Đồng hành, phối hợp nhịp nhàng từ hai phía

08:29 | 22/03/2019
Ở góc nhìn của HĐND địa phương, Báo Đại biểu Nhân dân vừa là kênh thông tin, vừa là cẩm nang kinh nghiệm cho hoạt động của Thường trực, các Ban và đại biểu HĐND các cấp. Để phát huy sức mạnh của các phương tiện truyền thông trong chuyển tải các nội dung tổ chức và hoạt động theo quy định của Luật Tổ chức chính quyền địa phương nói chung và của HĐND nói riêng, phải có sự đồng hành, phối hợp nhịp nhàng từ hai phía. Bên cạnh đó, truyền thông cần quan tâm từng chủ đề trong thực thi Luật để chủ động tuyên truyền theo hướng “Đốt lửa - Bùng lên - Lan tỏa”.

Kênh thông tin, cẩm nang kinh nghiệm

Luật Tổ chức chính quyền địa phương tiếp tục khẳng định HĐND là cơ quan “đại diện cho ý chí, nguyện vọng và quyền làm chủ của nhân dân”. Tư tưởng về Nhà nước pháp quyền, của dân, do dân và vì dân thể hiện rõ nét, nhân dân làm chủ và được phát huy quyền làm chủ của mình thông qua đại diện là HĐND các cấp và đại biểu HĐND các cấp do nhân dân trực tiếp bầu. Việc truyền thông tổ chức hoạt động của chính quyền địa phương đến toàn thể nhân dân và ngược lại; việc thu thập, tổng hợp, truyền tải những ý tưởng, cảm xúc, thái độ, nguyện vọng, mong đợi của nhân dân, cử tri đến các cấp chính quyền là việc làm cần thiết, liên tục, đa chiều, toàn diện, sáng tạo, linh hoạt, bảo đảm pháp luật và đại chúng. Do vậy, thực hiện Luật Tổ chức chính quyền địa phương hiệu lực, hiệu quả, cần phối hợp, phát huy, gắn kết chặt chẽ với truyền thông đại chúng (báo chí, phát thanh, truyền hình, tạp chí, xuất bản…).


Ảnh: Lâm Hiển

Thời gian qua, tổ chức hoạt động của chính quyền địa phương được truyền tải đầy đủ, kịp thời đến Nhân dân thông qua các kỳ họp, phiên họp của các cấp, các ngành, hoạt động của đại biểu HĐND các cấp và ngược lại, chính quyền các cấp tiếp nhận thông tin, đề xuất, kiến nghị, ý chí, nguyện vọng của nhân dân thông qua các hoạt động của chính quyền và hoạt động của đại biểu HĐND như TXCT, tiếp dân, khảo sát, giám sát, đối thoại… Tác động qua lại hai chiều này có vai trò của truyền thông là cần thiết và quan trọng, thể hiện:

Thứ nhất, truyền thông là phương tiện đưa nội dung luật đến công chúng hiệu quả, kịp thời nhất. Nhờ đó, các nội dung cơ bản về tổ chức và hoạt động của chính quyền địa phương được truyền tải đến công chúng, cơ quan, đơn vị nhanh, kịp thời, đầy đủ.

Thứ hai, truyền thông phản ánh đầy đủ các hoạt động của chính quyền địa phương đến cử tri, nhân dân, được đa số quan tâm đánh giá cao, có thể nói qua các kênh Truyền hình Việt Nam (VTV), Truyền hình Quốc hội, Đài Tiếng nói Việt Nam (VOV), các báo, tạp chí lớn: Báo Nhân dân, Quân đội Nhân dân… Trong đó rất quan trọng, cần thiết, nổi bật cho những người đại biểu HĐND các cấp là Báo Đại biểu Nhân dân.

Thứ ba, ở góc nhìn của HĐND địa phương, Báo Đại biểu Nhân dân vừa là kênh thông tin, vừa là cẩm nang kinh nghiệm cho hoạt động của Thường trực, các ban và đại biểu HĐND các cấp. Báo đã chia sẻ những mô hình, kinh nghiệm, cách làm sáng tạo, hiệu quả trong hoạt động của HĐND các tỉnh, thành phố. Qua thực tiễn hoạt động của các địa phương được báo chia sẻ, trao đổi, rất nhiều kinh nghiệm, kỹ năng, phương pháp linh hoạt, thuận lòng dân. Các phương pháp, mô hình, cách làm hay đóng vai trò quan trọng để các địa phương, nhất là đại biểu HĐND các cấp học hỏi, áp dụng, phù hợp với thực tiễn, tình hình hoạt động của mình, góp phần nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của HĐND các cấp. 


