Cập nhật 23:03 | 31/05/2020 (GMT+7)
.
11/04/2008
Ở các nước, số lượng luật do nghị sỹ soạn thảo và trình không lớn, thường chỉ không đến 10% tổng số dự luật trình Nghị viện. Ví dụ, ở Slovakia, khoảng 10% nghị sỹ có bằng luật và có thể tự mình soạn thảo dự luật. Một số trường hợp khác, nghị sỹ thuê chuyên gia bên ngoài trợ giúp soạn thảo.
11/04/2008
Về vấn đề soạn thảo luật, trên thế giới hiện nay vẫn phổ biến hai mô hình: Hoặc tách rời hoặc gộp chung cơ quan soạn thảo luật với cơ quan phân tích chính sách. Thực tế cho thấy hoạt động chuyên môn hóa bao giờ cũng mang lại hiệu quả cao hơn.
11/04/2008
Năm 2000, Chính phủ Anh đã dự định thuê luật sư tư nhân soạn thảo một số dự luật do lo ngại cơ quan soạn thảo luật của Chính phủ không kham nổi khối lượng công việc nặng nề, làm chậm tiến trình xây dựng luật. Vào thời điểm đó, một số dự luật không được hoàn thành kịp thời so với lịch trình như Luật Dịch vụ công, Luật Dịch vụ và thị trường tài chính.
11/04/2008
Cơ quan soạn thảo luật (OPC) ở Australia là một bộ phận chuyên biệt thuộc Bộ Tư pháp, được thành lập theo quy định của một đạo luật riêng năm 1970. OPC có chức năng soạn thảo các dự luật hoặc các điều khoản sửa đổi luật của Chính phủ trước khi chúng được trình sang Nghị viện.
11/01/2008
Quyền trình dự luật của nghị sỹ được Hiến pháp hầu hết các nước quy định. Theo thống kê của Liên minh Nghị viện Thế giới, ở tất cả 82 nước có số liệu, nghị sỹ đều được trao quyền này.
11/01/2008
Để bảo đảm cho quyền trình dự luật của nghị sỹ được thực hiện một cách đầy đủ và hiệu quả, Nghị viện các nước có những quy trình cụ thể và hiệu quả để trợ giúp cho nghị sỹ trong việc soạn thảo các dự luật.
11/01/2008
Theo thống kê, tỷ lệ trẻ em và người dân Pháp bị béo phì đã lên tới 15% vào năm 2005, một tỷ lệ đáng báo động đến mức nghị sỹ Le Guen thuộc Đảng Xã hội đối lập ở Quốc hội Pháp đã đệ trình một dự luật điều chỉnh vấn đề này.
11/01/2008
Ở Canada có sự phân biệt giữa dự luật mới với dự luật cũ của nghị sỹ. Dự luật mới là những dự luật lần đầu tiên được trình, còn những dự luật cũ đã được trình ở kỳ họp trước, nhưng phải gửi cho Văn phòng Cố vấn lập pháp soạn lại.
27/07/2007
Theo quy định của Hiến pháp thì những chủ thể có quyền trình các dự án luật là: Tổng thống, Hội đồng Liên bang (Thượng viện), Duma Quốc gia (Hạ viện), Chính phủ và các cơ quan lập pháp của các chủ thể liên bang. Bên cạnh đó, Tòa án Hiến pháp Liên bang, Tòa án Tối cao và Tòa án Trọng tài Tối cao cũng có quyền trình các dự án luật về những vấn đề thuộc thẩm quyền của mình.
Quay trở lại đầu trang