Cập nhật 09:07 | 16/06/2019 (GMT+7)
.
Giảm số lượng Phó Chủ tịch HĐND cấp tỉnh là không thực tế
Quay trở lại đầu trang