Cập nhật 19:21 | 25/05/2020 (GMT+7)
.
08:27 21/08/2015
Australia là một trong những nước đã áp dụng nhiều sáng kiến nhằm tăng cường tham vấn công chúng qua internet. Những vấp váp cũng như kinh nghiệm của Australia trong lĩnh vực này có thể là bài học quý giá cho những quốc gia khác.
08:25 03/04/2015
Trong số các vị trí lãnh đạo ở Quốc hội Mỹ, Chủ tịch Hạ viện là chức danh duy nhất hoạt động liên tục từ năm 1789. Thế nhưng, những nhà soạn thảo Hiến pháp lại không nói gì về vai trò của Chủ tịch Hạ viện. Điều duy nhất được Hiến pháp quy định đối với chức danh này là khoản 5, mục 2, Điều I, theo đó “Hạ viện sẽ lựa chọn Chủ tịch Hạ viện và các quan chức khác”. Không có bằng chứng nào cho thấy những nhà lập hiến Mỹ năm 1787 tranh luận về điều khoản này.
08:25 03/04/2015
Được nhiều người coi là nhân vật quyền lực nhất Quốc hội Mỹ, Chủ tịch Hạ viện Mỹ là người chủ tọa Viện và lãnh đạo đa số tại Viện này. Từ năm 1947, Chủ tịch Hạ viện xếp thứ hai sau Phó tổng thống trong việc kế nhiệm Tổng thống. “Không một thành viên nào khác của Quốc hội được mọi người biết đến và có quyền lực như Chủ tịch Hạ viện”; “với tư cách là người được chọn từ những người đắc cử, Chủ tịch Hạ viện đứng cạnh Tổng thống như bộ mặt của quốc gia” - một nhà nghiên cứu về Quốc hội Mỹ đã viết như vậy.
08:24 03/04/2015
08:24 03/04/2015
Trở thành Chủ tịch Hạ viện được coi là đỉnh cao sự nghiệp của bất kỳ chính khách nào ở Mỹ. Không ít nhà lãnh đạo Hạ viện đã phải đối mặt với những thử thách để giữ vững vị trí, thanh danh chính trị, trong đó, có người thành công, người không.
08:53 30/08/2013
Thư viện Quốc hội - một trong những cơ quan giữ vai trò hết sức quan trọng trong việc cung cấp thông tin cho Đại biểu Quốc hội. Tùy thuộc vào nhu cầu sử dụng của Quốc hội của từng quốc gia mà Thư viện Quốc hội có thể có những vị trí khác nhau trong bộ máy giúp việc cho Quốc hội. Thông thường, Thư viện Quốc hội được xây dựng theo ba mô hình: đơn vị hoàn toàn độc lập trong bộ máy giúp việc của Quốc hội, đơn vị cấp vụ trong bộ máy giúp việc; đơn vị cấp phòng trong bộ máy giúp việc.
Quay trở lại đầu trang