Bạn đọc viết

Nhiều kiến nghị chờ trả lời

07:43 | 04/11/2019
Báo cáo tình hình thực hiện Nghị quyết số 35/NQ-CP của Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) cho thấy, trong quý III.2019 có 333 kiến nghị mới của các doanh nghiệp (DN) và hiệp hội DN (tăng 35 kiến nghị so với quý II.2019). Các bộ, ngành, địa phương nhận được nhiều kiến nghị thuộc về Bộ Tài chính (91 kiến nghị); Bộ Kế hoạch và Đầu tư (88 kiến nghị); Bộ Xây dựng (32 kiến nghị)… và UBND TP Hồ Chí Minh, Hà Nội, Cần Thơ, Bình Dương, Quảng Ninh, Ninh Bình…

Nội dung chính trong các kiến nghị của DN, hiệp hội DN chủ yếu đề nghị hướng dẫn các quy định của pháp luật để thực hiện. Chẳng hạn, Bộ Tài chính nhận được nhiều kiến nghị nhất của DN với các nội dung hướng dẫn liên quan đến thủ tục hành chính thuế, hải quan và chính sách thuế (chính sách thuế thu nhập DN; chính sách tiền lương và thuế thu nhập cá nhân…). Đây đều là những vấn đề liên quan thiết thực đến DN.

Ngoài ra, DN cũng đề nghị Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện pháp luật trong các vấn đề như, tiếp tục được áp dụng các chính sách ưu đãi hiện hành cho DN sau cổ phần hóa; hướng dẫn việc giải tỏa cam kết tín dụng trong chứng minh tài chính khi thực hiện gói thầu; thu hồi trụ sở công ty TNHH MTV nhà nước để bán đấu giá và thực hiện điều chỉnh giảm giá tài sản chủ sở hữu nhà nước… Hay, Bộ Kế hoạch và Đầu tư nhận được đề nghị hướng dẫn thực hiện chính sách, pháp luật về đấu thầu như các hành vi bị cấm trong đấu thầu theo điều 89 Luật Đấu thầu 2014; chứng minh khả năng huy động nhân sự, thiết bị khi tham gia dự thầu; hợp đồng tương tự trong hồ sơ dự thầu; nội dung thương thảo hợp đồng trong quá trình chủ đầu tư lựa chọn nhà thầu… Đặc biệt, tất cả các kiến nghị gửi đến Bộ Xây dựng đều đề nghị hướng dẫn thực hiện pháp luật như lập dự toán gói thầu mua sắm vật tư, thiết bị; hướng dẫn thủ tục làm hồ sơ xin cấp chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng; hoạt động thí nghiệm thuộc Bộ Xây dựng; xác định chi phí quản lý dự án trong đầu tư xây dựng…

Vậy, vì sao các kiến nghị của DN, hiệp hội DN chủ yếu là hướng dẫn thi hành pháp luật? Vì hệ thống này quá nhiều văn bản khiến DN, hiệp hội DN không biết áp dụng pháp luật như thế nào?. Hệ thống pháp luật chuyên ngành “khó hiểu, khó áp dụng” khiến DN phải kiến nghị hướng dẫn? Hay, những vấn đề kiến nghị của DN, hiệp hội DN đều là những vấn đề chưa được dự liệu hết trong các văn bản quy phạm pháp luật? Các trường hợp này đều có thể xảy ra trên thực tế.

Tuy nhiên, khi mà các kiến nghị này chủ yếu là đề nghị hướng dẫn áp dụng thực hiện pháp luật thì có thể thấy là chất lượng xây dựng văn bản bản quy phạm chưa đáp ứng được yêu cầu của cuộc sống, của sự vận hành của DN nói riêng và đời sống kinh tế - xã hội nói chung. Điều đáng nói, không ít kiến nghị rơi vào im lặng. Điều này có nghĩa là “kiến nghị cứ kiến nghị, trả lời thì cứ chờ” và vấn đề vướng mắc vẫn còn đó. Theo thống kê của VCCI thì, từ 1.1.2019 đến hết 30.9.2019, còn 214 kiến nghị của DN, hiệp hội DN chưa được các bộ, ngành, địa phương trả lời. Các bộ, ngành có nhiều kiến nghị chưa được trả lời gồm: Bộ Tài chính (41 kiến nghị); Bộ Kế hoạch và Đầu tư (30 kiến nghị); Bộ Tài nguyên và Môi trường (22 kiến nghị)…

Phạm Hải
Quay trở lại đầu trang