, các cơ quan dân cử. Nhất là những khó khăn, vướng mắc cần sớm được tháo gỡ; những cách làm hay, sáng tạo của các địa phương trong hoạt động thực tiễn khi triển khai thi hành Luật Tổ chức chính quyền địa phương. Qua đó, góp phần thiết thực hoàn thiện các chính sách và thúc đẩy các chính sách phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng - an ninh. Với đội ngũ cộng tác viên rộng khắp và chuyên sâu, am hiểu nhiều lĩnh vực đã phản ánh kịp thời các hoạt động của cơ quan dân cử góp phần đưa chính sách vào cuộc sống, đặc biệt là ở các vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào dân tộc thiểu số.

Để các cơ quan phương tiện truyền thông giúp cho HĐND làm tốt nhiệm vụ của mình, chúng tôi có kiến nghị như sau:

Thứ nhất, tiếp tục đào tạo đội ngũ phóng viên mạnh về chất, có chuyên môn sâu, có nghiệp vụ báo chí tốt, có bản lĩnh chính trị vững vàng để kịp thời phát hiện và đưa những bất cập trong đời sống kinh tế - xã hội đến đại biểu dân cử, cơ quan dân cử...

Thứ hai, việc truyền hình trực tiếp (hoặc trực tuyến) tại phiên họp của Thường trực HĐND tỉnh hiện nay Luật Tổ chức chính quyền địa phương chưa quy định, các địa phương thực hiện không thống nhất. Để tăng cường công tác tuyên truyền đến cử tri. Nội dung này cần sớm được xem xét sửa đổi, bổ sung cho phù hợp.

Thứ ba, Báo Đại biểu Nhân dân tiếp tục tổ chức các hội nghị tập huấn về công tác báo chí cho công chức Văn phòng HĐND các tỉnh để tăng cường công tác tuyên truyền hiệu quả hơn về các hoạt động của HĐND ở địa phương.

Giàng Thị Hoa - Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Điện Biên
DIỆP ANH ghi
Quay trở lại đầu trang