Cập nhật 19:59 | 30/03/2020 (GMT+7)
.
28/05/2010
Quy trình ngân sách tại Nghị viện không tách rời quy trình ngân sách nói chung. Trong quy trình ngân sách ở Australia, không có giai đoạn thảo luận dự thảo ngân sách tại các ủy ban của Hạ viện mà sẽ thảo luận tại phiên toàn thể. Ủy ban Tài chính của Thượng viện có khoảng 1 tháng để thảo luận ngân sách, nhưng Thượng viện không có thẩm quyền sửa đổi ngân sách mà sẽ gửi những kiến nghị để Hạ viện xem xét sửa đổi ngân sách.
28/05/2010
Hệ thống chính quyền Australia gồm 3 cấp: liên bang, bang và địa phương. Mỗi bang đều có cơ quan lập pháp riêng. Cả nước có 565 chính quyền địa phương.
27/11/2009
Quy trình ngân sách ở Campuchia bắt đầu từ Bộ Kinh tế và Tài chính dưới sự chỉ đạo của Thủ tướng. Các bộ ngành, các tỉnh chuẩn bị dự toán ngân sách của bộ ngành, tỉnh mình để gửi cho Bộ Kinh tế và Tài chính tổng hợp để dự toán ngân sách quốc gia. Vào tháng 11 hàng năm, sau khi trao đổi với các Bộ, Bộ Kinh tế và Tài chính trình dự toán ngân sách năm tới cho Hội đồng Bộ trưởng xem xét thông qua để trình nghị viện.
30/10/2009
Tổng kết từ Luật Ngân sách của CHLB Đức cùng những quy phạm pháp luật liên quan có thể thấy, quá trình lập và quản lý ngân sách Đức tuân thủ những nguyên tắc nhất định. Đây cũng là cơ sở giúp Quốc hội Liên bang giám sát hiệu quả quá trình thực thi ngân sách.
30/10/2009
Do nguyên tắc lập trước, nghĩa là mọi kế hoạch ngân sách luôn được ấn định trước khi năm ngân sách bắt đầu, nên quá trình thực thi ngân sách thường phát sinh những sự kiện không lường trước do tình hình thực tế thay đổi. Luật Ngân sách Đức đã có quy định nhằm xử lý những trường hợp này nhằm giúp Chính phủ tránh bị động khi triển khai ngân sách, và giúp Quốc hội thuận lợi hơn trong giám sát.
30/10/2009
Từ thế kỷ XIX, quyền giám sát ngân sách đã trở thành nội dung chủ yếu của hoạt động giám sát Nghị viện. Sự phát triển này được thể hiện qua việc Nghị viện từng bước xâm nhập vào “mặt trận ngân sách” của cơ quan hành pháp từ quá trình phê chuẩn ngân sách tới giám sát thực thi ngân sách. Đặc biệt, những quy định mới của Luật Ngân sách Đức đã giúp tăng cường vai trò giám sát của Quốc hội đối với thẩm quyền phê chuẩn các quyết định chi vượt và ngoài dự toán của Bộ trưởng Tài chính.
23/10/2009
Ý tưởng đưa văn hóa quản lý ngân sách bằng hiệu quả và trách nhiệm, mong muốn tăng cường quyền lực của cơ quan lập pháp trong chu trình ngân sách cùng những khó khăn trong quá trình quản lý ngân sách dưới đạo luật cũ năm 1959 cuối cùng đã đưa đến sự ra đời của Luật tổ chức về luật tài chính (LOLF) năm 2001. Với những quy định mang tính cách mạng về văn hóa quản lý ngân sách, LOLF được coi là “Hiến pháp” tài chính mới.
23/10/2009
Quá trình lập ngân sách bắt đầu từ hơn một năm trước và hoàn toàn thuộc sự kiểm soát và trách nhiệm của Chính phủ. Việc lập ngân sách Nhà nước được giao cho Bộ Ngân sách, tài khoản công và chức năng công.
23/10/2009
Trước tình trạng thâm hụt ngân sách nặng nề kéo dài, nhiều cố gắng cải cách cơ cấu chi tiêu công đã được thực hiện, trong đó phải kể đến Luật Tổ chức về chi tiêu tài chính (Loi organique relative aux lois de finances - LOLF). Ra đời ngày 1.8.2001 và được áp dụng từ năm 2005, đạo luật LOLF là lời giải đáp trực tiếp cho những thiếu sót của đạo luật năm 1959 bằng cách hướng những thủ tục ngân sách tập trung vào khía cạnh chính: một là tính hiệu quả của quản lý công, và hai là tính minh bạch về thông tin ngân sách để Nghị viện thiết lập một giám sát chặt chẽ.
Quay trở lại đầu trang