Ý KIẾN ĐẠI BIỂU - Ý KIẾN CỬ TRI
Cập nhật 19:59 | 30/03/2020 (GMT+7)
.
Nhịp cầu

Huy động sự vào cuộc của người dân

07:44 | 04/11/2019

Mường Khương là một trong 3 huyện nghèo của Lào Cai được ưu tiên thực hiện các nguồn vốn đầu tư theo chính sách của Nghị quyết 30a, Chương trình 135. Vì vậy, từ năm 2017 đến năm 2019, thông qua nguồn vốn Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững và Chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới, trên địa bàn huyện đã được đầu tư 240 danh mục công trình xây dựng cơ sở hạ tầng với nguồn vốn được giao theo dự toán được duyệt là 516.021 triệu đồng. Kết quả khối lượng thực hiện đến ngày 30.8.2019 đã giải ngân 307.991 triệu đồng, đạt 60% dự toán được giao; vốn giải ngân chủ yếu cho các công trình chuyển tiếp. Vốn thực hiện duy tu, bảo dưỡng công trình được giao 9.060 triệu đồng, UBND các xã đã phối hợp với các cơ quan chuyên môn của huyện lập 144 danh mục duy tu, sửa chữa; kết quả giải ngân đạt 100% nguồn vốn được giao.

Nhìn chung, việc triển khai các công trình xây dựng cơ sở hạ tầng được UBND huyện chỉ đạo UBND các xã thực hiện cơ bản đúng quy trình đầu tư; các công trình chủ yếu do Chủ tịch UBND các xã làm chủ đầu tư, công trình có yếu tố phức tạp như cầu, tràn, vượt quá khả năng làm chủ đầu tư của Chủ tịch UBND các xã, các xã có văn bản đề nghị Ban quản lý dự án đầu tư của huyện làm chủ đầu tư theo đúng quy định. Việc thực hiện các công trình đường giao thông nông thôn theo Chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng NTM chủ yếu do nhân dân tự làm, đóng góp kinh phí, ngày công lao động, bảo đảm khối lượng, tiến độ theo kế hoạch đề ra. Các công trình triển khai được thực hiện cơ bản tốt quy chế dân chủ theo phương châm dân biết, dân bàn, dân làm và dân hưởng lợi; các khoản thu đóng góp từ người dân được dân họp, bàn, thống nhất, có biên bản ghi chép, lưu giữ theo quy định. Qua đó, góp phần nâng cao đời sống vật chất, văn hóa tinh thần cho người dân, tỷ lệ hộ nghèo các năm bình quân giảm 3 - 5% và cơ bản không còn hộ đói.

Bên cạnh kết quả đạt được, qua giám sát nội dung này trên địa bàn từ năm 2017 đến hết tháng 8.2019, Tổ đại biểu HĐND tỉnh tại huyện cũng chỉ ra một số khó khăn, tồn tại như: Một số Chủ tịch UBND các xã mặc dù đảm nhận làm chủ đầu tư các công trình, tuy nhiên năng lực quản lý triển khai thực hiện còn yếu nên một số phòng ban chuyên môn của huyện phải cử cán bộ lãnh đạo giúp xã một số khâu trong quá trình thực hiện công trình. Việc giám sát của một số chủ đầu tư và giám sát của cộng đồng về thực hiện các công trình xây dựng cơ bản cũng còn nhiều khó khăn, do không có chuyên môn, nghiệp vụ. Các nguồn vốn chương trình mục tiêu không có kinh phí cho công tác bồi thường giải phóng mặt bằng như, sân vận động, nhà văn hóa, bãi rác… diện tích thu hồi đất tập trung ở một số gia đình, diện tích thu hồi mỗi hộ trong quy hoạch lớn, nếu thực hiện thu hồi một số hộ sẽ không còn đất sản xuất nên khó khăn cho công tác giải phóng mặt bằng, ảnh hưởng tiến độ công trình…

Qua giám sát, Tổ đại biểu HĐND tỉnh đã kiến nghị với UBND huyện Mường Khương chủ động chỉ đạo UBND các xã phối hợp với các cơ quan chức năng của huyện khắc phục các khó khăn, tồn tại. Đồng thời, chỉ đạo UBND các xã tăng cường tuyên truyền tới người dân về nguyên tắc lựa chọn công trình đầu tư, trách nhiệm của người dân tham gia công trình theo đúng nguyên tắc Chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng NTM của tỉnh Lào Cai là nơi nào người dân đồng thuận làm trước, chưa đồng thuận làm sau, để huy động sự vào cuộc của người dân theo phương châm xây dựng nông thôn mới là huy động sức dân là chính, dân tự làm, tự hưởng lợi.

HÀ THIỆP
Xem tin theo ngày:
Quay trở lại đầu trang