Cập nhật 19:21 | 25/05/2020 (GMT+7)
.
08:47 26/09/2014
Cơ quan phụ trách bầu cử quốc gia ở Canada là Văn phòng bầu cử Canada, với người đứng đầu là Tổng giám đốc, có nhiệm vụ tổ chức, giám sát các cuộc bầu cử, tổ chức trưng cầu dân ý và các khía cạnh quan trọng khác của hệ thống bầu cử Canada. Văn phòng bầu cử và người đứng đầu theo mô hình của Canada có vị trí độc lập với Chính phủ và với các đảng phái chính trị.
08:46 26/09/2014
Hội đồng Bầu cử Thái Lan là một cơ quan Nhà nước có tư cách độc lập, cơ quan duy nhất có quyền quản lý bầu cử ở Thái Lan, với nhiệm vụ giám sát tất cả các cuộc bầu cử của Nhà nước, cũng như các cuộc trưng cầu dân ý được tổ chức trên toàn Vương quốc Thái Lan.
08:46 26/09/2014
Theo quy định của Luật Bầu cử Phần Lan, cơ quan chịu trách nhiệm cao nhất trong các cuộc bầu cử của Phần Lan là Bộ Tư pháp. Bên cạnh đó, các cơ quan địa phương sau đây sẽ có trách nhiệm trong việc tổ chức các cuộc bầu cử: 15 Ủy ban bầu cử khu vực; 342 Ủy ban bầu cử trung ương tại các địa phương; 2.500 Ủy ban bầu cử tại các trạm bỏ phiếu; 500 Hội đồng bầu cử và các quan chức bầu cử tại các điểm bỏ phiếu sớm (khoảng 1.000). Ngoài ra, Phần Lan còn có Trung tâm đăng ký dân số; Văn phòng đăng ký địa phương lập sổ đăng ký bỏ phiếu của cử tri; và Bộ Ngoại giao tổ chức cuộc bỏ phiếu sớm ở nước ngoài.
08:46 26/09/2014
Ở Nhật Bản các cuộc bầu cử Hạ viện, Thượng viện và bầu cử ở địa phương được giám sát bởi các ủy ban bầu cử dưới sự chỉ đạo chung của Hội đồng Quản lý Bầu cử Trung ương thuộc Bộ Nội vụ và Truyền thông. Đây là mô hình hỗn hợp có số lượng các quốc gia theo ít nhất trong số các mô hình đang tồn tại phổí biến trên thế giới.
08:48 19/09/2014
Ủy ban Bầu cử Quốc gia Campuchia có nhiệm vụ tổ chức quản lý bầu cử Thượng viện, bầu cử đại biểu Quốc hội, bầu cử Ủy ban cấp xã/quận/huyện/và cấp địa phương khác. Thành viên của Ủy ban và của các Ủy ban bầu cử ở mọi cấp độ đều phải trung lập và khách quan trong việc thực hiện các nhiệm vụ về bầu cử. Sau khi được bổ nhiệm, họ phải tạm thời từ chức ở các đảng chính trị, các tổ chức xã hội dân sự, nghiệp đoàn và không thực hiện các nhiệm vụ cũ đến khi hết nhiệm vụ được giao. Các ứng cử viên tranh cử hoặc các thành viên của ủy ban điều hành của một đảng chính trị sẽ không là thành viên của Ủy ban Bầu cử quốc gia hoặc các Ủy ban bầu cử.
04/01/2008
Bầu cử đa đảng được áp dụng ở Cameroon từ năm 1992, khi Tổng thống lúc đó là Biya chấp nhận chế độ đa đảng. Kết quả là có tới 32 đảng tham gia bầu cử Nghị viện trong năm đó.
Quay trở lại đầu trang