Cập nhật 19:02 | 25/05/2020 (GMT+7)
.
27/11/2009
Ở Campuchia, việc bồi dưỡng cho các nghị sỹ tùy thuộc vào từng chủ đề có tính chất bắt buộc hoặc do sự lựa chọn của nghị sỹ. Hầu hết các hoạt động bồi dưỡng nghị sỹ được thực hiện bởi các viện nghiên cứu, các tổ chức phi chính phủ, các nhà tài trợ hoặc cá nhân. Mục tiêu hỗ trợ cho Nghị viện Campuchia là nâng cao năng lực lập pháp, giám sát và đại diện cho nghị sỹ và cán bộ giúp việc.
28/08/2009
Trên cơ sở đề xuất của Đoàn Việt Nam tại Đại Hội đồng AIPA lần thứ 29, diễn ra tại Singapore tháng 8.2008, Đại hội đồng đã thông qua Nghị quyết về việc tổ chức một hội nghị vào cuối năm 2008 để bàn thảo về các biện pháp tăng cường hợp tác hoạt động bồi dưỡng của nghị viện trong khuôn khổ AIPA và các đối tác. Thực hiện nghị quyết này, Quốc hội Việt Nam đã đứng ra chủ trì tổ chức hội nghị.
28/08/2009
Kiribati là một đảo quốc nhỏ ở Nam Thái Bình Dương. Nhu cầu tập huấn các thành viên Ủy ban Tài khoản công của Nghị viện Kiribati được xác định trong quá trình tập huấn chung ngay sau cuộc bầu cử năm 2007, và xuất phát từ lo ngại của Chủ tịch nghị viện rằng, UB này không đáp ứng được mong đợi và chưa nhận thức hết vai trò của mình.
28/08/2009
Khi nói về mạng lưới quốc tế tập huấn nghị sỹ, trước hết phải kể đến các tổ chức quốc tế. Họ tập trung vào việc hỗ trợ các nghị sỹ qua nhiều chương trình tập huấn khác nhau như của Liên Hiệp Quốc, Chương trình Phát triển LHQ (UNDP), Tổ chức Thương mại thế giới (WTO), Quỹ Tiền tệ quốc tế (IMF), Cơ quan Phát triển quốc tế Mỹ (USAID), Tổ chức Hợp tác và phát triển kinh tế (OECD), Viện Ngân hàng thế giới (WBI)…
28/08/2009
Vào tháng 10.2000, Viện mang tên Nhà Vua Prajadhipok (KPI) của Thái Lan đã được thành lập với tư cách là một tổ chức độc lập dưới sự giám sát của Nghị viện.
21/08/2009
Trước hết, cách tiếp cận về bồi dưỡng nghị viện ở các nước có những đặc thù riêng, vì vậy, hoạt động bồi dưỡng cũng phải hướng đến những điểm đặc thù đó. Các nghị sỹ là những chính khách đã có nhiều trải nghiệm, công việc bận rộn.
21/08/2009
Qua nghiên cứu so sánh về bồi dưỡng nghị sỹ, có thể thấy, hoạt động bồi dưỡng đóng vai trò quan trọng trong việc nâng cao năng lực của cá nhân nghị sỹ và của cả thể chế nói chung.
21/08/2009
Ở các nước, các chính đảng trong nghị viện đều quan tâm đến việc tổ chức tập huấn cho nghị sỹ của đảng mình. Nhất là các đảng lớn có điều kiện hơn về bộ máy, nguồn lực, kinh nghiệm, hoạt động bồi dưỡng được dễ dàng hơn.
21/08/2009
Xuất phát từ sự cần thiết, ở nhiều nước đã chú trọng đến việc tập huấn chuyên biệt dành cho nghị sỹ, trong đó có nước nghị viện thành lập các cơ sở chuyên về tập huấn cho các nghị sỹ; nước khác các cơ sở như thế nằm ngoài nghị viện; có nước thuê các viện, trường tập huấn, cơ sở bên ngoài bồi dưỡng đại biểu dân cử.
Quay trở lại đầu trang