Cập nhật 19:59 | 30/03/2020 (GMT+7)
.
08:43 07/02/2014
Tất cả các dạng chính quyền địa phương ở Nam Phi, từ các thành phố lớn, các hạt, cho đến các thành phố tự trị đều có hội đồng địa phương.
08:39 24/01/2014
Mô hình Đức được tổ chức dựa trên nguyên tắc phụ trợ lãnh thổ (area subsidiarization).
08:37 24/01/2014
Khởi nguồn từ Liên Xô cũ, từng tồn tại ở các nước Đông Âu trước đây, ngày nay, mô hình Xô viết được áp dụng ở Việt Nam, Trung Quốc, CHDCND Triều Tiên, Cuba.
08:36 24/01/2014
Anh là nước có mô hình địa phương phân quyền lâu đời nhất, tồn tại nhiều thế kỷ trước khi chính quyền trung ương được xác lập.
08:36 24/01/2014
Theo mô hình Pháp, chính phủ trung ương có vai trò rất lớn, chính quyền địa phương có ít chức năng hơn so với mô hình Anh. Tất cả các cấp chính quyền địa phương trên cấp xã đều có cơ quan đại diện của trung ương do Bộ Nội vụ thành lập và điều hành. Các dịch vụ ở địa phương cơ bản do các bộ cung cấp. Các cấp chính quyền có hội đồng, ủy ban và đại diện của trung ương. Chính quyền địa phương được chia làm 4 cấp là cấp vùng, cấp tỉnh, cấp huyện và cấp xã.
08:42 17/01/2014
Chính quyền địa phương là những thiết chế hoặc pháp nhân đặc biệt cung cấp những dịch vụ được xác định rõ trong một lãnh thổ địa lý - hành chính tương đối nhỏ.
Quay trở lại đầu trang