Cập nhật 23:46 | 05/06/2020 (GMT+7)
.
23/07/2010
Những tuyên ngôn đơn thuần về chính sách không tạo ra nghĩa vụ bắt buộc phải thi hành, mà cần phải chuyển hóa chúng thành các quy định pháp luật. Ngược lại, nếu không xuất phát từ chính sách, các quy định pháp luật chỉ là những câu chữ mang tính kỹ thuật xa vời thực tế.
23/07/2010
Những tuyên ngôn đơn thuần về chính sách không tạo ra nghĩa vụ bắt buộc phải thi hành, mà cần phải chuyển hóa chúng thành các quy định pháp luật. Sau khi chính phủ (Nội các) Uganda đã phê chuẩn chính sách cần được “dịch” thành luật, soạn thảo luật là bước tiếp theo trong quy trình lập pháp ở nước này.
06/11/2009
Quyền trình dự án luật ở Nhật Bản trước hết thuộc về các nghị sỹ. Trong việc trình các dự án luật, các thượng nghị sỹ và hạ nghị sỹ có quyền ngang nhau, kể cả đối với các dự án luật có liên quan đến ngân sách. Tuy nhiên, để có thể trình dự án luật ra Hạ viện, các hạ nghị sỹ cần phải có sự ủng hộ của trên 20 nghị sỹ khác. Trong trường hợp là các dự án luật có liên quan đến ngân sách thì số lượng hạ nghị sỹ ủng hộ cần thiết phải là trên 50 hạ nghị sỹ. Con số tương ứng ở Thượng viện là 10 thượng nghị sỹ đối với dự án luật bình thường và 20 thượng nghị sỹ đối với các dự án luật có liên quan đến ngân sách.
09/10/2009
Sáng kiến lập pháp ở Mỹ rất phong phú và phát sinh từ nhiều nguồn khác nhau. Các dự án luật có thể được khởi trình từ Hạ viện hoặc Thượng viện. Tuy vậy, tất cả các dự luật về tăng nguồn thu, về phân bổ ngân sách chung thường bắt nguồn từ Hạ viện.
05/09/2008
Hàng năm ở Australia có khoảng 200 đạo luật do nghị viện liên bang thông qua, nhưng bên cạnh đó còn khoảng 2.000 văn bản dưới luật thuộc nhóm lập pháp ủy quyền. Thực tế này cũng diễn ra ở nhiều nước khác như từ Anh, Mỹ, các nước châu Âu lục địa và khu vực Nam Mỹ, châu Phi, châu Á. Như tên gọi của nó, lập pháp ủy quyền là những văn bản pháp luật không phải do nghị viện thông qua, mà nghị viện ủy quyền cho các cơ quan thuộc nhánh hành pháp ban hành chi tiết hơn các quy định của đạo luật đó, nhưng không được vượt quá phạm vi đã được ủy quyền.
09/05/2008
Phân tích chính sách trong quá trình làm luật là hoạt động cần thiết bởi nhiều lý do.
09/05/2008
Pháp luật ra đời từ cuộc sống, để giải quyết những vấn đề của cuộc sống. Thế nhưng, muốn giải quyết những vấn đề của cuộc sống, người làm luật buộc phải tìm hiểu xem đó là chuyện gì, giải quyết bằng cái gì, luật có phải là phương thức tốt nhất không?
09/05/2008
Bên cạnh những công cụ phân tích chính sách khác như RIA, phân tích chi phí-lợi ích tổng thể, phân tích chi phí-hiệu quả, phân tích rủi ro, các nước đặc biệt chú ý đánh giá chi phí tuân thủ pháp luật của doanh nghiệp.
09/05/2008
Ở nhiều nước, phương pháp luận của phân tích chính sách bao gồm các yếu tố sau:
Quay trở lại đầu trang