Ý KIẾN ĐẠI BIỂU - Ý KIẾN CỬ TRI
Cập nhật 17:51 | 25/05/2020 (GMT+7)
.

Giải quyết những vướng mắc trong hoạt động đầu tư

07:21 | 01/12/2019
Luật Đầu tư có liên quan đến rất nhiều luật khác. Do đó, cùng với việc sửa đổi Luật Đầu tư, phải rà soát toàn diện các luật có liên quan để sửa đổi, bổ sung, bảo đảm sự thống nhất và giải quyết được những vấn đề bất cập, vướng mắc trong quá trình đầu tư hiện nay.


Ảnh: Lâm Hiển

Đối với các ngành nghề cấm đầu tư, kinh doanh tại Điều 6 của dự thảo Luật Đầu tư (sửa đổi), cụ thể là dịch vụ đòi nợ thuê, tôi cho rằng, với tốc độ phát triển kinh doanh rất đa dạng, phong phú như hiện nay, tình trạng nợ nần, nợ khó đòi đối với các cơ sở sản xuất, kinh doanh là phổ biến. Nếu không cho dịch vụ ngành nghề đòi nợ hoạt động để bảo vệ các doanh nghiệp kinh doanh thì cũng sẽ gặp khó khăn nhất định. Vừa qua, pháp luật của chúng ta cũng đã quy định nhưng không quản lý được. Có thể do thể chế, quy định cơ chế, chính sách pháp luật còn điểm nào đó chưa chặt chẽ và quá trình tổ chức thực hiện chưa nghiêm túc, chưa có chế tài để xử phạt một cách nghiêm túc. Vì vậy, những cơ sở kinh doanh dịch vụ đòi nợ thuê lợi dụng hoạt động trá hình để sử dụng các biện pháp bạo lực làm ảnh hưởng đến tinh thần, tính mạng của người bị đòi nợ. Việc này phải điều chỉnh để khắc phục những bất cập của pháp luật hiện nay, đồng thời phải có chế tài xử phạt nghiêm túc. Còn nếu dịch vụ đòi nợ theo đúng quy định là những cơ sở có đủ điều kiện, có trình độ, năng lực, hiểu biết pháp luật, giúp cho các đơn vị kinh doanh đòi được những khoản nợ trong quá trình kinh doanh thì tôi thấy rất cần thiết. Do vậy, đề nghị cân nhắc việc đưa dịch vụ đòi nợ vào danh mục ngành nghề cấm đầu tư, kinh doanh. 

Tại Khoản 1, Điều 34 của dự thảo Luật Đầu tư (sửa đổi) quy định báo cáo đánh giá tác động môi trường có quy định về thành phần, hồ sơ chấp thuận chủ trương đầu tư của dự án. Luật Đầu tư hiện hành và Luật Bảo vệ môi trường không thống nhất việc phải báo cáo đánh giá tác động môi trường trong giai đoạn chuẩn bị đầu tư. Luật Đầu tư chỉ yêu cầu báo cáo sơ bộ về đánh giá tác động môi trường và phải nêu được giải pháp khắc phục vấn đề ảnh hưởng về môi trường đến dự án đầu tư. Luật Bảo vệ môi trường lại quy định phải báo cáo đánh giá tác động môi trường đầy đủ trong giai đoạn chuẩn bị đầu tư dự án. Đây là hai nội dung không thống nhất nhau giữa hai luật này. Tôi cũng đồng tình không nhất thiết là phải báo cáo đánh giá tác động môi trường đầy đủ vì nếu báo cáo đánh giá tác động môi trường đầy đủ thì nhà đầu tư phải thuê tư vấn tốn kém và mất rất nhiều thời gian. Nhưng dự thảo Luật Đầu tư (sửa đổi) lại bỏ luôn quy định này, không cần đánh giá sơ bộ về tác động môi trường và cũng không cần giải pháp để khắc phục vấn đề môi trường trong dự án đầu tư thì cũng không phù hợp. 

