Cập nhật 16:02 | 26/01/2020 (GMT+7)
.

Sáng kiến lập pháp: Hỗ trợ nghị sỹ soạn thảo luật

11/01/2008
Để bảo đảm cho quyền trình dự luật của nghị sỹ được thực hiện một cách đầy đủ và hiệu quả, Nghị viện các nước có những quy trình cụ thể và hiệu quả để trợ giúp cho nghị sỹ trong việc soạn thảo các dự luật.

      Pháp luật của nhiều nước thường yêu cầu các dự luật khi trình ra Nghị viện phải được thể hiện bằng văn bản dưới dạng chương, điều cụ thể chứ không phải chỉ là các ý tưởng lập pháp chung chung.
      Ở nhiều nước, khi có sáng kiến lập pháp, các nghị sỹ sẽ có nhiều cách lựa chọn để có thể thể hiện ý tưởng lập pháp của mình. Các nghị sỹ có thể dựa vào các chuyên viên thuộc đảng mình đang làm việc ở các bộ chuyên ngành thể hiện ý tưởng đó thành văn bản. Hoặc họ cũng có thể tìm đến các bộ phận giúp việc để thực hiện công việc này. Đó có thể là bộ phận giúp việc của riêng nghị sỹ đó, của khối đảng trong Nghị viện, bộ phận giúp việc chung của Nghị viện... 
      Thông thường, trong Văn phòng Nghị viện các nước có một bộ phận được gọi là Văn phòng Cố vấn Lập pháp gồm nhiều chuyên gia có trình độ chuyên môn về pháp luật, thực hiện chức năng giúp việc chung cho các nghị sỹ trong Nghị viện. Phần lớn các ý tưởng lập pháp của các nghị sỹ được bộ phận này giúp đỡ để thể hiện thành văn bản. Nghị sỹ trước hết phải cung cấp cho những chuyên gia của bộ phận này những thông tin cần thiết về ý tưởng, nhất là về định hướng chính trị mà nghị sỹ theo đuổi, về nguồn gốc của vấn đề và kèm theo đó là các tài liệu để tạo điều kiện thuận lợi cho công việc soạn thảo. Nhìn chung, việc chuẩn bị một dự án luật cho các nghị sỹ luôn luôn đòi hỏi sự tham gia của một nhóm các chuyên gia với sự trợ giúp của các nhà nghiên cứu, các chuyên gia. 

      Cũng như các dự án luật của Chính phủ, quá trình nghiên cứu, phân tích và soạn thảo các dự án luật của cá nhân các nghị sỹ có vai trò quan trọng trong việc quyết định sự thành bại của dự án khi trình ra Nghị viện.
      Ở Canada, Văn phòng Cố vấn Lập pháp còn có vị trí quan trọng trong quá trình soạn thảo và thông qua các dự án luật của cá nhân các nghị sỹ bởi vì theo nội quy của hạ Nghị viện Canada, Văn phòng Cố vấn Lập pháp phải chịu trách nhiệm bảo đảm các dự án luật của các nghị sỹ đáp ứng được các yêu cầu về mặt pháp lý. Bộ phận này phải ưu tiên dự luật của những nghị sỹ lần đầu trình, còn đối với những dự luật khác theo thứ tự ai đăng ký trước thì được hỗ trợ trước. Chỉ những nghị sỹ không phải là bộ trưởng và không giữ các vị trí chủ tọa mới được đặt hàng Văn phòng Cố vấn Lập pháp.
      Cùng với kiến nghị về việc ban hành một đạo luật mới, nghị sỹ còn có quyền kiến nghị việc sửa đổi, bổ sung một đạo luật hoặc pháp lệnh cho phù hợp với thực tiễn. Chẳng hạn, ở Pháp, có rất nhiều trở ngại đối với cá nhân nghị sỹ để có thể trình dự luật, vì vậy các nghị sỹ Pháp ít khi sử dụng quyền này. Nhưng trên thực tế, họ không dồn trọng tâm vào đó, mà chú đến việc đưa ra các khoản sửa đổi, bổ sung vào luật trong khi thảo luận tại phiên họp toàn thể.

Hoài Thu

 

Quay trở lại đầu trang