Các đại biểu tham dự  trao đổi bên lề Hội nghị
Ảnh: Khánh Duy 

Thứ tư, các phương tiện thông tin đại chúng cũng nêu rõ thực trạng các vấn đề về kinh tế - xã hội liên quan, ảnh hưởng trực tiếp đến đời sống người dân, ý kiến, kiến nghị của người dân địa phương đối với chính quyền các cấp. Đây là truyền thông quan trọng, giúp chính quyền và đại biểu HĐND các cấp có nhiều thông tin, tổ chức giám sát, khảo sát, xác minh những vấn đề mà cơ quan truyền thông nêu ra. Từ đó, có kiến nghị, đề xuất giải pháp thông qua thực hiện quyền quyết định những vấn đề quan trọng của địa phương hoặc tổng hợp đầy đủ ý kiến, kiến nghị của cử tri và Nhân dân, chuyển đến cơ quan có thẩm quyền xem xét, giải quyết.

Từ kênh thông tin truyền thông, tổng hợp thực tiễn từ cơ sở đã giúp các Ban, Thường trực HĐND và HĐND quyết định chương trình giám sát chuyên đề hàng năm, giám sát, khảo sát đột xuất, phát sinh, góp phần giải quyết những tồn tại, bất cập, những khó khăn, bức xúc Nhân dân đang gặp phải, nhằm phục vụ nhân dân, ổn định chính trị xã hội và phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.

Quan tâm từng chủ đề trong thực thi Luật

Để phát huy sức mạnh của các phương tiện truyền thông trong việc chuyển tải các nội dung tổ chức và hoạt động theo quy định của Luật Tổ chức chính quyền địa phương nói chung và của HĐND nói riêng bảo đảm kịp thời, toàn diện và đầy đủ, tôi nghĩ cần quan tâm đến các vấn đề sau:

Một là, phải có sự đồng hành, phối hợp nhịp nhàng từ hai phía: Các phương tiện thông tin truyền thông và cộng tác viên mà nhất là người trực tiếp công tác trong các cơ quan của HĐND.

Ảnh: Khánh Duy 

Về phía các cơ quan thông tin truyền thông: Phản ánh đầy đủ, kịp thời những vấn đề còn trăn trở của cử tri, những vấn đề làm ảnh hưởng đến đời sống, an sinh xã hội, để đại biểu, các cơ quan chính quyền địa phương kịp thời nắm bắt, xử lý, giải quyết, đáp ứng yêu cầu, nguyện vọng của cử tri và Nhân dân.

Về phía những người là cộng tác viên, cần nhiệt tình cung cấp thông tin một cách đầy đủ, toàn diện cho các cơ quan thông tấn báo chí, nhất là quá trình tổ chức hoạt động, có cách làm hay, mới, sáng tạo, cần kịp thời chia sẻ hoặc phát hiện những bất cập, hạn chế quá trình thực hiện Luật Tổ chức chính quyền địa phương, có đề xuất giải pháp để tháo gỡ. Đây cũng là kênh thông tin quan trọng để các cơ quan có thẩm quyền xem xét, sửa đổi Luật.

Trên hết là cần có cơ chế phối hợp, ràng buộc giữa hai đối tượng trên để bảo đảm kết nối chặt chẽ, phù hợp chức trách, nhiệm vụ, thẩm quyền. Định kỳ hàng năm phải được tổng kết đánh giá và phát huy tích cực, khắc phục hạn chế.

Hai là, truyền thông, nhất là Báo Đại biểu Nhân dân cần quan tâm từng chủ đề trong thực thi Luật Tổ chức chính quyền địa phương để chủ động theo hướng “Đốt lửa - Bùng lên - Lan tỏa”. Nhất là những vấn đề thực trạng đời sống kinh tế - xã hội của người dân; các ý kiến, kiến nghị của cử tri và nhân dân; những mô hình hay, cách làm sáng tạo, hiệu quả trong áp dụng thực hiện luật; những vướng mắc, bất cập và đề xuất sửa đổi, bổ sung luật...

Mỗi kỳ, mỗi đợt nên chọn một số đối tượng, lĩnh vực và những thông điệp sẽ tác động đến đối tượng và phải đồng bộ: Thông tin, hình ảnh, bình luận từ chính quyền, đại biểu, Nhân dân, nhà chuyên môn, khoa học… Nên nghiên cứu phối hợp để có hình thức: Thăm dò ý kiến, đặt câu hỏi, hình ảnh thực tiễn sinh động trong truyền thông địa phương.

Trần Minh Lực - Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Ninh Thuận
TUẤN NGUYÊN ghi
Quay trở lại đầu trang