Cập nhật 19:02 | 25/05/2020 (GMT+7)
.
23/04/2010
Từ năm 1978, loại hình kiểm toán kết quả hoạt động đã được thực hiện. Mục đích nhằm đánh giá hiệu quả kinh tế, hiệu quả quản lý của các đơn vị thuộc khu vực hành chính công. Báo cáo kết quả kiểm toán là một trong những tài liệu bắt buộc phải cung cấp cho các Thượng nghị sỹ để nghiên cứu chuẩn bị nội dung chất vấn tại các phiên điều trần và chuẩn bị báo cáo thẩm tra của các ủy ban trình tại phiên họp toàn thể của Thượng viện.
11/07/2008
Cơ quan lập pháp thường được biết đến với chức năng kiểm toán tài chính công và đây cũng là nguyên lý cơ bản của các chính phủ hiện đại.
11/07/2008
Vào năm 1807, Napoleon Đệ nhất thành lập Tòa thẩm kế nhằm thống nhất công tác kiểm tra tài chính công.
11/07/2008
Những nghiên cứu mới đây cho thấy, năng lực hoàn thành nhiệm vụ của Cơ quan Tổng kiểm toán (SAI) phụ thuộc vào rất nhiều yếu tố: trình độ của kiểm toán viên, khả năng thu thập thông tin và đặc biệt là tính độc lập của cơ quan kiểm toán đối với cơ quan hành pháp.
11/07/2008
Cơ quan kiểm toán có thể được coi là công cụ giám sát tài chính công của Nghị viện. Vì thế, làm thế nào để Nghị viện sử dụng “công cụ” này một cách hiệu quả?
Quay trở lại đầu trang