Ý KIẾN ĐẠI BIỂU - Ý KIẾN CỬ TRI » Ý kiến ĐBQH
Cập nhật 20:57 | 04/06/2020 (GMT+7)
.
11:02 27/10/2018
Về cơ bản, tôi nhất trí với các báo cáo về kinh tế - xã hội của Chính phủ và Báo cáo thẩm tra của Ủy ban Kinh tế. Những việc làm được thì các báo cáo đã đề cập tương đối cụ thể và khá toàn diện, trên lĩnh vực kinh tế.
18:19 28/05/2018
Để hướng tới mục tiêu phát triển bền vững, huy động có hiệu quả nguồn lực xã hội, sử dụng có hiệu quả nguồn lực nhà nước, trong đó có vấn đề về cổ phần hóa DNNN và sử dụng cổ phần hóa DNNN như một công cụ để phục vụ cho mục tiêu phát triển, tôi có 3 kiến nghị sau đây:
17:40 28/05/2018
Chính phủ nêu ra 5 vướng mắc, bất cập và 5 nguyên nhân của vướng mắc, bất cập liên quan đến cổ phần hóa DNNN.
17:39 28/05/2018
Trong giai đoạn 2011 - 2016, Thanh tra Chính phủ đã tổ chức 19 cuộc thanh tra tại các tập đoàn, tổng công ty và DNNN. Qua hoạt động thanh tra đã phát triển 3.400 tỷ đồng, kiến nghị thu hồi về NSNN trên 1.000 tỷ đồng, kiến nghị xuất toán trên 344 tỷ đồng. Thanh tra Chính phủ cũng kiến nghị xử lý nhiều tập thể, cá nhân, chuyển sang cơ quan điều tra xem xét , xử lý 16 vụ, với 17 đối tượng, trong đó đã khởi tố 7 vụ, với 24 đối tượng. Bên cạnh kiến nghị xử lý về tiền, tài sản, Thanh tra Chính phủ cũng làm rõ trách nhiệm của tổ chức, cá nhân có liên quan.
15:48 28/05/2018
Cổ phần hóa DNNN là xu hướng trong quá trình sắp xếp đổi mới DNNN, góp phần thúc đẩy DNNN phát triển, thu hút nguồn vốn từ nhân dân, giảm áp lực tài chính với Nhà nước. Chúng ta không thể phủ nhận đóng góp, vai trò của DNNN trong quá trình phát triển đất nước, xứng đáng là thành tố quan trọng trong thực hiện vai trò chủ đạo của kinh tế Nhà nước. Tuy nhiên, hiệu quả và năng lực cạnh tranh của DNNN chưa được như mong đợi, còn hiện tượng thua lỗ.
15:38 28/05/2018
Tôi đồng tình và đánh giá cao Báo cáo kết quả giám sát đã chỉ ra những kết quả đạt được và những lỗ hổng trong quản lý vốn, tài sản nhà nước tại DN và cổ phần hóa DNNN.
12:13 28/05/2018
Kết quả giám sát việc thực hiện chính sách, pháp luật về quản lý, sử dụng vốn, tài sản nhà nước tại DN và cổ phần hóa DNNN giai đoạn 2011-2016 cho thấy một thực trạng đáng buồn. Lẽ ra , DNNN phải đóng vai trò dẫn dắt trong nền kinh tế, nhưng các chỉ tiêu hiệu quả hoạt động của khu vực này lại đang ở vị trí “khóa đuôi”.
12:13 28/05/2018
Báo cáo kết quả giám sát của QH đã phản ánh đầy đủ bức tranh quản lý, sử dụng vốn nhà nước tại DN cũng như quá trình cổ phần hóa DNNN 2011- 2016.
Xem tin theo ngày:
Quay trở lại đầu trang