Cập nhật 19:59 | 30/03/2020 (GMT+7)
.
08:37 09/05/2014
Các nguồn quy định về nghị viện các nước dành vị trí đặc biệt cho quy trình, thủ tục hoạt động của cơ quan này, nhất là nội quy nghị viện. Bởi những quy định chặt chẽ về quy trình thủ tục sẽ là nhân tố giúp ổn định hoạt động của nghị viện.
08:32 09/05/2014
Nội quy của Nghị viện là văn bản do Nghị viện ban hành quy định về tổ chức nội bộ của Nghị viện và đặt ra những quy tắc về quy trình và thủ tục làm việc của Nghị viện. Trong mô hình Nghị viện tổ chức theo hình thức lưỡng viện, mỗi viện có quyền ấn định một bản nội quy riêng.
08:31 09/05/2014
Các văn bản pháp luật và các nguồn khác về tổ chức và hoạt động của nghị viện cần có các quy định hữu hiệu để kết nối toàn bộ các công đoạn của các quy trình xem xét, thông qua dự án luật, các vấn đề về kinh tế, xã hội, tổ chức phục vụ...; đồng thời làm rõ trách nhiệm của từng khâu, từng bộ phận tham gia quy trình tổ chức phục vụ; vai trò của các ủy ban, nghị sỹ, Văn phòng nghị viện.
08:31 09/05/2014
Ở các nước, với mức độ, phạm vi khác nhau, các nguồn quy định về nghị viện gồm có hiến pháp, các luật liên quan do nghị viện ban hành, nội quy nghị viện và các cơ quan của nghị viện, Bộ quy tắc ứng xử, thông lệ nghị viện, quy tắc của chính đảng.
07:06 08/07/2011
Giữ mối liên hệ với cử tri là một quá trình, trong đó các đại biểu dân cử, các nghị viện và các đảng chính trị phải phát triển và duy trì việc đối thoại hai chiều với công dân mà họ đại diện nhằm bảo đảm rằng mọi quyết định đưa ra đều phản ánh quyền lợi của công dân và dựa trên các ý kiến đóng góp của công dân.
07:06 08/07/2011
Để thực hiện chức năng đại diện, nghị sỹ cần giữ mối liên hệ với cử tri. Một nghị viện hiện đại sẽ không thể thực hiện được tốt chức năng đại diện nếu không đưa ý kiến của công chúng vào quy trình lập pháp. Giữ mối liên hệ với cử tri cho phép nghị viện có được các ý tưởng mới và các vấn đề bắt buộc để xây dựng một quy trình lập pháp hiệu quả và nhờ đó nghị viện và chính phủ có thể đảm bảo được rằng các đạo luật sẽ được thông qua và thực thi hiệu quả.
07:06 08/07/2011
Đại diện là một trong những chức năng cơ bản của nghị viện các nước. Đó là các hoạt động làm cho tiếng nói, ý kiến, quan điểm của người dân được “hiện diện” trong quy trình hoạch định chính sách của quốc gia; bảo đảm những mối quan tâm và các vấn đề của một cộng đồng được lắng nghe ở cấp quốc gia.
22:36 07/07/2011
Các nghị sỹ được bầu nhờ lá phiếu của cử tri, vì việc tái cử của họ phụ thuộc vào việc nghị sỹ đã làm cử tri hài lòng hay chưa.
07:56 04/03/2011
Mặc dù cộng đồng quốc tế và nhiều quốc gia đã có những giải pháp tăng cường sự tham gia của phụ nữ trong chính trị nói chung và nghị viện nói riêng, tỷ lệ nữ nghị sỹ bình quân trên toàn thế giới mới đạt 18%, vẫn còn xa ngưỡng tối thiểu 30% do Liên Hiệp Quốc đặt ra. Liên quan đến nguyên nhân, những con số thống kê cho thấy, cử tri không có xu hướng phân biệt đối với phụ nữ, thể hiện qua tỷ lệ người trúng cử trên tổng số ứng cử viên tương đương nhau giữa phụ nữ và nam giới. Như vậy, tỷ lệ nữ trúng cử thấp không phải do cử tri.
Quay trở lại đầu trang