Ý KIẾN ĐẠI BIỂU - Ý KIẾN CỬ TRI
Cập nhật 19:18 | 25/01/2020 (GMT+7)
.
Nhịp cầu

Bảo đảm quyền lợi y tế cho hộ đồng bào dân tộc thiểu số

07:39 | 11/01/2020
Lào Cai là một trong các tỉnh có tỷ lệ người dân tham gia BHYT đạt mức cao, tuy nhiên phần đông đối tượng tham gia BHYT thuộc nhóm được ngân sách nhà nước đóng. Qua giám sát của Ban Dân tộc HĐND tỉnh cho thấy, thực hiện Quyết định số 1010/QĐ-TTg ngày 10.8.2018 của Thủ tướng Chính phủ về đơn vị hành chính cấp xã thuộc vùng khó khăn, từ ngày 1.1.2019, tỉnh Lào Cai có 6 xã vùng đồng bào dân tộc thiểu số (DTTS) thoát khó khăn do đạt xã nông thôn mới. Vì vậy, số người DTTS, tương đương với 14.092 người không được ngân sách nhà nước đóng thẻ BHYT miễn phí, các hộ phải tự mua thẻ BHYT hộ gia đình. Đây là nguyên nhân chính khiến năm 2019 mới vận động được 5.354 người mua thẻ, tương ứng với 38%; còn lại 8.731 người, tương ứng với 62% chưa mua thẻ BHYT. Đây là một con số đáng lưu ý.

Khoản 3 và 4 Điều 4, Khoản 1 Điều 8 Nghị định số 146/2018/NĐ-CP ngày 17.10.2018 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn biện pháp thi hành một số điều của Luật Bảo hiểm y tế có quy định người thuộc hộ gia đình làm nông nghiệp, lâm nghiệp, ngư nghiệp và diêm nghiệp có mức sống trung bình được ngân sách nhà nước hỗ trợ mức đóng bằng 30% mức mua thẻ BHYT. Điều 3, Thông tư số 02/2016/TT-BLĐTBXH ngày 25.3.2016 của Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội quy định việc xác định hộ gia đình làm nông nghiệp, lâm nghiệp, ngư nghiệp và diêm nghiệp có mức sống trung bình thông qua kết quả tổ chức điều tra thu nhập hộ gia đình bằng phương pháp nhận dạng đặc điểm hộ gia đình để tính điểm. Theo đó, hộ gia đình có mức sống trung bình theo điểm số ở các khu vực gồm: Khu vực nông thôn, từ 150 - 191 điểm; khu vực thành thị, từ 175 - 218 điểm. Căn cứ vào tổng điểm theo quy định, UBND cấp xã xác nhận hộ gia đình có mức sống trung bình để được ngân sách nhà nước hỗ trợ đóng BHYT theo Luật Bảo hiểm y tế bằng 30% mức thẻ BHYT hộ gia đình mua.

Thực tế, thẻ BHYT là “cứu cánh” cho mọi người không may mắc bệnh, nhất là bệnh nguy hiểm. Vì vậy, để bảo đảm quyền lợi cho người dân, đặc biệt là hộ đồng bào DTTS mua thẻ BHYT, rất cần sự vào cuộc hơn nữa của các cấp, các ngành. Trong đó, Phòng Lao động, Thương binh và Xã hội các huyện, thành phố tăng cường chỉ đạo UBND các xã hàng năm thông qua kết quả điều tra, chủ động xác nhận hộ gia đình làm nông nghiệp, lâm nghiệp, ngư nghiệp và diêm nghiệp có mức sống trung bình để chuyển danh sách cho Phòng Lao động, Thương binh và Xã hội các huyện, thành phố thực hiện chính sách. Đồng thời, tăng cường phổ biến, tuyên truyền mục đích, ý nghĩa của chính sách hỗ trợ BHYT; quy trình, thủ tục thẩm định, xác nhận đối tượng để hướng dẫn người dân mua thẻ BHYT, tiến tới bao phủ BHYT toàn dân.

HÀ THIỆP
Xem tin theo ngày:
Quay trở lại đầu trang