Cập nhật 19:59 | 30/03/2020 (GMT+7)
.
01/12/2006
Với hơn 50% công dân ở độ tuổi dưới 25, tương lai của Khối Thịnh vượng chung gắn chặt với sự năng động của các bạn trẻ. Vì thế, từ đầu những năm 90 của thế kỷ trước, CPA đã mở rộng mối quan tâm của mình từ việc nâng cao thực hành dân chủ và phát triển nghề nghiệp của các thành viên đến việc thúc đẩy một nền dân chủ nghị viện vì giới trẻ.
01/12/2006
Mục đích chính của Hội Các nữ nghị sỹ của khối Thịnh vượng chung (CWP) là đem đến cơ hội cho Các nữ nghị sỹ của CPA, và một số bên liên quan gặp gỡ, chia sẻ kinh nghiệm, thảo luận và tìm giải pháp cho những vấn đề liên quan đến lợi ích của phụ nữ, lực lượng thiểu số trong các Nghị viện và cơ quan lập pháp của khối Thịnh vượng chung.
01/12/2006
CPA tổ chức và bảo trợ một loạt hội nghị, hội thảo, nhóm nghiên cứu và một số sự kiện khác, mà đối tượng chính là các nghị sỹ và các quan chức trong Nghị viện.
07/12/2006
Tổ chức Nghị viện của Khối Thịnh vượng chung (CPA) được thành lập năm 1911. Các công việc của tổ chức này do chi nhánh ở Anh Quốc điều hành. Những chi nhánh thành viên sáng lập bao gồm Australia, Canada, Newfoundland, New Zealand, Nam Phi và Anh Quốc.
Quay trở lại đầu trang