Cập nhật 19:21 | 25/05/2020 (GMT+7)
.
Tại các cuộc tiếp xúc cử tri (TXCT), ngoài việc cử tri nêu câu hỏi được chuẩn bị trước, đã có nhiều ý kiến, kiến nghị yêu cầu cơ quan công quyền làm rõ hơn các nội dung “đã hứa” với cử tri và nhân dân, như tiến độ, hoàn thành, thời gian thực hiện… Theo đó, Thường trực HĐND cần yêu cầu đại diện cơ quan công quyền, phòng, ban chuyên môn tham dự, báo cáo làm rõ nội dung cử tri đề cập, giúp cho vấn đề được làm sáng tỏ ngay, nhất là trách nhiệm của các ngành để có biện pháp chấn chỉnh kịp thời.
TIN HOẠT ĐỘNG HĐND
Lai Châu: Giải quyết kịp thời kiến nghị của cử tri huyện Phong Thổ
Đoàn giám sát việc giải quyết các kiến nghị của cử tri trước và sau Kỳ họp thứ 12 của Thường trực HĐND tỉnh đã giám sát tại huyện Phong Thổ. Tại các hội nghị TXCT trước và sau Kỳ họp thứ 12 HĐND tỉnh tại huyện Phong Thổ, có 17 kiến nghị của cử tri đã được Thường trực HĐND tỉnh tổng hợp, chuyển đến UBND tỉnh và các cơ quan, đơn vị có thẩm quyền xem xét, giải quyết theo thẩm quyền và đã có văn bản trả lời. Qua giám sát, nhìn chung các kiến nghị đều chính đáng, được UBND tỉnh, UBND huyện Phong Thổ ...
Tuyên Quang: Xử lý nghiêm các vi phạm về bảo vệ môi trường
Kết quả giám sát của Thường trực HĐND tỉnh về việc thực hiện chính sách, pháp luật bảo vệ môi trường giai đoạn 2016 - 2019 trên địa bàn huyện Sơn Dương. cho thấy: Huyện đã chỉ đạo các phòng, ban chuyên môn, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội phổ biến kịp thời các văn bản quy phạm pháp luật về bảo vệ môi trường; thường xuyên thanh tra, kiểm tra, giám sát, giải quyết khiếu nại, tố cáo việc thực hiện chính sách, pháp luật về bảo vệ môi trường... Tuy nhiên, nhận thức của một bộ phận ...

 

Quay trở lại đầu trang