Ý KIẾN ĐẠI BIỂU - Ý KIẾN CỬ TRI
Cập nhật 23:46 | 05/06/2020 (GMT+7)
.

Nhà nước được toàn dân giao quyền sở hữu đất đai thì cũng được toàn dân giao quyền thu hồi đất phục vụ lợi ích chung của toàn dân

08:29 | 17/06/2013
Dự thảo sửa đổi Hiến pháp năm 1992 quy định đất đai là tài nguyên đặc biệt của quốc gia, là nguồn lực quan trọng phát triển đất nước thuộc sở hữu toàn dân mà Nhà nước là chủ thể được toàn dân giao quyền sở hữu.

Nhà nước được toàn dân giao quyền sở hữu đất đai thì Nhà nước cũng được toàn dân giao quyền thu hồi đất để thực hiện các nhiệm vụ quốc phòng an ninh, lợi ích quốc gia, lợi ích công cộng hay phát triển KT-XH nhằm mục tiêu tối thượng là phục vụ lợi ích chung của toàn dân. Quy định như vậy là hoàn toàn chính đáng. Tuy nhiên cử tri băn khoăn vì lâu nay, các chế định pháp luật và cách thức vận hành các chế định pháp luật của Nhà nước trong hoạt động thu hồi đất còn thiếu nhất quán đã dẫn đến tình trạng xử sự thiếu công bằng trong thu hồi đất, ảnh hưởng đến hình ảnh của nhà nước và niềm tin của nhân dân đối với nhà nước.

Vì vậy, đề nghị, đối với các dự án phát triển kinh tế thì Nhà nước đứng ra thu hồi, sau đó, Nhà nước tổ chức đấu thầu cho các doanh nghiệp và phần chênh lệch giữa giá thu hồi đất với giá đấu thầu được Nhà nước điều tiết sử dụng vào chính sách tái thiết hạ tầng cơ sở, chi hỗ trợ cho người có đất bị thu hồi. Không nên để tình trạng như vừa qua, có những dự án Nhà nước đứng ra thu hồi đất nhưng lại có dự án Nhà nước để cho doanh nghiệp đứng ra thỏa thuận với người dân. Điều này dẫn đến tình trạng, Nhà nước một mặt chưa thực hiện được thỏa đáng trách nhiệm của chủ sở hữu được toàn dân giao quyền; một mặt lại để thất thu một khoản ngân sách lớn từ giá chênh lệch giữa giá thu hồi đất với giá đấu thầu đất. Mặt khác, với việc doanh nghiệp và người dân tự thỏa thuận về việc thu hồi đất, Nhà nước cũng không thể kiểm soát được một cách chặt chẽ việc thực hiện kế hoạch sử dụng đất, kế hoạch phát triển KT-XH dẫn đến dự án treo hoặc bị phá vỡ quy hoạch phát triển. Đề nghị QH nghiên cứu xây dựng chế định về phương thức thu hồi đất cụ thể, rõ ràng trong Hiến pháp để khi sửa Luật Đất đai và Nghị định hướng dẫn thi hành Luật Đất đai cũng phải nhất quán đến từng loại dự án, nhất quán áp dụng trên quy mô cả nước, không để tình trạng thiếu đồng bộ, áp dụng luật mỗi nơi một kiểu như vừa qua.

ĐBQH Lê Thị Tám (Nghệ An)
Xem tin theo ngày:
Quay trở lại đầu trang