Cập nhật 07:38 | 21/05/2018 (GMT+7)
.
Bốn nội dung lớn Thường trực HĐND tỉnh lựa chọn bàn bạc, quyết định tại kỳ họp bất thường lần này được đánh giá là có tác động mạnh đến phát triển KT - XH của Quảng Ninh trước mắt và lâu dài. Trong đó, hai vấn đề “nóng” là đầu tư công và quy hoạch phát triển ngành giao thông - vận tải nhận được nhiều ý kiến thảo luận nhất…
TIN HOẠT ĐỘNG HĐND
Bến Tre: Đẩy mạnh cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất
Ban Pháp chế HĐND tỉnh vừa giám sát công tác KNTC của công dân và kết quả thi hành các quyết định giải quyết khiếu nại trên địa bàn huyện Mỏ Cày Nam và Thanh tra tỉnh.
Hà Giang: Nguồn lực xây dựng nông thôn mới còn hạn chế
Thường trực HĐND tỉnh vừa giám sát công tác xây dựng NTM tại UBND tỉnh.
Quay trở lại đầu trang