10:16 28/02/2020
Lấy ý kiến người dân, đối tượng chịu sự tác động là một trong những thủ tục bắt buộc trong quy trình xây dựng văn bản quy phạm pháp luật. Tuy nhiên, trên thực tế, việc lấy ý kiến thời gian qua còn hình thức. Để khắc phục tình trạng này, nhiều ý kiến rằng, trong dự thảo Luật sửa đổi bổ sung một số điều của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật lần này, cần có cơ chế kiểm soát chặt chẽ quy trình lấy ý kiến, phải quy định rõ trách nhiệm của cơ quan tiếp thu, giải trình ý kiến đóng góp của nhân dân trong quá trình xây dựng các dự thảo văn bản quy phạm pháp luật (QPPL).
16:10 27/02/2020
Một trong những vấn đề của dự thảo Luật sửa đổi bổ sung một số điều của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật được các đại biểu Quốc hội đặc biệt quan tâm đó là cơ quan nào chịu trách nhiệm chủ trì việc giải trình, tiếp thu, chỉnh lý dự thảo luật? Hiện nhiều ý kiến phản biện cho rằng nên giữ như quy định hiện hành, Quốc hội phải nắm trọn quyền lập pháp để bảo đảm tính khách quan trong quá trình hoạch định chính sách pháp luật.
11:56 26/02/2020
Tình trạng Luật chờ nghị định, nghị định chờ thông tư là điểm nghẽn trong công tác xây dựng pháp luật hiện nay. Điều này làm cho nhiều quy định luật có hiệu lực nhưng vẫn bị treo, nợ đọng văn bản hướng dẫn không được giải quyết dứt điểm. Để sớm chấm dứt tình trạng này, dự thảo Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật cần đưa ra quy định kiểm soát chặt chẽ, cụ thể cơ chế ủy quyền lập pháp và chủ thể được ủy quyền lập pháp.
12:01 24/02/2020
Một trong những điểm mới của dự thảo Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật đó là, dự thảo Luật bổ sung thẩm quyền của Tổng Kiểm toán Nhà nước được ban hành thông tư liên tịch với Chánh án Toà án nhân dân tối cao, Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao, Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ để quy định về việc phối hợp giữa các cơ quan trong việc thực hiện trình tự, thủ tục tố tụng. Câu hỏi đặt ra là, nên hay không nên có hình thức thông tư liên tịch nói chung và thông tư liên tịch của Tổng Kiểm toán Nhà nước nói riêng?
Quay trở lại đầu trang