Cập nhật 19:40 | 02/06/2020 (GMT+7)
.
29/06/2007
Theo Khoản 1 Điều 76 của Hiến pháp CHLB Đức, Chính phủ, Thượng viện và các hạ nghị sỹ có quyền trình dự án luật. Tuy nhiên, các dự luật có chất lượng thường xuất phát từ Chính phủ.
02/03/2007
Thông thường một dự luật phải trải qua hai lần đọc tại phiên họp toàn thể của Nghị viện và được thông qua với đa số giản đơn. Tuy nhiên, Luật Hiến pháp và Luật Tài chính lại được tiến hành theo những thủ tục đặc biệt.
Quay trở lại đầu trang