Ý KIẾN ĐẠI BIỂU - Ý KIẾN CỬ TRI
Cập nhật 21:44 | 19/02/2020 (GMT+7)
.

Cần mô hình quản lý để Nhà nước không “vừa đá bóng, vừa thổi còi”

18:19 | 28/05/2018
Để hướng tới mục tiêu phát triển bền vững, huy động có hiệu quả nguồn lực xã hội, sử dụng có hiệu quả nguồn lực nhà nước, trong đó có vấn đề về cổ phần hóa DNNN và sử dụng cổ phần hóa DNNN như một công cụ để phục vụ cho mục tiêu phát triển, tôi có 3 kiến nghị sau đây:

Thứ nhất, cổ phần hóa DNNN cần gắn với chức năng kinh tế của nhà nước và quá trình tổ chức sắp xếp nâng cao hiệu quả hoạt động của DNNN. Trong đó, có nội dung quan trọng là cổ phần hóa DNNN được tiến hành từ năm 1992 đến nay đã đem lại nhiều kết quả. Nhiều DNNN sau khi cổ phần hóa hoạt động có hiệu quả, giữ vai trò nòng cốt trong nhiều ngành kinh tế, có sức hấp dẫn lớn trên thị trường chứng khoán. Việc nhà nước thoái vốn trong quá trình cổ phần hóa DNNN đã tạo một nguồn tài chính quan trọng bổ sung vào NSNN.

Tuy nhiên, đây là một nguồn lực rất lớn nhưng lại hữu hạn, nếu sử dụng không hiệu quả sẽ dẫn đến lãng phí nguồn lực. Do đó, tôi đề nghị chỉ sử dụng nguồn vốn cổ phần hóa DNNN thoái vốn ở các DN để đầu tư hạ tầng của nền kinh tế, nhất là hạ tầng giao thông, các khu kinh tế, khu công nghệ cao, nhằm tạo động lực cho sự phát triển của nền kinh tế đất nước.

Nhà nước không nhất thiết cổ phần chi phối theo tinh thần nhà nước không trực tiếp kinh doanh để thu lợi nhuận. Đánh giá những khó khăn, trở ngại trong quá trình tổ chức lại DNNN, trong đó có cổ phần hóa DNNN, chúng tôi thấy có nhiều nguyên nhân, trong đó nguyên nhân chủ yếu là sự định vị vai trò Nhà nước trong nền kinh tế thị trường và cho đến nay Chính phủ đóng hai vai trò. Thứ nhất là Chính phủ với vai trò Nhà nước thực hiện chức năng quản lý nhà nước đối với các lĩnh vực của đời sống xã hội, trong đó có quản lý nhà nước về kinh tế. Thứ hai, Chính phủ với vai trò nhà đầu tư, kinh doanh trên thị trường thông qua các DNNN và các DN có vốn của Nhà nước.


ĐBQH Lý Tiết Hạnh (Bình Định)
Ảnh: Lâm Hiển

Đánh giá quá trình cổ phần hóa trong thời gian qua, nghiên cứu mô hình đã và đang được nhiều quốc gia theo mô hình kinh tế thị trường thực hiện, tôi cho rằng có 3 điểm thiết yếu. Đó là Nhà nước không kinh doanh quá nhiều lĩnh vực. Cần có mô hình quản lý để nhà nước không “vừa đá bóng, vừa thổi còi” trong lúc Nhà nước vừa thực hiện chức năng quản lý nhà nước về kinh tế, cũng đồng thời là chủ sở hữu các DNNN trực tiếp kinh doanh trên thị trường. Sự kinh doanh của Nhà nước nếu có phải mang tính dẫn đường, thúc đẩy thị trường phát triển theo kiểu thuyền lên, nước lên, chứ không cạnh tranh với các DN khác trên thị trường vì mục tiêu kiếm lời. Đồng thời, phải gắn với lợi ích xã hội phục vụ người dân ở những lĩnh vực mà tư nhân không tham gia.

Về giải pháp, tôi kiến nghị ưu tiên thoái hết vốn ở những DN mà nhà nước không nhất thiết nắm giữ cổ phần chi phối, duy trì tỷ lệ nắm giữ trên 51% ở những DN mà nhà nước cần tham gia để định hướng phát triển của nền kinh tế. Vấn đề này trong Báo cáo giám sát cũng nêu rất rõ. Tuy nhiên, điều quan trọng ở đây là lĩnh vực nào được xác định là then chốt của nền kinh tế, hoặc là lĩnh vực công ích mà nhà nước cần nắm quyền chi phối cần được xác định rất rõ. Đồng thời, cần có tiêu chí rõ ràng, cụ thể, phù hợp và phải công khai, minh bạch trong quá trình tổ chức thực hiện có tính toán đến vấn đề Nhà nước cần đầu tư thực hiện vai trò định hướng phát triển ở những lĩnh vực địa bàn kinh tế mang ý nghĩa chiến lược cả về kinh tế, an ninh quốc phòng có động lực phát triển trong phát triển kinh tế địa phương và kinh tế vùng.

Qua nghiên cứu Báo cáo giám sát có đề cập đến sai phạm trong quá trình thực hiện cổ phần hóa, tôi kiến nghị, trong báo cáo cần có thêm kiến nghị “Chính phủ chỉ đạo xử lý dứt điểm vi phạm xảy ra”. Trong báo cáo giám sát có nêu là xử lý nghiêm, tôi đề nghị bổ sung là “xử lý nghiêm và dứt điểm”. Và cũng đề nghị Chính phủ đánh giá lại quá trình cổ phần hóa ở các cảng biển để có sự điều chỉnh cho phù hợp.

ĐBQH Lý Tiết Hạnh (Bình Định)
Hoàng Ngọc ghi
Xem tin theo ngày:
Quay trở lại đầu trang