Tôi đề nghị xem xét lại Khoản 1 của Điều 34. Ví dụ một dự án liên quan đến đầu tư một Trung tâm sàng tuyển của Tập đoàn than, nếu không cần đánh giá độ ồn, độ bụi đến hộ dân xung quanh thì khi đầu tư dự án sẽ gây ra khiếu kiện, đồng thời ảnh hưởng đến đời sống của nhân dân. Hay đầu tư một dự án đường giao thông ở trên cao nhưng phía dưới ảnh hưởng đến dòng chảy, thoát nước môi trường, nếu không cần đánh giá tác động môi trường mà triển khai dự án thì sẽ có thể gây ra những ảnh hưởng nghiêm trọng. Tôi đề nghị cần xem xét đưa việc này vào Luật sao cho phù hợp như quy định của Luật Đầu tư trước đây, cần thiết phải đánh giá tác động môi trường sơ bộ nhưng không nên yêu cầu nhà đầu tư phải thực hiện quá đầy đủ nhằm tránh tốn kém thời gian và tiền của mà chưa chắc đã được lựa chọn, phê duyệt đầu tư. 

Về quy định bổ sung quy định phê duyệt điều chỉnh tiến độ đầu tư. Đây là vấn đề rất bất cập. Tại Khoản 4, Điều 41 dự thảo Luật Đầu tư (sửa đổi) quy định “đối với dự án được chấp thuận chủ trương đầu tư nhà đầu tư không được điều chỉnh tiến độ đầu tư quá 24 tháng so với tiến độ đầu tư quy định tại văn bản chấp thuận chủ trương đầu tư lần đầu”. Tôi thấy đưa vào đây là rất cần thiết. Tuy nhiên cũng phải xem vì hiện nay có những dự án đầu tư, đặc biệt là dự án đầu tư về hạ tầng đô thị, nhà ở đô thị, điều chỉnh tiến độ đầu tư tới 2, 3, 4 lần thậm chí 5 lần về tiến độ đầu tư. Dự thảo Luật quy định về thời gian không được quá 24 tháng và trường hợp nào mới được điều chỉnh tiến độ là cần thiết. Tôi đồng tình với quy định này. 

Về thẩm quyền điều chỉnh dự án trong trường hợp chuyển nhượng dự án đầu tư bất động sản. Trong Khoản 2, Điều 41 của dự thảo Luật có quy định “nhà đầu tư được chuyển nhượng một phần hoặc toàn bộ dự án đầu tư, nhà đầu tư thực hiện thủ tục điều chỉnh cấp giấy chứng nhận đăng ký đầu tư trong trường hợp việc điều chỉnh dự án này làm thay đổi nội dung chứng nhận đầu tư”. Về thẩm quyền tại Điều 39 của dự thảo Luật quy định “cơ quan nhà nước có thẩm quyền tiếp nhận hồ sơ điều chỉnh giấy chứng nhận đăng ký đầu tư là Sở Kế hoạch và Đầu tư, Ban Quản lý Khu kinh tế” nhưng tại Điều 51 của Luật Kinh doanh bất động sản năm 2014 lại quy định tại Điểm a, Khoản 1, Điều 12 và Nghị định 76 hướng dẫn thực hiện lại quy định thẩm quyền của Sở Xây dựng là cơ quan được UBND tỉnh giao nhiệm vụ thực hiện việc chuyển nhượng các dự án này. Tôi đề nghị, cần quy định rõ thẩm quyền của cơ quan nào và phối hợp với cơ quan nào để tránh những việc chồng lấn các thủ tục hành chính và thẩm quyền của nhiều cơ quan trong việc điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư để tránh chồng lấn các nội dung cũng như thẩm quyền liên quan đến nội dung này.  

ĐBQH Đỗ Thị Lan (Quảng Ninh)
N. Bình lược ghi
Xem tin theo ngày:
Quay trở lại đầu trang