Cập nhật 23:46 | 05/06/2020 (GMT+7)
.
12/06/2009
Nghị viện có thẩm quyền thành lập hoặc tham gia thành lập các cơ quan nhà nước cao nhất, bổ nhiệm và bãi miễn các chức vụ nhà nước cao nhất.
16/05/2008
Ở hầu hết các nước trên thế giới, quy hoạch thủ đô được coi là việc “quốc gia đại sự”. Vì thế, quá trình này thường phải tuân thủ những nguyên tắc sau: Phải soạn thảo luật riêng về Quy hoạch Thủ đô cho một tương lai xa; Phải thành lập một Ủy ban đặc biệt về quy hoạch và phát triển Thủ đô ở phạm vi quốc gia, gồm đại diện cơ quan hành pháp, lập pháp, đại diện của các ngành, các cấp liên quan và có bộ phận chuyên trách gồm các chuyên gia giỏi. Đặc biệt, quy hoạch thủ đô thường được đông đảo người dân đóng góp ý kiến bằng trưng cầu dân ý hoặc tổ chức triển lãm rộng rãi.
Quay trở lại đầu trang