08:38 08/06/2012
Hội đồng nhân dân huyện, quận, phường một lần nữa nằm trong quyết tâm bị bỏ khi mà Tổng kết bước hai thực hiện thí điểm không tổ chức HĐND huyện, quận, phường sáng 6.6.
08:05 21/05/2012
Nghị quyết Hội nghị Trung ương lần thứ 5 Khóa XI của Đảng vừa đề cập tới một vấn đề thời sự lớn của đất nước là sửa đổi Hiến pháp 1992. Theo TSKH, HOÀ THƯỢNG THÍCH CHƠN THIỆN - ĐBQH, PHÓ CHỦ TỊCH THƯỜNG TRỰC GIÁO HỘI PHẬT GIÁO VIỆT NAM - thì hạt nhân của Hiến pháp Việt Nam là vấn đề Hạnh phúc - Hạnh phúc cũng chính là điểm lớn, điểm khác biệt, lại là điểm hòa đồng của đất nước Việt Nam.
09:08 24/03/2011
Cởi mở, thắng thắn và đầy tâm huyết, hình ảnh nữ ĐBQH Nguyễn Thị Bạch Mai thật ấn tượng với những phát biểu sắc sảo, thuyết phục trong các phiên thảo luận; gần gũi, giản dị trong tiếp xúc cử tri; trân trọng, lắng nghe ý kiến của cử tri và luôn trăn trở những vướng mắc từ thực tiễn hoạt động của QH, của bộ máy nhà nước, từ những việc làm, lời hứa với cử tri, về vai trò của đại biểu nhân dân… Một chút suy tư giữa giờ nghỉ, nữ ĐBQH cương nghị, quyết liệt và dịu dàng chia sẻ với PV Báo ĐBND về một nhiệm kỳ QH.
08:13 24/03/2011
Năm 2007 – thời điểm chuyển giao giữa hai nhiệm kỳ QH Khóa XI và Khóa XII – có ý kiến băn khoăn: không biết QH Khóa mới có giữ được nhịp độ đổi mới của QH Khóa cũ không? Với hơn 2/3 số ĐBQH Khóa XI không tái cử và nhiều ĐBQH “lão làng”, có nhiều kiến thức và kinh nghiệm hoạt động của cơ quan dân cử không tái cử, chất lượng ĐBQH sẽ như thế nào, QH tiếp tục đổi mới ra sao?
4 năm sau, Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên UBTVQH, Chủ nhiệm Ủy ban Về các vấn đề xã hội Trương Thị Mai cho rằng, QH Khóa XII đã tiếp nối và phát triển được thành quả của QH Khóa trước. Không khí nghị trường dân chủ, thẳng thắn và tranh luận. Đặc biệt, QH Khóa XII đã xây dựng được những cơ chế mới, tạo điều kiện để ĐBQH tham gia tốt hơn vào các hoạt động của QH.
07:59 22/03/2011
Báo cáo tóm tắt Tổng kết hoạt động của Quốc hội nhiệm kỳ khóa XII (2007-2011) do CHỦ TỊCH QUỐC HỘI NGUYỄN PHÚ TRỌNG trình bày tại Kỳ họp thứ Chín, Quốc hội Khóa XII
07:43 21/03/2011
Hôm nay, Kỳ họp thứ Chín – kỳ họp cuối cùng của nhiệm kỳ QH Khóa XII khai mạc tại Hà Nội. Một trong những nhiệm vụ trọng tâm của Kỳ họp lần này là tổng kết nhiệm kỳ công tác của QH, các cơ quan của QH và các cơ quan do QH bầu ra. Với cái nhìn thẳng thắn và đầy nhiệt huyết, PHÓ CHỦ NHIỆM ỦY BAN VĂN HÓA, GIÁO DỤC, TN, TN VÀ NĐ NGUYỄN MINH THUYẾT cho rằng: trong nhiệm kỳ QH Khóa XII, có rất nhiều vấn đề đặt lên bàn nghị sự đã thử thách bản lĩnh của người lãnh đạo và người đại biểu; và lãnh đạo và đại biểu đã vượt qua thử thách một cách trí tuệ và bản lĩnh.
07:56 19/03/2011
Một trong những nhiệm vụ quan trọng của Ủy ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường là giám sát việc thực hiện Nghị quyết của QH về các dự án công trình quan trọng quốc gia.
07:56 19/03/2011
Nhiệm kỳ QH Khóa XII có 4 năm, ngắn hơn so với thường lệ. Nhìn nhận về đóng góp của Ủy ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường trong tiến trình đổi mới của QH, ỦY VIÊN UBTVQH, CHỦ NHIỆM ỦY BAN ĐẶNG VŨ MINH cho rằng, với tinh thần nghiêm túc và trách nhiệm cao, Ủy ban đã hoàn thành tất cả các nhiệm vụ được giao. Đã có 12 dự án luật, 3 dự án công trình quan trọng quốc gia được Ủy ban chủ trì thẩm tra, trong đó có nhiều dự án luật, dự án công trình quan trọng quốc gia đòi hỏi giải quyết nhiều vấn đề phức tạp, có tác động lớn đến kinh tế – xã hội của đất nước. Mỗi bước tiến của dự án đều có sự đóng góp của Ủy ban ngay từ khi QH thông qua chủ trương đầu tư.
07:45 18/03/2011
Nhiệm kỳ QH Khóa XII, mặc dù có nhiều biến động về tổ chức, khối lượng công việc lớn nhưng Đoàn ĐBQH Thành phố Hà Nội đã nỗ lực đổi mới, phát huy cao độ trí tuệ và trách nhiệm của từng đại biểu, hoàn thành tốt nhiệm vụ và được cử tri Thủ đô tin tưởng. PHÓ TRƯỞNG ĐOÀN ĐBQH TP HÀ NỘI NGUYỄN THỊ HỒNG HÀ đã chia sẻ với PV Báo ĐBND như thế và cho rằng, nếu địa vị pháp lý của các Đoàn ĐBQH được xác định rõ ràng hơn thì chắc chắn, hoạt động của các Đoàn ĐBQH sẽ còn thiết thực và hiệu quả hơn nữa.
Quay trở lại đầu trang