Cập nhật 19:21 | 25/05/2020 (GMT+7)
.
08:46 21/06/2013
Tại Mỹ, quá trình xây dựng các chính sách và pháp luật chịu ảnh hưởng khá mạnh từ hoạt động vận động hành lang mà những người thực hiện hoạt động này là các nhóm lợi ích. Do đó, cũng có thể nói việc xây dựng các chính sách và pháp luật chịu ảnh hưởng bởi sự tranh giành hay thỏa hiệp giữa các nhóm lợi ích.
08:46 21/06/2013
Lobby công nghiệp quốc phòng: có sức mạnh vô địch, chi phối Quốc hội và Chính phủ. Nó đại diện cho đông đảo các công ty và các nhà thầu cực lớn, cung cấp máy bay, tàu chiến, súng, bom và mọi thứ hàng cần thiết cho quân đội Mỹ. Trong suốt thời gian của cuộc chiến tranh lạnh, đông đảo các nghị sỹ của cả hai phe đã liên hệ mật thiết với lobby của các công ty này. Trong kỳ tổng tuyển cử 1987 - 1988, những Ủy ban hành động chính trị của các công ty trong ngành công nghiệp quốc phòng đã ủng hộ trên 7 triệu USD tiền cứng, tức là tiền ủng hộ trực tiếp cho các cá nhân là ứng cử viên Thượng viện và Hạ viện.
08:46 21/06/2013
Với ý nghĩa là những hoạt động thúc đẩy chính sách, vận động hành lang vừa là động lực cho phát triển chính trị - kinh tế - xã hội, nhưng đồng thời cũng có những mặt trái.
08:46 21/06/2013
Vận động hành lang (lobby) là những hoạt động hậu trường thường thấy ở nhiều nước trên thế giới. Qua hoạt động này, những người vận động (là người chuyển tải quan điểm của một bộ phận dân cư trong xã hội) có thể tác động trực tiếp hoặc gián tiếp tới những thành viên của cơ quan lập pháp, thuyết phục họ thực hiện hoặc không thực hiện hành vi lập pháp mới để đạt được kết quả mong muốn.
08:35 05/04/2013
Nhiều cuộc khảo sát ở các nước khác nhau trên thế giới cho thấy, công chúng coi phục vụ cử tri là một phần công việc đương nhiên của nghị sỹ, thậm chí là công việc quan trọng nhất; còn đối với nghị sỹ, việc đáp ứng nhu cầu của cử tri có ý nghĩa rất lớn, ít nhất là tăng cường khả năng được tái cử. Tuy nhiên, mỗi nghị sỹ sẽ phải tìm cách thức để phục vụ, đáp ứng những đòi hỏi khác nhau của cử tri tại đơn vị bầu cử của mình.
08:35 05/04/2013
Ở các vùng dân cư nghèo khổ, cử tri không chỉ mong đợi người đại diện cho họ tại nghị viện phản ánh tiếng nói ở các phiên họp, mà còn giúp đỡ họ về vật chất, tìm kiếm các nguồn tài chính để giúp họ đối mặt với những khó khăn của cuộc sống. Saber Chowdhury, một nghị sỹ ở Bangladesh đã tìm ra phương tiện để giúp đỡ cử tri thông qua “quỹ tín dụng nhỏ”.
08:34 05/04/2013
Ở bất kỳ nước nào, yêu cầu, đòi hỏi của cử tri đối với nghị sỹ đều rất lớn. Tuy nhiên, một nghiên cứu toàn cầu của IUP năm 2012 cho thấy, những nỗ lực nhằm đáp ứng yêu cầu đó chủ yếu mang tính cá nhân của nghị sỹ, mà chưa thấy chiến lược chung của nghị viện. Chính vì vậy, nhiều nghiên cứu đã khuyến cáo các giải pháp về thể chế nhằm đáp ứng tốt hơn yêu cầu của cử tri, trong đó Quỹ phát triển khu vực bầu cử (CDF) (Constituency Development Fund) gợi mở một giải pháp thú vị, đáng được quan tâm tìm hiểu.
07:40 20/05/2011
Có nhiều nguyên nhân dẫn đến hiện tượng tỷ lệ cử tri đi bỏ phiếu giảm dần đều trên toàn thế giới. Trong đó, có những nguyên nhân không dễ khắc phục, vì đòi hỏi phải thay đổi cả hệ thống bầu cử, thể chế, thậm chí sự chuyển đổi tổng thể về xã hội. Mặt khác, có những yếu tố dễ dàng thay đổi hơn để thu hút cử tri đi bỏ phiếu. Các yếu tố cản trở cử tri đi bỏ phiếu được chia thành hai loại: những yếu tố bên ngoài, mang tính hệ thống, bối cảnh và những yếu tố cá nhân.
07:40 20/05/2011
Trong vài thập niên gần đây, tỷ lệ cử tri đi bỏ phiếu có xu hướng giảm dần trên toàn thế giới. Dữ liệu bầu cử nghị viện và tổng thống của 214 quốc gia và lãnh thổ từ năm 1945 đến 2006 cho thấy, từ năm 1945 đến 1960, tính trung bình, tỷ lệ cử tri đi bỏ phiếu so với số cử tri trong danh sách đăng ký đạt hơn 76%. Tỷ lệ này tăng nhẹ lên 77% vào những năm 1961 đến 1975, sau đó giảm xuống còn gần 75% vào các năm từ 1976 đến 1990.
Quay trở lại đầu trang