Cập nhật 23:01 | 17/09/2019 (GMT+7)
.
07:06 19/07/2011
CHỦ TỊCH HĐND TỈNH THÁI NGUYÊN VŨ HỒNG BẮC cho biết: Trên cơ sở kế thừa những thành tựu của khóa trước, HĐND sẽ hoạt động theo định hướng của Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh: phát huy dân chủ và trí tuệ của đại biểu để xây dựng những cơ chế, chính sách phù hợp, nhằm thu hút đầu tư, phát triển kinh tế, văn hóa… và bảo đảm an sinh xã hội.
Quay trở lại đầu trang