08:27 22/11/2018
Điểm chung của chính sách tiết kiệm nhà ở của Đức và cho vay mua nhà ở xã hội của Việt Nam là cùng hướng tới việc bảo đảm quyền có nhà ở cho người dân thu nhập thấp. Tùy thuộc vào điều kiện cụ thể, mỗi quốc gia có cách làm riêng, song thông điệp chung của các các đại biểu đưa ra tại Hội thảo Chia sẻ kinh nghiệm tiết kiệm nhà ở của CHLB Đức là cần phải huy động từ nhiều nguồn lực khác nhau và giảm phụ thuộc vào Nhà nước.
Quay trở lại đầu trang