Cập nhật 19:21 | 25/05/2020 (GMT+7)
.
08/01/2010
“Không chỗ làm việc nào tốt hơn Quốc hội”, đó là tựa đề một bài báo đăng trên tờ báo Tự do của Slovakia, nói về thu nhập của các nghị sỹ nước này. Việc dân chủ hóa quyền bầu cử trên thế giới đã dẫn đến nhu cầu phải trả tiền công cho các nghị sỹ. Nghị sỹ dần trở thành một “nghề” trong xã hội với trọng trách đặc biệt cùng chế độ lương bổng cũng… đặc biệt.
14/08/2009
Đại diện là một trong ba chức năng quan trọng của bất kỳ Nghị viện nào. Việc bảo đảm nguồn lực hoạt động và bảo đảm cuộc sống cho đại biểu dân cử là một trong nhữäng yếu tố then chốt giúp họ hoàn thành tốt chức năng đại diện.
14/08/2009
Mỗi nghị sỹ liên bang có 2 văn phòng làm việc tại hai nơi: Văn phòng tại Nhà Quốc hội và Văn phòng tại đơn vị bầu cử (văn phòng tiếp xúc cử tri). Mỗi nghị sỹ có quyền thuê tối đa 4 nhân viên giúp việc, các nhân viên này do Chính phủ trả lương. Số lượng nhân viên và việc tổ chức văn phòng làm việc do nghị sỹ tự quyết định.
14/08/2009
Các dịch vụ về thông tin mà nghị sỹ được cung cấp bao gồm: phương tiện thông tin; phần mềm và cơ sở dữ liệu; và mạng nội bộ.
15/05/2009
Bộ máy giúp việc có vai trò rất quan trọng đối với hiệu quả hoạt động của Quốc hội mỗi nước. Bộ máy giúp việc của Quốc hội Canada và Panama có thể chia thành ba khối rõ rệt: Khối giúp việc cho từng nghị sỹ; Khối giúp việc riêng cho từng Ủy ban; Khối giúp việc chung cho cả Quốc hội.
15/05/2009
Ban thư ký Hạ viện gồm Tổng thư ký, 2 phó tổng thư ký; Một phó tổng thư ký phụ trách các vấn đề lập pháp có trách nhiệm về các hoạt động hỗ trợ tư vấn lập pháp, có vụ quy trình và vụ chính sách ngân sách; Một phó tổng thư ký phụ trách vấn đề hành chính có trách nhiệm lập kế hoạch và phối hợp quản lý ngân sách, các vấn đề nội bộ, giáo dục đào tạo, quan hệ công chúng, tổng hợp, lưu trữ.
15/05/2009
Ban thư ký Quốc hội Panama (được bầu nhiệm kỳ 5 năm) gồm Tổng thư ký và 2 Phó tổng thư ký; Một Phó tổng thư ký phụ trách các vấn đề lập pháp có trách nhiệm về các hoạt động hỗ trợ tư vấn lập pháp; một Phó tổng thư ký phụ trách vấn đề hành chính có trách nhiệm lập kế hoạch và phối hợp quản lý ngân sách, các vấn đề nội bộ. Tổng thư ký và Phó tổng thư ký được bầu ra tại Hội nghị toàn thể...
15/05/2009
Để thực hiện được tốt chức năng nhiệm vụ của mình, mỗi nghị sỹ, đặc biệt ở Canada được bảo đảm tương đối tốt các điều kiện phương tiện làm việc như phương tiện liên lạc, đồ dùng văn phòng và tiền lương.
30/01/2009
Việc dân chủ hóa quyền bầu cử đã dẫn đến nhu cầu phải trả tiền công cho các nghị sỹ. Nghị sỹ dần trở thành một “nghề” trong xã hội, với trọng trách đặc biệt cùng với chế độ lương bổng đặc biệt.
Quay trở lại đầu trang